pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Actie Kerkbalans 2024

Beste gemeenteleden,

Zoals al eerder aangekondigd, zal de actie Kerkbalans 2024 voor een groot deel digitaal zijn. Daarmee besparen we kosten en het scheelt veel werk voor de kerkrentmeesters. De vrijwillige bijdrage voor 2024 kan via de website van de kerk ingevuld worden (https://ebenhaezerkerk.nl/ehk-bijdragen/).  Een handleiding voor het invullen is als bijlage bij dit bericht gevoegd, evenals de brochure voor de actie Kerkbalans 2024. Wij willen u vragen om de actie Kerkbalans uiterlijk woensdag 27 december 2023 in te vullen. Aansluitend zal er een voorlopige balans worden opgemaakt.

Naast de actie Kerkbalans kunt u ook de betaalwijze van het bestaande abonnement op Hervormd Accent en de betaalwijze van de solidariteitskas regelen. Wij zouden op prijs stellen als u ook dit zoveel mogelijk digitaal wilt doen.
Wellicht ten overvloede: de solidariteitskas geldt per belijdend lid. Elk gemeentelid dient hiervoor afzonderlijk in te loggen met zijn of haar eigen registratienummer (zie hierboven).

De gemeenteleden die niet in de gelegenheid zijn om de toezegging op digitale wijze te doen, zullen in de tweede helft van januari alsnog worden benaderd. De formulieren voor de opgave zullen dan per post verzonden worden.

We willen de gemeente nogmaals hartelijk oproepen om zoveel mogelijk mee te werken aan de digitale toezegging van de Actie Kerkbalans 2024 en we hopen op een ruimhartige financiële toezegging.

Hartelijke groet,
Namens College van Kerkrentmeesters
Adriaan Bik

Folder Kerkbalans 2024 digitaal

Handleiding actie Kerkbalans digitaal