pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

MEDITATIE

Levensvragen – met God in gesprek 

“Ik heb u liefgehad”, zegt de HEERE. Maar u zegt: “Waarin hebt U ons liefgehad?”
(Maleachi 1:2)

“Heere, waaraan merken we dat u van ons houdt?” Heftige en verdrietige gebeurtenissen en omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat dit een levensgrote vraag voor ons is. Het doet ons tot in ons diepste wezen pijn als we het zicht op Gods liefde en Zijn vaderlijke zorg voor ons leven kwijtgeraakt zijn. We kunnen er maar amper woorden voor vinden. En het met de Heere Zelf bespreken is helemaal lastig. Is Hij wel bereikbaar voor zulke existentiële vragen?
Het is wonderlijk en heel pastoraal dat God ons niet met deze vragen laat rondlopen. Hij nodigt ons uit om er met Hem over te praten. Sterker nog, Hij zet Zelf een gesprek over de diepste levensvragen als het ware in scène.
We lezen dat in het Bijbelboek Maleachi. De Heere bespreekt in zes gesprekken acht vragen die leven bij het volk: “Waarin hebt U ons liefgehad?”(1:2), “Waardoor verachten wij Uw naam?” (1:6), “Waarmee maken wij U onrein” (1:7), “Waarom neemt de Heere onze offers niet aan?” (2:14), “Waarmee vermoeien wij Hem?”(2:17), “In welk opzicht moeten wij terugkeren?“(3:7), “Waarvan beroven wij U?” (3:8), “Wat hebben wij onder elkaar tegen U gesproken?” (3:13)
Fundamentele vragen die te maken hebben met Gods liefde en met de dienst aan God. De eerste is meteen een hele diepe: door het volk wordt een vraagteken gezet bij Gods oneindige liefde! Het getuigt van bewogenheid dat de Heere precies déze vraag als eerste ‘behandelt’. Hij weet dat het soms ontzettend moeilijk is om Zijn liefde te zien en te ervaren. Vooral als het leven volledig op zijn kop staat. De Heere wéét dat. Hij zegt niet ‘dat is te erg, dat mag je niet denken en uitspreken’. Nee: Hij laat duidelijk zien dat we welkom zijn met ál (!) onze vragen. Als zelfs Zijn liefde een (zeg maar) discussieonderwerp mag zijn met Hem, dan is er ruimte voor alles wat ons dwarszit! Dan mogen we elke vraag, elke moeite, elke twijfel, en ook onze tegenzin met Hem bespreken.
Psalm 139 verwoordt dat de Heere zelfs al voor wij ook maar onze eigen gevoelens onderkennen, ze alle reeds kent. Ook als wij er nog geen woorden voor gevonden hebben, weet Hij al onze gedachten al. Daarom is geen twijfel te erg. Wél als we daarmee juist van God vandaan gaan en Hem de rug toekeren. Of het maar in onszelf blijven zoeken. Maar als we tot Hem de toevlucht nemen en ons hart voor Hem uitstorten, dan mogen we weten dat Hij antwoordt. Dat zijn (meestal) geen pasklare antwoorden, maar gegarandeerd kun je ermee verder. Want de Heere laat Zich vinden, als je naar Hem zoekt! Hij zal niemand de deur wijzen, ieder is welkom. Dus vlucht tot Hem, stel je vragen, roep je nood uit, vertel Hem je verlangens. Laat de Heere God je adres zijn voor álles. Dan kom je nooit beschaamd uit.

Jorine van Dijke

MEDITATIES:

Meditatie 20180914
Meditatie 20180831
Meditatie 20180803
Meditatie 20180720
Meditatie 20180706
Meditatie 20180622
Meditatie 20180608
Meditatie 20180525
Meditatie 20180511

Meditatie 20180427
Meditatie 20180418
Meditatie 20180330
Meditatie 20180305
Meditatie 20180216
Meditatie 20180202
Meditatie 20180108
Meditatie 20171222
Meditatie 20171201
Meditatie 20171117
Meditatie 20171103
Meditatie 20171016
Meditatie 20171006
Meditatie 20170924
Meditatie 20170904
Meditatie 20170824
Meditatie 20170804
Meditatie 20170714
Meditatie 20170630
Meditatie 20170616

Meditatie 20170602
Meditatie 20170519
Meditatie 20170505
Meditatie 20170421
Meditatie 20170407