pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

MEDITATIE

Goed gerucht.

Hij heeft ons ook uw liefde in de Geest bekendgemaakt.
Kolossenzen 1:8

Wat vertellen we  aan anderen over mensen die we hebben ontmoet? Over vertrouwelijke zaken mag je niet met anderen praten. Maar als iemand vertelt dat hij een andere baan heeft, of dat er verhuisplannen zijn, of als er een bericht is van een zwangerschap, is het mooi om dat te delen.

Heel de brief van Paulus aan de gemeente te Kolosse is gebaseerd op wat Paulus heeft horen vertellen over die gemeente. Hij had de gemeente niet zelf gesticht en was er ook nog nooit geweest. De gemeente was waarschijnlijk ontstaan toen Paulus in Efeze werkte en een zekere Epafras vanuit Efeze het evangelie ‘meenam’ naar Kolosse en daar uitdeelde. Dat evangelie heeft vrucht mogen dragen (v.6).

Deze Epafras bezocht Paulus die in Rome gevangen zat. Epafras deelde het slechte nieuws dat een gevaarlijke leer de gemeente te Kolosse bedreigde (4:12). Paulus wil door deze brief de gemeente vermanen en bemoedigen. Mooi dat Paulus niet gelijk begint te schrijven over de zorgen, maar begint met te danken voor het geloof wat er in de gemeente is. Paulus benoemt wat Epafras over de gemeente heeft gezegd: ‘Hij heeft ons ook uw liefde in de Geest bekendgemaakt.’ (v.8)

Wat is dat een prachtig gerucht, een goed getuigenis en eervolle ‘roddel’. Zó heeft Epafras dus over de gemeente gesproken. Dat de gemeente gekenmerkt wordt door Liefde met een hoofdletter. De onderlinge liefde van de gemeente is meer dan menselijke sympathie: Ze heeft haar oorsprong in Gods Geest. Het is geheiligde liefde. Als vrucht van Gods genade en Gods werk.

Het is belangrijk om onszelf te onderzoeken op deze liefde. Persoonlijk en als gemeente ons onderzoek naar onze innerlijke liefde. Of die gevuld en gevoed wordt door de Heilige Geest. Dankbaar hoor ik regelmatig een goed gerucht over onderlinge liefde binnen de Eben-Haëzergemeente.

Vanuit het kennen van de liefde en genade van Christus volgt de aansporing om dit als goed gerucht ook uit te delen. ‘Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden’ (4:6). Dat Gods Geest geloofsvrucht werkt in woord en daad. Tot Gods eer!

Ds. B. Jongeneel

MEDITATIES:
Meditatie 20190510
Meditatie 20190426
Meditatie 20190412
Meditatie 20190329
Meditatie 20190315
Meditatie 20190301
Meditatie 20190215
Meditatie 20190201
Meditatie 20190118
Meditatie 20181221
Meditatie 20181207
Meditatie 20181123
Meditatie 20181109
Meditatie 20181026
Meditatie 20181012
Meditatie 20180928
Meditatie 20180914
Meditatie 20180831
Meditatie 20180803
Meditatie 20180720
Meditatie 20180706
Meditatie 20180622
Meditatie 20180608
Meditatie 20180525
Meditatie 20180511

Meditatie 20180427
Meditatie 20180418
Meditatie 20180330
Meditatie 20180305
Meditatie 20180216
Meditatie 20180202
Meditatie 20180108