pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Wintercampagne 2021-2022 Stichting HOE

Wintercampagne 2021-2022 Stichting HOE

Alleen nog een half brood in huis hebben en niet weten of er morgen meer te eten is. In Nederland kunnen we ons dat bijna niet voorstellen, maar voor een groot aantal mensen in Moldavië, Oekraïne, Roemenië, Servië, Slowakije, Polen  en Hongarije is dit de harde realiteit. Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) helpt arme mensen de winter door te komen.
Iren is 61 jaar. Ze woont in de buurt van Târgu Mureș, Roemenië. Ze is lichamelijk gehandicapt. De komende maanden krijgt ze extra financiële ondersteuning om haar medicijnen te bekostigen. Ze krijgt ook hout om de kachel brandende te houden. Ze heeft de hulp hard nodig omdat de kosten in de winter stijgen. Ze moet rondkomen van een laag gehandicaptenpensioen van 106 euro per maand.
Het lijkt wel een bodemloze put… elk jaar weer moeten we aan deze nood aandacht schenken. Maar er is niets nieuws onder de zon. In de Bijbel lezen we al dat Jezus voorzegt dat we de armen altijd bij ons zullen hebben. Armoede is een gevolg van een samenleving die niet ingericht is zoals God dat voorschrijft.
Wij mogen onze ontvangen rijkdom delen met onze naaste in Oost-Europa en op die manier omzien naar die ander. Het is ons voorrecht dat we elkaar zo kunnen dienen en gehoor geven aan de roeping om recht te doen en gestalte te geven aan een stukje zichtbaarheid van het Koninkrijk.
We willen u alvast danken voor uw betrokkenheid, op welke manier dan ook.

Hoe werkt HOE?
HOE draagt bij aan winterhulp via plaatselijke christelijke gemeenten en organisaties. Onze contactpersonen verlenen daadwerkelijk hulp door voedselpakketten, medicijnen en/of warme kleding te geven aan de meest kwetsbaren.

Meer info: www.stichtinghoe.nl/wintercampagne