pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Presentatie psalmboek Datheen

De Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) houdt op vrijdag 1 juli een presentatie van een psalmboek in de berijming van Datheen met notenschrift bij alle verzen. Plaats van samenkomst is het kerkgebouw van de hersteld hervormde gemeente te Lunteren, De Haverkamp 1. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. De opening en sluiting worden verzorgd door ds. A.C. Rijken, voorzitter van de GBS. Ds. C. Hogchem hoopt te spreken over het thema ‘Gij geeft mij oorzaak van zingen verblijd. Petrus Datheen, hervormer in de noordelijke Nederlanden.’

Dr. J. van der Knijff hoopt te spreken over: ‘Het psalmboek van Datheen: ontstaan en gebruik in de 16e eeuw.’ De samenzang zal begeleid worden door organist Pieter Heykoop. In 1984 begon de GBS met het uitgeven van psalmboeken in de berijming van Datheen en vanaf 1985 volgden ook zakbijbels met Datheenpsalmen.