pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Reisverslag Roelof Mol jr.

Zoals sommigen weten ben ik in juli drie weken in Singapore geweest. Allereerst wil ik iedereen bedanken die aan de reis heeft bijgedragen door een financiële bijdrage en/ of door gebed! Ik heb een mooie tijd gehad. In mijn functie als IT’er kon ik helpen bij het updaten van systemen en services die Overseas Missionary Fellowship (OMF) in Singapore heeft. Daarnaast kon ik helpen met systemen naar de cloud verhuizen. Terwijl ik daar werkte, werd er een cursus voor nieuwe zendelingen gegeven. Tijdens de maaltijden en de avonden trok ik veel met hen op. Mooi om zoveel verschillende culturen bij elkaar heen te zien, iedereen met zijn/haar eigen achtergrond. Iedereen met een brandend hart voor Jezus. We hebben mooie gesprekken gevoerd en het deed mij goed om zoveel, voornamelijk jonge, mensen te ontmoeten die allemaal hetzelfde doel voor ogen hadden: God bekend maken in de hele wereld. Ik hoop dat er ook bij ons in de gemeente mensen zijn, jong en oud, die zich geroepen voelen om onze God overal bekend te maken, of het nou in Nederland is of in het buitenland, door evangelisatie of door te werken en via je gedrag mensen nieuwsgierig te maken naar je geloof. Het maakt niet uit, God kan ons allen overal gebruiken.

Ik heb gemerkt dat beide dominees openstaan om erover door te praten. Dus grijp je kans! Misschien kan God u/ jou heel goed gebruiken.

Met vriendelijke groet,
Roelof Mol jr.