pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Gebed voor het jeugdwerk | HGJB 

De HGJB zet zich ervoor in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet dat in afhankelijkheid van God, zonder wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om de volgende onderwerpen mee te nemen in het gebed.

Bid voor predikanten, (jeugd)ambtsdragers en jeugdwerkleiders dat zij wijsheid en de leiding van de Heilige Geest ontvangen voor het leidinggeven en dat zij hun werk met liefde en zorg voor de jongeren doen.

Dank voor het jeugdwerk dat opgestart is. Voor allerlei manieren waarop kinderen, tieners en jongeren in gesprek zijn over het Evangelie. Dank ook voor het Vakantie Bijbel Werk dat in sommige gemeenten in de herfstvakantie plaatsvond. Bid dat wat gezaaid is ook vrucht zal dragen.

Dank dat er zoveel tieners hebben deelgenomen aan het HGJB-Scholierenweekend. Bid dat het hen nieuwe inspiratie en motivatie heeft gegeven om te leven voor God en hun naasten.

Bid dat er geschikte kandidaten worden gevonden voor ontstane vacatures bij de HGJB, zodat het werk kan worden voortgezet. Bid ook dat er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn die zich willen inzetten voor de HGJB.