pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Huisbijbelkringen & Bijbelstudiekringen

Naast de zondagse eredienst rondom Gods Woord, mogen we elkaar ook doordeweeks in kleiner verband ontmoeten. In gesprek met elkaar vanuit een open Bijbel. Graag nodigen wij u en jou uit om een seizoen deel te nemen aan een kring!

Huisbijbelkringen

Onderwerpen in 2022-2023 zijn:
‘Houd Stand’, door J.J. ten Brinke. Vanuit het slot van de Efezebrief de verschillende onderdelen van Gods wapenrusting, met onderwijs voor hoofd en hart. Steeds lichten daarbij verbanden op vanuit het geheel van de Schrift en worden lijnen getrokken naar de praktijk van het geloofsleven.

‘Drama, spanning en vernieuwing’, door J.W. Verboom. Nehemia leeft net als ons tussen twee werelden: ‘schijnwereld Susan’ en ‘ruïne Jeruzalem’. Gods verborgen hand leidt Nehemia de spanningen in van conflict, stalking en duivelse listen. Het werk van Gods Geest in Nehemia’s biddende, bijbels-principiële, georganiseerde, gepassioneerde en besliste levensstijl is van grote betekenis voor ons.