pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Het werkveld Gemeentezijn beoogt groei en intensivering van het gemeentezijn als gemeente van Christus, bevordering van de onderlinge ontmoeting en het omzien naar elkaar, gemeentebreed en in de wijken.
Daarbij wordt er bijzondere aandacht geschonken aan enerzijds de grootte van de gemeente en anderzijds de persoonlijke aandacht voor elk gemeentelid afzonderlijk. Daarbij worden drie sporen onderscheiden, te weten:

  • ontmoeting en gemeente zijn tijdens de samenkomst(en),
  • ontmoeting en gemeente zijn tijdens gemeentebrede activiteiten,
  • ontmoeting en gemeente zijn op wijkniveau.

Het werkveld rekent zich als taak het ontwikkelen, coördineren, faciliteren en aanbieden/verzorgen van het gemeentewerk gericht op gemeentezijn, onderlinge ontmoeting en wijkwerk.
Op dit moment wordt er bijzondere aandacht geschonken om vanuit de verschillende wijken het “gemeente zijn” te ontwikkelen en te versterken.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

–   wijken / wijkcoördinatoren per wijk werven
–   diaconale thuishulp waar mogelijk in de wijk  onderbrengen
–   welkomstbezoek nieuwe leden vanuit de wijk bevorderen
–   onderlinge ontmoeting bevorderen op wijkniveau

Vanuit de kerkenraad zijn br. van Santen en br. Smit actief betrokken bij het verder uitwerken en stimuleren van dit werkveld.

Ouderling br. Lammert Smit

Diaken br. Adri van den Berg