pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

HGJB berichten

HGJB
De Hervormd-gereformeerde Jeugdbond deelt het volgende nieuws.

HGJB zoekt reisleiders
Meer dan 800 kinderen, tieners en jongeren hebben al een vakantie geboekt bij de HGJB! Maar deze vakanties kunnen niet zonder reisleiders. De reisleiding zorgt voor een geweldige vakantie. Ken of ben jij een jongere die dit goed zouden kunnen?
De HGJB zoekt enthousiaste jongeren die het leuk vinden om samen met een team het programma van de vakantie in te vullen. Dit doen ze op een uitdagende, gevarieerde manier. Daarnaast weten ze hun aandacht goed te verdelen over de deelnemers. Tenslotte is het belangrijk dat ze op een ontspannen manier het geloof kunnen doorgeven aan kinderen, tieners en jongeren.

Meer weten? Ga naar HGJB.nl/reisleiding.

Nieuwe Opvoedingsbron: In Verlangen – hopen op Zijn komst
De nieuwe editie van Opvoedingsbron gaat over Bijbelse hoop. Het magazine met het thema ‘In Verlangen – hopen op Zijn komst’ is uitgegeven door vier Hervormd-Gereformeerde bonden. Met het magazine hopen zij de geloofsopvoeding, zeker in deze onzekere tijden, te ondersteunen. Het thema is uitgewerkt voor verschillende plekken in de gemeente, bijvoorbeeld voor (bijbel)kringen en voor een gesprek in het gezin.
In het magazine staat een Bijbelstudie over ‘leven met verwachting’. Deze is geschreven door dr. A.J. van den Herik. Leantine Dekker schrijft over het doorgeven van Bijbelse hoop in het gezin. Verder staan er praktijkvoorbeelden en zes Bijbelmomenten in het magazine.
Het magazine is gratis te downloaden via www.HGJB.nl/Opvoedingsbron 

Gebed voor het jeugdwerk | HGJB
De HGJB zet zich ervoor in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet dat in afhankelijkheid van God, zonder Wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om de volgende onderwerpen mee te nemen in het gebed.
Dank dat de HGJB een nieuwe kinderwerker en een gemeenteadviseur heeft gevonden. Bid voor een goede inwerkperiode en dat beiden tot zegen mogen zijn voor de HGJB en het jeugdwerk in gemeenten.

  • Dank voor alle jongerenactiviteiten die de HGJB organiseert en waar zo veel jongeren aan deelnemen. Bid dat de jongeren hierdoor mogen groeien in geloof, hoop en liefde en dat er waardevolle vriendschappen door ontstaan.
  • Dank voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor de verschillende HGJB-activiteiten. Zij zijn onbetaalbaar. Dank ook voor alle mensen die zich met hart en ziel inzetten voor het plaatselijke jeugdwerk. Bid dat zij zich gezien en gewaardeerd weten.
  • Bid om eenheid en saamhorigheid in de gemeente. Dat ouderen en jongeren elkaar kunnen ontmoeten en bereid zijn naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren.
  • Bid voor jongeren die te maken hebben met moeilijke situaties, die lijden onder eenzaamheid en zoeken naar nieuwe perspectieven. Bid voor open ogen, oren en harten in de gemeente voor deze doelgroep.

Nieuw: de HGJB-TienerTour
De HGJB lanceert een nieuwe activiteit voor tieners: de HGJB-TienerTour. Met leeftijdsgenoten uit de regio beleven tieners een serieus gezellige dag.
De tour bestaat uit een middagprogramma voor 12-14 jaar en een avondprogramma voor 14-16 jaar. Tijdens het programma krijgen ze verdieping voor het geloof. Ook is er mooie muziek en een tof keuzeprogramma: sport en spel, muziek en creativiteit.
De HGJB-TienerTour is op 18 maart in Amersfoort en op 1 april in Alphen a/d Rijn.
Kijk voor meer informatie op www.HGJB.nl/TienerTour

Mission Possible
Het verhaal van Julia

Nadat Julia een baby heeft gekregen, besluit de moeder van Julia om haar dochter en kleinkind op te sluiten. Zonder warmte, zonder elektriciteit en zonder contactmogelijkheden.
De moeder van Julia heeft al jarenlang zware geestelijke problemen en wil niet geholpen worden. Hierdoor heeft Julia een moeilijke kindertijd gehad. Als tiener was ze onhandelbaar. We kwamen in contact met Julia door haar zus, Alina. Voor Alina was onze organisatie, Mission Possible, als het warm thuis dat ze zelf nooit gehad heeft. Alina bezoekt al een hele poosje onze supportgroepen. Dat zijn groepsbijeenkomsten die we organiseren voor (jonge) vrouwen. Toen Alina erachter kwam dat haar moeder haar jongere zusje met haar pasgeboren baby had opgesloten, vroeg ze ons om hulp. We hebben via Alina aan Julia laten weten dat ze bij ons terecht kon met haar baby, mocht ze de mogelijkheid hebben om te ontsnappen. Mission Possible heeft verschillende opvanghuizen in Rusland, Siberië, speciaal voor vrouwen en hun kinderen. We vangen vrouwen op die nergens anders heen kunnen en begeleiden hen naar een nieuw leven. We hebben Julia laten weten dat ze een poosje bij ons in het opvanghuis kon verblijven en dat we kunnen helpen om alle papieren in orde te maken. Dat gaf Julia de moed die ze nodig had om regie over haar eigen leven te nemen en ze is letterlijk uitgebroken en ontsnapt. Op de foto is nog te zien dat ze het raam van binnenuit heeft kapotgemaakt. De moeder van Julia was hier niet blij mee en deed aangifte van diefstal; wij zouden haar kind hebben gestolen. Gelukkig is Julia net 18 geworden en dus meerderjarig. Daarnaast weten de lokale autoriteiten wat voor een goed werk we doen. We hebben geen problemen gekregen door deze hulpactie. Nadat Julia en haar kindje bij ons kwamen hebben ze allereerst een lichamelijk onderzoek ondergaan en hebben ze de verzorging gekregen die ze nodig hadden. Gelukkig is het gelukt om weer contact te krijgen met de vader van de baby, de vriend van Julia. Hij en zijn familie hebben Julia en het baby’tje opgenomen in de familie. Ook hebben we alle papieren kunnen regelen. Julia ontvangt nu de financiële steun van de overheid, zoals kinderbijslag, die zij als jonge moeder hoort te krijgen. En we hebben een klein appartement kunnen regelen voor Julia en haar baby. Nu kan Julia een eigen start maken. Ze is van harte uitgenodigd voor onze supportgroepen, waar we met elkaar spreken en elkaar ondersteunen bij de dingen die we tegenkomen. Zo houden we een oogje in het zeil bij dit jonge gezinnetje. Mission Possible runt vijf opvanghuizen in Siberië vanuit een christelijke missie. Elke dag wordt er met de vrouwen en hun kinderen gesproken over het geloof, gebeden en Bijbel gelezen. Meerdere vrouwen komen in onze huizen tot de ontdekking dat er genade te vinden is bij de Here Jezus en dat het leven bij Hem goed is. Wilt u bidden voor ons werk onder de vrouwen in Siberië? Wilt u bidden voor Julia en haar kindje? En voor de moeder van Julia en haar zus, Alina?
U kunt zich via onze website www.missionpossible.nl inschrijven voor de verhalen die we uit het werkveld ontvangen. Uw gift voor de vrouwen van Siberië is ook van harte welkom. Dit kan op onze rekening NL07 RABO 0158 0454 24 o.v.v. gift voor Julia.
Hartelijk dank!