pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

150 jaar strijden tegen lepra (melaatsheid)

Leprazending bindt al 150 jaar de strijd aan ervoor te zorgen dat mensen geen lepra (melaatsheid) meer krijgen. We streven ernaar dat in onze werkgebieden in 2035 geen lepra meer is. Een te hoge ambitie? Zeker niet. Lepra is te behandelen. Van belang is om lepra vroegtijdig te ontdekken. Daar zetten we ons voor in. Teams van Leprazending zoeken de mensen op. Makkelijk is dit werk niet, want er is veel schaamte en stigma over de ziekte lepra. We vragen je in eerste instantie om gebed. Uiteraard zouden we het ook fantastisch vinden als je financieel bijdraagt om de strijd mee aan te gaan. Kijk op  www.leprazending.nl om een indruk te krijgen wat voor impact het werk van Leprazending heeft.

Met vriendelijke groet en Gods zegen,
Herbert van Daalen
Relatiebeheerder