pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Emmaüscursus

Binnenkort wordt het winterseizoen voor de kerkelijke activiteiten gestart. Al 10-15 jaar maakt de Emmaüscursus daarvan deel uit. Met enthousiasme en betrokkenheid komen we in principe om de twee weken op woensdagavond bij elkaar. Zo bevat het seizoen circa dertien bijeenkomsten.
De cursus wordt gehouden in de kerk en begint om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. Het materiaal voor deze cursus is gratis en krijgt u uitgereikt in de vorm van hand-outs. De cursus is zo opgebouwd dat iedereen kan instappen en meedoen. In een open en ontspannen sfeer bespreken we de onderwerpen die in het studiemateriaal worden aangereikt. We zijn met elkaar onderweg en willen graag groeien als christen.
De hoofdthema’s die daarbij aan de orde komen zijn: groeien in gebed, groeien in de Schriften, gemeente-zijn, sacramenten begrijpen, leven, sterven en de hoop van een christen. Om mee te doen hoef je niet geleerd te zijn. Iedereen kan meedoen en is welkom. De bijdrage van iedere cursist in de bespreking is waardevol en wordt met aandacht besproken. Niemand oordeelt en er is ruimte voor
persoonlijke twijfel en het eigen verhaal.
Kom ook ‘Onderweg’ en leer God nader kennen zoals de Emmaüsgangers dat deden en ondervonden. Voor meer informatie kun(t) u/jij met mij contact opnemen.

Bert Hagedoorn, 06-37416486