pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Verdriet is een werkwoord

Bent u/ben jij geconfronteerd met verlies? Ben je verdwaald in de doolhof van rouw? Vraag je je af hoe anderen omgaan met die wirwar van gevoelens? Vanuit het psychopastorale team beleggen we een aantal avonden rond rouw en verlies. Een soort herbergmomenten om met elkaar stil te zijn, stil te staan, te delen en te luisteren naar elkaars verhalen.

De avonden zijn op 11 en 25 april, 16 mei en 6 juni. Je kunt je per mail opgeven: of telefonisch bij Gerrie Mol (06-15337922) of Henk Terlouw (06-41424300).

Met hartelijke groet,
Henk Terlouw