pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Aanvraag Ruimten

Gebruik van kerk en zalen

plattegrond

Gebruik van kerk en zalen

Het gebruik van de kerk kan alleen worden afgestemd met de koster. Wilt u, wanneer u incidenteel gebruik van de kerk wilt maken en zelf een sleutel heeft, dit a.u.b. ook even afstemmen met de koster? Dat voorkomt dat de koster een ruimte inplant, terwijl u eveneens gebruik wilt maken van die ruimte. Afstemming kan alleen via de koster. Zie de contactgegevens op de website of in het colofon van Hervormd Accent. Hartelijk dank voor de medewerking.
Het is niet mogelijk om via deze site te reserveren!!!

De kerkrentmeesters

De kerk is bestemd voor activiteiten van onze gemeente. Het gebruik van koffie en thee bij deze gemeenteactiviteiten is op kosten van de gemeente. Gebruik van de zalen van de kerk bij recepties in verband met doop en belijdenis is gratis. De kosten van koffie en thee worden wel in rekening gebracht. Als gemeentelid kunt u voor vragen over het gebruik van de kerk contact opnemen met de koster of met het College van Kerkrentmeesters. Wanneer de ruimten in de kerk niet gereserveerd zijn voor activiteiten van de gemeente wordt de kerk soms beschikbaar gesteld aan andere kerkelijk gerelateerde activiteiten zoals bijvoorbeeld een christelijk koor, een goede doelen organisatie met een bij onze gemeente passende christelijke identiteit of een activiteit van een andere christelijke gemeente. Dit gebeurt in contact met het College van Kerkrentmeesters. Het College van Kerkrentmeesters besluit of de kerk en/of zalen ter beschikking worden gesteld. Zo ja, dan wordt een vergoeding voor gebruik van de kerk afgesproken.

 

Stap 1

Consistorie
Max. Personen: 25
Max. Personen: 25
Max. Personen: 20
Max. Personen: 150
Max. Personen: 200
Max. Personen: 30
Max. Personen: 50
Max. Personen: 40
Max. Personen: 30
Max. Personen: 30
Max. Personen: 800

Stap 2

Stap 3

Kies de tijdblokken die u wilt reserveren. Bijvoorbeeld: wanneer u een ruimte voor een duur van 2 uur wilt reserveren klikt u de gewenste 4 tijdblokken van een half uur aan.

SelecteerTijdStatus
8:00 - 8:30Bezet
8:30 - 9:00Bezet
9:00 - 9:30Bezet
9:30 - 10:00Bezet
10:00 - 10:30Bezet
10:30 - 11:00Bezet
11:00 - 11:30Bezet
11:30 - 12:00Bezet
12:00 - 12:30Bezet
12:30 - 13:00Bezet
13:00 - 13:30Bezet
13:30 - 14:00Bezet
14:00 - 14:30Bezet
14:30 - 15:00Bezet
15:00 - 15:30Bezet
15:30 - 16:00Bezet
16:00 - 16:30Bezet
16:30 - 17:00Bezet
17:00 - 17:30Bezet
17:30 - 18:00Bezet
18:00 - 18:30Bezet
18:30 - 19:00Bezet
19:00 - 19:30Bezet
19:30 - 20:00Bezet
20:00 - 20:30Bezet
20:30 - 21:00Bezet
21:00 - 21:30Bezet
21:30 - 22:00Bezet
22:00 - 22:30Bezet
22:30 - 23:00