pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Classicale vergadering Veluwe

Het is goed om te gedenken en om dankbaar stil te staan bij wat God geeft. De classicale vergadering Veluwe staat op haar vergadering van 22 september in de Grote Kerk in Harderwijk stil bij onder meer de volgende zaken:

  • haar vijfjarig bestaan;
  • de herbenoeming (voor vijf jaar) van classispredikant, dr. Wilbert van Iperen;
  • de opvolging van preses Martin Morsink door ds. Gerben Westra aan het einde van dit jaar;
  • de herbenoeming (voor vier jaar) van de voorzitter van het classicaal college voor de visitatie, ds. Erik Schuitemaker.

De feestelijke viering begint om 15.00 uur. Er zijn twee sprekers: Jolanda Aantjes-Lubbersen, pastor te Hall en Voorstonden en lid van het moderamen van de generale synode; ds. Arnolt Stijf, docent theologie aan de Christelijk Hogeschool Ede. Na afloop is er ontmoeting en om 17.30 uur is er een buffet in de Wheme (naast de kerk).

Aan het buffet zijn kosten verbonden: € 25 per persoon (inclusief twee consumpties). Via https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0PLVxCw6OrmkS4zs_qkDEfNdWNxztd-uMd9oicmVi0hSGHg/viewform?pli=1 kunnen belangstellenden zich tot uiterlijk 7 september opgeven.