pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Bijbel open avonden

Elk jaar organiseren we een reeks bijbelstudieavonden in de Eben-Haëzerkerk, onder leiding van één van de predikanten. Ook dit afgelopen seizoen vonden deze Bijbel open avonden plaats, onder leiding van ds. Den Admirant.  We hebben nagedacht over meditatief Bijbellezen, gebed en vasten. Steeds was een gedeelte uit het Woord van God daarbij leidend.

De avonden worden meestal gehouden op een dinsdagavond, van 19.45-21.30 uur in de gemeentezaal. Zodra er meer bekend is, leest u dit in Hervormd Accent en hier op de website. In verband met de coronamaatregelen worden er momenteel geen Bijbel open avonden georganiseerd.