pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Als mijn kind een beperking heeft…

Voor ouders van kinderen met een beperking, van welke aard dan ook, en de kinderen zelf kan een kerkdienst best ingewikkeld zijn en vragen oproepen. De kerkenraad wil graag oog hebben voor deze kinderen en ouders, heeft hen daarom onder de aandacht voor de commissie Vorming en Toerusting gebracht.
Mogelijk kan het helpend zijn als ouders van deze kinderen elkaar opzoeken of met elkaar in contact komen om van gedachten te wisselen. De vraag vanuit de commissie is dan ook: voelt u/heeft u behoefte aan dit onderlinge contact? Bijvoorbeeld door een keer samen te komen of op andere wijze ervaringen uit te wisselen? Wilt u dit dan aan ons doorgeven? Dat kan via Anneke Westerink, of 06-23071790 (bij geen gehoor graag even berichtje op de voicemail inspreken dan bel ik u/jou op een later moment terug)
Commissie Vorming en Toerusting