pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

MEDITATIE

‘Wij zijn het leem en U bent onze Pottenbakker: wij zijn allen het werk van Uw handen’
(Jesaja 64:8b)

Enkele weken voor Kerst kwam deze tekst uit Jesaja nog langs in een van de diensten.
Jesaja noemt het beeld in een gedeelte waarin hij bidt om Gods genade. Hij pleit in Jesaja 64 op het Vaderschap van God, Die als Pottenbakker ons uit leem gevormd heeft. Wij zijn allemaal het werk van Zijn handen.
Het beeld van de Pottenbakker komen we vaker tegen in de Bijbel. De HEERE, onze Vader, Hij is de Pottenbakker. Wij het leem.
Misschien hebt u er weleens bij gestaan. Een pottenbakker aan het werk op zijn draaischijf. Of u hebt het zelf gedaan. Een stuk leem, klei. Van zichzelf ziet het er onooglijk uit. Het is koud en stug, maar het wordt vormbaar als het wordt aangepakt. Als de handen van een pottenbakker ermee gaan kneden en vormen. Niet alleen de handen, maar vooral de warmte van die handen. Die warmte maken die klomp leem anders. Kneedbaar, vormbaar. En als daar vakkundige handen mee aan de slag gaan, kan er iets geweldig moois worden gevormd. PrachtigWij zijn allemaal door God geschapen. We lezen in Genesis 2:7 dat God de mens vormde uit het stof van de aardbodem. Door levensadem in de neusgaten te blazen, werd de mens tot een levend wezen. Bedoeld om te leven tot Zijn eer.
Het is belangrijk om ons ook in het pas begonnen jaar 2023 te realiseren wie wij zijn en Wie Hij is. Goed om te bedenken dat wij uit onszelf niets kunnen zonder de genade en de liefde van de grote Pottenbakker. God gaf de profeet Jeremia ooit de opdracht om naar het huis van een pottenbakker te gaan. God vond dat dát, wat daar gebeurde, veel overeenkomsten heeft met wat Hij met Zijn volk en met u, jou en mij wil doen.
Bij een pottenbakker gebeurt het regelmatig dat een pot mislukt. Dan gebruikt hij het leem om opnieuw te gaan kneden en vormen. Harde stukken worden als onbruikbaar en schadelijk verwijderd. Zo doet ook God, de grote Pottenbakker. Met Zijn handen, die warm zijn vanuit Zijn hart, vormt hij ons keer op keer. Elke kerkdienst, elke keer als we de Bijbel openen, elke keer weer.
De tijd waarin wij leven wordt gekenmerkt door het feit dat je zelf moet bepalen hoe je leeft, wat je doet en wat je niet doet. Daarbij moeten we goed weten dat we leven als onbehandeld leem. Dat wordt harder en harder. Uiteindelijk onbruikbaar.
Helaas zijn we zo vaak geneigd om zelf te bepalen hoe ons potje eruit ziet. En wat maken we er vaak een potje van. Zó vaak, dat we de Pottenbakker zomaar aanleiding zouden kunnen geven om ermee op te houden. Dat stuk leem aan de kant te gooien.
Maar NEE, Hij blijft ons vastpakken, kneden, vormen. Het doet Hem intens verdriet als wij ervoor kiezen om buiten Zijn handen te willen blijven.
Wat is het een geweldige troost, bemoediging en houvast als we door genade ervaren dat we ons leven niet in eigen hand hebben, maar dat Hij ons leven in Zijn hand heeft. Dat niet wij regeren, maar dat Hij regeert! Ook in ons leven. Daarvoor is het Kerst geworden. Daartoe is het elke dag Kerst. Want dát Kind is voor ons geboren, opdat wij geen weggegooid leem zullen zijn, maar door Hem gevormd zullen worden om te leven tot Zijn eer.

Want Hij is onze God, en wij
Zijn ’t volk van Zijne heerschappij,
De schapen, die Zijn hand wil weiden;
Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord;
Verhardt u niet, maar laat u leiden.

 Psalm 95:4
Ad de Waard

MEDITATIES:
Meditatie 20230106
Meditatie-20221216
Meditatie 20221118
Meditatie 20221104
Meditatie 20221021
Meditatie 20221007
Meditatie-20220923
Meditatie 20220909
Meditatie 20220826
Meditatie 20220729
Meditatie 20220708
Meditatie-20220624
Meditatie 20220610
Meditatie 20220527
Meditatie-20220513