pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Ouderencontact

Om te beginnen nog even een terug naar ons “Rondje Bommelerwaard” op 15 mei. We verzamelden bij de kerk waar Hans Leune ons hartelijk welkom heette. In ’t bijzonder Ds. Verboom, die deze dag bij ons te gast was. We zongen Ps. 122:3, lazen Psalm 46, beide psalmen gingen over een veilige vesting. God is ons een toevlucht en vesting. Na ’t gebed om zegen over deze dag vertrokken we met de bus naar Woudrichem en scheepten in op M.S. “Columbus”. Al genietend van koffie en gebak was het uitzicht geweldig. Het fraaie landschap, de prachtige uiterwaarden, de kleine dijkhuisjes en historische stadjes. Ondertussen werd ons ook een heerlijke maaltijd geserveerd, al varend door de Wilhelminasluis bij Andel over de (afgedamde) Maas richting Heusden. Daar hadden we 1 uur de tijd om dit gerestaureerde oude vesting stadje te bezoeken. De boot bracht ons naar Kerkdriel en de bus bracht ons weer thuis. In de bus sprak Ds. Verboom nog een dankwoord voor deze dag en bewaring, waarna we nog samen zongen en sloot hij af met het passende gedicht van Martinus Nijhoff:

De moeder de vrouw
Ik ging naar Bommel om de brug te zien.
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden,
worden weer buren. Een minuut of tien
dat ik daar lag, in ‘t gras, mijn thee gedronken,
mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd –
laat mij daar midden uit de oneindigheid
een stem vernemen dat mijn oren klonken.

Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer
kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren.
Zij was alleen aan dek, zij stond bij ‘t roer,
en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.
O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer.
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.

Hoe mooi en hoe passend. En wat hebben we genoten! Van de reis, van de contacten met elkaar en van het weer. Wat was het heerlijk om ook buiten van de omgeving te kunnen genieten.

Dan nog een hartelijk welkom aan allen die in deze (vakantie) tijd gelegenheid hebben om onze koffieochtenden te bezoeken, dat kan op woensdag 17 juli en 21 augustus,

vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. Rest mij nog te melden dat we via Henk Koning een gift van €  50,– mochten ontvangen, waarvoor heel hartelijk dank.

 

Hartelijke groet namens de commissie, Wil Schouten