pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Xalerzijn

Tijdens elke doopdienst geven we als gemeente van Christus ons ja-woord. We beloven dat we de jonge kinderen ontvangen als lid van Christus’ gemeente, dat we voor hen bidden, hen niet verhinderen om tot Jezus te komen, maar hen hierin juist te stimuleren en voor te gaan. Prachtig om op deze momenten een volmondig ‘Ja!’ te horen en dat uit zoveel monden tegelijk! Wellicht vraag(t) u/jij zich weleens af hoe u/jij aan deze doopbelofte concreter invulling kunt geven. Dat kan onder andere door mee te doen met het diaconale project ‘Xalerzijn’. Het is ons verlangen dat ouders en jongeren met een ondersteuningsvraag Xalerzijn-maatjes ontvangen vanuit onze gemeente.

Xalerzijn-maatjes zijn volwassen vrijwilligers die een deel van hun tijd willen geven door bijvoorbeeld een gastvrij thuis te bieden aan een kind of jongere uit onze Eben-Haëzergemeente. Zij bieden kinderen of jongeren een vertrouwde plek waar ze welkom zijn en zichzelf kunnen zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kind dat een keer een middagje komt spelen, aan een tiener die eens mee-eet of een rustige plek heeft om huiswerk te maken. Of aan een jongere die je begeleidt bij het op zichzelf gaan wonen of aan kinderen of jongeren die een keer meegaan met een dagje uit of een vakantie of een nachtje blijven slapen.

Wie wil er Xalerzijn-maatje zijn? De hele gemeente kan betrokken zijn: of je nu alleengaand bent, een gezin hebt -met of zonder kinderen- jong of ouder bent. Heb je een liefdevol hart, een open oor en oog, tijd en ruimte in je leven om op een praktische manier van betekenis te zijn voor de jeugd van onze gemeente: stuur een mailtje naar om je op te geven.

We zijn als commissie dankbaar dat verschillende personen en gezinnen zich ondertussen opgegeven hebben om Xalerzijn-maatje te zijn. Daarom willen we nu ook inventariseren welke hulpvragen er in de gemeente zijn en wie een extra steuntje-in-de-rug kan gebruiken. We willen benadrukken dat er geen professionele hulp geboden kan worden. Wel kan deze hulp naast professionele hulpverlening worden ingezet.

We hopen en bidden dat drempels die mogelijk ervaren worden er niet voor zorgen dat de hulpvraag niet gesteld wordt. Ook als u/jij twijfelt, neem dan gerust contact met ons op om samen te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Dit kan door een mailtje te sturen naar of door rechtstreeks contact op te nemen met de coördinator Xalerzijn (Alice Methorst, 06-44117050).

Het is ons gebed en verlangen dat de betrokkenheid op elkaar door dit diaconale project vergroot wordt en dat we zo echt van betekenis voor elkaar kunnen zijn!