pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

We willen dat de kerk een veilige plaats is voor iedereen en willen ervoor zorgen dat we betrouwbaar zijn. Het gaat hier om respectvol gedrag voor en door iedereen die werkzaam is binnen de kerk. Het bespreken wat we gewenst gedrag vinden binnen onze kerk kan daaraan bijdragen. En ook als respect en betrouwbaar gedrag in het geding zijn, is het belangrijk dat er een goede route is om dit te kunnen bespreken c.q. melden.

Interne vertrouwenspersoon (IVP)

Gemeenteleden kunnen bij een IVP’er terecht met hun vragen, vermoedens en meldingen. IVP’ers kunnen bij vermoedens van grensoverschrijdend gedrag/misbruik binnen de gemeente ook zelf proactief iemand benaderen.

Zie ook Vertrouwenspersoon: https://ebenhaezerkerk.nl/informatie/pastoraat/vertrouwenspersoon/

VOG, gedragscode en omgangsregels

De goede omgang met elkaar in de kerk hoort bij een veilige kerk. Dit heeft echter zijn eigen kwetsbaarheden en is daarom ook een risicovolle – en kwetsbare zaak. Vandaar dat, in lijn met veel organisaties waarbij er sprake is van kwetsbare situaties, een VOG wordt gevraagd. Juridisch gezien is een VOG nodig. Een VOG voorkomt niets, maar maakt wel bewust. Een VOG is eveneens nodig om als kerk alles te hebben gedaan om veilige kerk te zijn.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het aanvragen van een VOG en het ondertekenen van een gedragscode. In de volgende tabel is aangegeven voor welke medewerkers een VOG en/of ondertekende gedragscode van toepassing is:

Vrijwilliger/ MedewerkerVOGGedragscodeOmgangsregels
PredikantenVV
AmbtsdragersVV
KerkrentmeestersVV
Diaconaal rentmeestersVV
Stage lopers bij predikantVV
Jeugd Pastoraal Team (JPT)VV
Vrijwilliger in het jeugdwerkVVV
CatechetenVVV
BezoekbroedersV
Medewerkers in de kinderopvangV
Psycho Pastoraal Team (PPT)VV
Interne vertrouwens personenV

Het volledige beleidsdocument kunt u hier lezen: Beleid Veilige Kerk (versie 20230510)
Hierin zijn ook de verschillende gedragscodes opgenomen.