pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Aanvraag Ruimten

Gebruik van kerk en zalen  Deze module is nu nog niet beschikbaar!!

plattegrond

Gebruik van kerk en zalen

Het gebruik van de kerk wordt uiteraard afgestemd met de koster. Wilt u, wanneer u incidenteel gebruik van de kerk wilt maken en zelf een sleutel heeft, dit a.u.b. ook even afstemmen met de koster? Dat voorkomt dat de koster een ruimte inplant, terwijl u eveneens gebruik wilt maken van die ruimte. Afstemming kan via de koster. Zie de contactgegevens op de website of in het colofon van Hervormd Accent. Hartelijk dank voor de medewerking.

De kerkrentmeesters

De kerk is bestemd voor activiteiten van onze gemeente. Het gebruik van koffie en thee bij deze gemeenteactiviteiten is op kosten van de gemeente. Gebruik van de zalen van de kerk bij recepties in verband met doop en belijdenis is gratis. De kosten van koffie en thee worden wel in rekening gebracht. Als gemeentelid kunt u voor vragen over het gebruik van de kerk contact opnemen met de koster of met het College van Kerkrentmeesters. Wanneer de ruimten in de kerk niet gereserveerd zijn voor activiteiten van de gemeente wordt de kerk soms beschikbaar gesteld aan andere kerkelijk gerelateerde activiteiten zoals bijvoorbeeld een christelijk koor, een goede doelen organisatie met een bij onze gemeente passende christelijke identiteit of een activiteit van een andere christelijke gemeente. Dit gebeurt in contact met het College van Kerkrentmeesters. Het College van Kerkrentmeesters besluit of de kerk en/of zalen ter beschikking worden gesteld. Zo ja, dan wordt een vergoeding voor gebruik van de kerk afgesproken.

Stap 1

Consistorie
Max. Personen: 25
Max. Personen: 25
Max. Personen: 20
Max. Personen: 150
Max. Personen: 200
Max. Personen: 30
Max. Personen: 50
Max. Personen: 40
Max. Personen: 30
Max. Personen: 30
Max. Personen: 800

Stap 2

September 2017

Stap 3

Kies de tijdblokken die u wilt reserveren. Bijvoorbeeld: wanneer u een ruimte voor een duur van 2 uur wilt reserveren klikt u de gewenste 4 tijdblokken van een half uur aan.

SelecteerTijdStatus
12:00 - 12:30Bezet
12:30 - 13:00Bezet
13:00 - 13:30Bezet
13:30 - 14:00Bezet
14:00 - 14:30Bezet
14:30 - 15:00