pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Nieuws uit de wijk

Nieuws uit de wijk
Met enige regelmaat lezen we in ons kerkblad iets over activiteiten vanuit de verschillende wijken.
Om dit een wat herkenbare plek te geven en elke wijk aan bod te laten komen, hebben we het plan opgevat hier in de komende periode een vaste rubriek van te maken. We beginnen (bij toerbeurt) om de wijkcoördinatoren iets over zichzelf te laten vertellen en over de activiteiten in de wijk waarvoor ze de coördinatie verzorgen. Doel is om met elkaar de onderlinge contacten uit te breiden waardoor we elkaar nóg beter leren kennen en we er voor elkaar zullen zijn als dat nodig mocht is. De wijkcoördinatoren dragen veel bij om dit in de praktijk vorm te geven. Wellicht groeit deze rubriek uit naar een leuke manier om de verbondenheid met elkaar ook zichtbaar te maken.

Bert van Santen & Lammert Smit

Wijk 12

Beste Gemeenteleden,

Wij zijn gevraagd om een aftrap te doen om ons als wijkcoördinatoren voor te stellen en mogelijke ideeën uit te wisselen met andere wijken binnen onze kerk.
Wij zijn Aard-Jan en Hilde Borghuis en Hans en Corine Altena, wijkcoördinatoren van wijk 12. We vinden het belangrijk om meer oog voor elkaar te krijgen binnen de wijk. Maar hoe doe je dat in een wijk waar je elkaar niet zo maar tegenkomt? Op het moment dat er ziekte, rouw of een geboorte of jubileum is, zijn wij bijvoorbeeld begonnen om namens de wijk een kaartje te sturen en een welkomstgeschenkje bij nieuwe wijkgenoten te brengen. Gewoon om als wijk betrokkenheid te tonen. Na wat brainstormen en navraag bij andere wijken hebben we verder besloten om een enquête te houden om de behoefte in de wijk te peilen voor zowel activiteiten als inzet van gaven en talenten. Tevens hebben we ‘wijkgezichten’ gemaakt, een soort smoelenboek waarin ieder gezin (dat wil) zich kort voorstelt en zijn talenten en gaven aangeeft.
Rekeninghoudend met de uitkomsten van de enquête hebben inmiddels de eerste wijkactiviteiten plaatsgevonden en zijn er activiteiten gepland voor het komende jaar. In september wilden we met de wijk gaan wandelen, de weersverwachting was echter echt Hollands, regen dus. We zijn daarom niet gaan wandelen maar gewoon samengekomen om bij te praten en een bijbelquiz te gaan doen. Verder organiseren we 2 keer per jaar een wijkactiviteit (met en zonder kinderen) en de dames in ons gezelschap komen 3 keer in het jaar bij elkaar op een ‘koffieochtend’. Om ouderen meer te betrekken bij de wijk is ook het initiatief genomen om binnenkort kerststukjes te maken en langs te brengen.
Tot slot proberen we iedereen op de hoogte te houden van het wel en wee door 2 á 3 keer per jaar een nieuwsbrief te versturen binnen onze wijk. Op deze manier hopen wij dat we elkaar binnen de wijk beter weten te vinden en dat de onderlinge betrokkenheid verder wordt vergroot. Ook in geval van hulpvragen waarbij je elkaar binnen de wijk op verschillende manieren kunt helpen.
Wij geven de pen door aan de volgenden en zijn benieuwd naar ervaringen en initiatieven uit andere wijken!

Hartelijke groet uit wijk 12, de Maten – binnenring