pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Van de vertrouwenscommissie

Op zaterdag 6 november jl bezochten we als commissie een toerustingsdag georganiseerd door Het Meldpunt (meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties). Deze dag, waarop we dankbaar terugkijken, werd geopend door de theoloog des vaderlands ds. Almatine Leene met een indringend persoonlijk verhaal, waardoor meteen de toon gezet was voor het programma dat daarop volgde. Daarna hebben we alle drie deelgenomen aan 2 verschillende workshops waarin heel praktische zaken aan de orde kwamen.

Door deze dag werden we ons er nog meer van bewust dat we als commissie vertrouwenspersoon misschien een wat bredere taakomschrijving zouden kunnen of moeten hebben. We denken dan aan allerlei aspecten die te maken hebben met het idee dat we een veilige gemeente behoren te zijn. Een aantal aspecten die je daarbij kunt voorstellen zijn bijvoorbeeld machtsmisbruik binnen de kerk, grensoverschrijdend seksueel gedrag binnen gezinnen, pestgedrag binnen het jeugdwerk etc etc, Binnenkort hebben we mede daarover overleg met het moderamen.

Een duidelijke wens van ons als commissie is ook dat we veel beter zichtbaar zijn op de website van de kerk, zodat de drempel om met een van ons contact op te nemen zo klein mogelijk is.

We hopen ook via af en toe een stukje in Hervormd Accent iets over onze activiteiten te schrijven.

Hieronder nog eens onze gegevens:
Greet Jongman 06 18501560
Johan Lammers 06 53791050
Jacobien van Willegen 06 16597178