pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Goederenbank

Initiatief
CNAP is een initiatief van (momenteel 10) kerken en geloofsgemeenschappen in Apeldoorn die gezamenlijk een hand uitsteken waar geen andere helper voorhanden is.

Goederen
Steeds meer hulpvragers weten de weg te vinden naar onze goederenbank. Onze goederenbank betreft een opslagdepot van 2e hands goederen. De goederen bestaan uit meubelen, witgoed en fietsen. Vooral aan fietsen en witgoed is een constante behoefte. Mocht u deze goederen beschikbaar willen stellen, dan komen onze vrijwilligers deze graag bij u afhalen.
Neemt u hiervoor contact met ons op via: of 06 – 191 85 343

Vacatures
De personele bezetting van het CNAP bestaat uit een deeltijdkracht en verder uitsluitend uit vrijwilligers.
Op dit moment zijn we op zoek naar versterking van onze bezetting. In de vorm van Vrijwilliger Sectie Hulpverlening (M/V)

Donaties
We zijn blij en dankbaar dat we tot dusver geen financiële belemmeringen hebben ondervonden t.a.v. de toekenning van de aanvragen. Wanneer de toename aanvragen echter doorzet kan de financiële draagkracht wel een knelpunt worden. Daarom zijn we op zoek naar donateurs die het werk van CNAP financieel willen ondersteunen zodat we iedereen kunnen blijven helpen die dit nodig heeft.

Legaten of Filantropie
Af en toe krijgen we te maken met hele trieste situaties waarbij mensen te goeder trouw het slachtoffer zijn geworden van oplichting en/of misleiding. Vanwege de ( beperkte ) financiële draagkracht van het CNAP kunnen we de gedupeerde mensen vaak maar deels helpen om enige verbetering in de situatie tot stand te brengen. Het is onze droom om deze mensen een nieuwe start te kunnen geven. Wilt u ons helpen deze droom waar te maken? Neemt u hiervoor contact met ons op via: 0f 06 – 191 85 343

Meer informatie https://cnap-apeldoorn.nl/hulp-geven