pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Vrijwilligers voor inloophuis?

Jaren geleden is er vanuit de evangelisatiecommissie het inloophuis opgezet. Helaas is het twee jaar geleden wegens corona stil komen te liggen en daarna, doordat de toenmalige coördinator niet terugkeerde, niet meer opgestart. Dat is ontzettend jammer en een gemiste kans voor ons als kerk in de wijk.
Omdat er vanuit de gemeente en uit de buurt vragen kwamen over het opstarten van het inloophuis zijn we ervan overtuigd dat het inloophuis in een behoefte voorziet. Als kerk zijn we nodig in de buurt. We mogen met dit stukje werk een licht zijn en zo de liefde van de Heere Jezus uitstralen naar onze naasten rondom de kerk.
Het inloophuis is opgezet om de afstand tussen kerk en buurt te verkleinen. Het is dus bedoeld voor gemeenteleden en voor bewoners die in de buurt van de kerk wonen. Het inloophuis werd elke dinsdagmorgen het hele jaar door, dus ook in de vakanties, gehouden. De bezoekers zijn welkom van 10.30 uur tot 12.00 uur in de gemeentezaal.
We draaien op vrijwilligers volgens een rooster. Van de vrijwilligers die voor corona betrokken waren bij het inloophuis is een aantal om diverse redenen gestopt. Daarom zoeken we nieuwe vrijwilligers die samen met ons het inloophuis per 30 augustus nieuw leven willen inblazen.
Vanaf half 11 ontvangen we de bezoekers, we drinken gezamenlijk koffie. We bieden de bezoekers een luisterend oor voor hun verhalen. Je kunt nét het verschil maken in het leven van mensen. Gezelligheid, warmte, aandacht en liefde zijn woorden die van toepassing zijn.
Denkt u/ denk jij: dat lijkt mij mooi en dankbaar werk? Meld je dan aan bij Neli Zondag (, 06-54674821) of bij Betty Brand (, 06-25355381).
We horen graag van u/jou.