pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Bijbelklass

Eén van de doelen van de oppas groep 3 is om de kinderen voor te bereiden op de kerkdiensten. Daarop is ook de indeling van het programma gebaseerd. Voor de meeste kinderen gaat dat goed en is de overgang van de oppas naar de kerkdienst een heel natuurlijk proces.
Het blijkt echter dat voor kinderen met ASS deze overgang niet zo vanzelfsprekend is. ASS staat voor ‘AutismeSpectrumStoornis’. Hieronder vallen klassiek autisme, asperger en PDD-nos.
Voor sommige kinderen met ASS kan het zelfs onmogelijk zijn om een (gehele) kerkdienst bij te wonen.
Voor deze kinderen is er in het verleden de Bijbelklass opgezet. De kinderen konden tijdens de dienst naar de Bijbelklass waar ze een aangepast programma volgden. Na enkele jaren is deze Bijbelklass echter door verschillende omstandigheden gestopt.
Als blijkt dat er wel weer behoefte bestaat, dan kan de Bijbelklass weer opgestart worden.
Er gelden wel enkele criteria voor de Bijbelklass, te weten:
• Diagnose ASS
• Kinderen kunnen niet (meer) mee naar de kerk
• Kinderen zijn tussen de 6/7 jaar en 13 jaar (basisschoolleeftijd)
• Kind moet (kunnen) aansluiten bij de groep.
Indien er behoefte bestaat voor de Bijbelklass, zal er met het team gekeken worden hoe de Bijbelklass weer opgezet kan gaan worden.
Als u denkt dat de Bijbelklass een oplossing is voor uw kind om toch naar de kerk te kunnen, dan kunt u dit kenbaar maken bij uw wijkouderling. Indien er voldoende kinderen zijn om de Bijbelklass weer op te zetten, zullen we dit oppakken en is de intentie om volgend schooljaar weer te beginnen.