pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Lied vol verwachting uit de diepte

Psalm 130
Op stadsplattegronden waarop je kunt kijken als je de weg naar je bestemming zoekt, staat een zwarte pijl bij de plek waar je bent: Hier bevindt u zich. In Amerika staat in plaats van de pijl een rode stip. Bidden is op de rode stip gaan staan en zeggen tegen God: Hier bevind ik mij. Hiermee geef je aan wat er op dat moment in je leven is en speelt. Dit beeld haalt Jos Douma aan in zijn boekje “Zin in bidden”.
De start van dit elfde pelgrimslied, van deze zesde boetpsalm doet me denken aan dit beeld. De dichter staat op de rode stip. Hij zegt God wat er is in zijn leven. Voor Hem hoeft hij zich niet mooier voor te doen dan hij is; in alle kwetsbaarheid kan vreugde en zorg voor Hem uitgezegd worden.
Hij roept uit de diepte. Uit de diepte roep ik tot U o God. De toon is gezet. Een roep uit de diepte. Van wie de psalm is, wordt niet duidelijk. Wel waar de psalm begint: in de diepte. Het wordt niet helemaal duidelijk waar we daarbij aan moeten denken. Mooi is dat. De diepte. Dat kunnen mijn en uw diepten zijn; de pijn van het leven, van mislukking, verlies, ziekte… Is het zo open aangeduid, zodat u en ik ons kunnen herkennen in dit lied en het in onze situatie mogen nazeggen, nabidden??
De gekozen bewoording zegt overigens wel iets over de diepte, iets kenmerkends… In deze diepte heeft zelfhulp geen schijn van kans. De problemen, ziekten of vijanden overspoelen zijn leven en  de afstand tot God is groot en de dood zeer nabij. De dichter kan zich alleen nog richten tot de HEERE, roepen tot Hem, het uitschreeuwen voor Zijn aangezicht: Hoor Heere…

Het tweede kenmerkende wordt duidelijk uit het vervolg: Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? Ongerechtigheden… alles wat krom is in mijn leven, wat verprutst is, wat ik zelf met geen mogelijkheid meer goed kan krijgen of ongedaan kan maken. Als de HEERE de zonden – in het psalmboek synoniem van ongerechtigheden – niet vergeeft, heeft de mens letterlijk en figuurlijk geen leven meer. Dan ontvalt je de grond onder je voeten… dan is het uitzichtloos.
In die diepten roept de dichter. Tot God. Om vergeving. Dat is de enige weg die open is. Niet het uitmeten van zijn ongerechtigheden. O ja… er is alle reden toe om dat uit te meten en er bij stil te staan, maar het brengt hem en ons nergens.
Nee… het maar is beslissend. Maar bij U is vergeving… Dat maar is zoiets van: waar het echt om gaat, waar we het echt over moeten hebben… dat is VERGEVING. En dat is daar bij U. Niet maar een klein beetje, maar het is daar bij U in overvloed. En ik heb het nodig. Ik doe een beroep op Uw vergeving. Dat heb ik nodig… wil ik niet wegzinken… daarom roep ik…  De Heere wil dat de mens leeft, zelfs al heeft die mens gezondigd Wat een radicaal contrast tussen onze diepte en Zijn vergeving. Wat een genade!!
Het is de vergeving, die onverdiend geschonken wordt, die ontzag oplevert en maakt dat de HEERE gevreesd wordt in een leven van toewijding aan Hem, in een leven van verwachten, van uitzien naar Zijn komst. Want bij Hem is veel verlossing. Verlosser, Jezus, Zaligmaker. Het uitzien naar Hem maakt deze boetpsalm tot een pelgrimslied. Zingt u het mee… verwachtingsvol uitziend naar Zijn komen…?

Ik ging verdwaald langs vele wegen,
ik zocht U wel, maar vond U niet,
ik ging verblind het duister tegen,
ik minde wat de wereld biedt.
Nu hebt Gij zo mijn hart gewend,
dat ik U heb herkend.

Ik heb U lief, o mijn Beminde,
Die al mijn vreugd en sterkte zijt
Ik heb U lief, o Welgezinde,
Wiens komst ik dag en nacht verbeid
Ik heb U lief o schoonste Licht
Glans van Gods Aangezicht

Henk Terlouw

Meditatie 20171201
Meditatie 20171117
Meditatie 20171103
Meditatie 20171016
Meditatie 20171006
Meditatie 20170924
Meditatie 20170904
Meditatie 20170824
Meditatie 20170804
Meditatie 20170714
Meditatie 20170630
Meditatie 20170616

Meditatie 20170602
Meditatie 20170519
Meditatie 20170505
Meditatie 20170421
Meditatie 20170407
Meditatie 20170324
Meditatie 20170310
Meditatie 20170210
Meditatie 20170127
Meditatie-20170113
meditatie-20161223
meditatie 20161021
meditatie 20171007
meditatie 20160917