pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Pionieren in Twello

Waar is God in ons land? Wij ontmoeten Hem in de kerk en op andere momenten in ons leven. Gelukkig bewaart God Zijn kerk. Het is één van de laatste beloften die Jezus uitsprak, vlak voor Zijn afscheid: ‘Ik ben met U, al de dagen, tot de voleinding van de wereld.’ Dat geeft vertrouwen! Maar soms vraag je je af hoe het verder moet in een land waar steeds minder mensen iets met God hebben. Jezus geeft de opdracht: ‘Ga heen, onderwijs de volken.’ Bij die opdracht schakelt Hij ook óns in.

Binnen onze kerkenraad wordt dit vertrouwen én deze verantwoordelijkheid nadrukkelijk beleefd, ook m.b.t. evangelisatiewerk. We vertrouwen dat God Zijn werk voortzet en dat Hij dit doet door ons als gelovigen hiervoor in te schakelen (Rom. 10:14). Hoewel we regelmatig dankbaar mogen terugkijken op mooie ontmoetingen tijdens evangelisatieacties, blijft ons de vraag bezighouden: wat is onze verantwoordelijkheid bij evangelisatiewerk en wat laten we hierin na?

Na een periode van bezinning en plannen maken, samen met organisaties als IKEG, ICP en de IZB, hebben we er als kerkenraad voor gekozen om pioniersprojecten te starten. Met een pioniersproject bedoelen we dat we verdergaan dan ‘eenmalig contact’ of een traktaat uitdelen. Een pioniersproject is erop gericht om medemensen die normaal niet naar een kerk gaan, tot Jezus te leiden en om hen in ‘geloofsgemeenschap’ op te vangen. Dit kan zelfs op termijn uitmonden in een plaats om samen te komen, al hoeft dat niet.

Op dit moment zijn we gestart in Twello. Met de leden uit Twello en omgeving hebben we een waardevolle wijkavond over dit thema gehad. Op dit moment wordt een kernteam gevormd dat gaat nadenken –samen met Henk Boerman van de IZB– over concrete vervolgstappen. We vragen u en jou vooral om biddend betrokken te zijn op dit werk. Dat is broodnodig, omdat de gang van het Koninkrijk van God nooit zonder tegenstand is.

Is het wel nodig om dit deel van het missionaire werk op te pakken? Kan het niet zonder? Dat is misschien wel zo comfortabel. Maar God heeft ons geen comfort beloofd als we christen zijn. We zijn geroepen tot getuigen. Dáárom doen we dit. In het vertrouwen dat Christus Zijn belovend Woord waarmaakt: ‘Ik ben met u!’ Zo zijn u en jij instrumenten in Gods hand.

Maurits Zuidijk en ds. Methorst