pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

MEDITATIE

Bereid u voor op de ontmoeting met God
Maak u gereed om uw God te ontmoeten, Israël. (Amos 4:12b)

Profeten zijn bijzondere mensen. Vaak tegendraads. Spreken wat niemand wil horen. Op een manier die ons niet aanstaat. Met een boodschap die ons niet bevalt. Neem Amos. Een profeet uit het zuiden die in het noorden, het tienstammenrijk, woorden van God gaat spreken. Gevoel voor stijl heeft hij niet. Hij spreekt de vrouwen van Samaria zeer onbeleefd aan: ‘koeien van Basan.’ Dan gaan toch al meteen alle stekels overeind. Jullie leiden als vetgemeste koeien een lui en luxe bestaan. Op kosten van de armen. ‘Onbeleefd, Amos. Zo spreek je niet.’ ‘Ja wel’, zegt Amos, ‘ik laat ze schrikken, in de hoop dat ze wakker schrikken. Hun leven is er naar.’
Profeten zijn bijzondere mensen. Soms spreken ze op een toon, waarvan je denkt: meent hij dat? ‘Kom naar Bethel, naar Gilgal, jullie heiligdommen en zondig (v.4).’ Wat? Een profeet die oproept om te zondigen? Laat je vrijwillige bijdragen maar voor je uitbazuinen, zodat iedereen het weet. Dan kan je met een gerust hart je harde, liefdeloze leven voortzetten. God is al lang blij als jullie je best doen. Naast onbeleefdheid, maakt Amos gebruik van ironie. Zijn boodschap is natuurlijk precies het omgekeerde van wat zijn woorden lijken te zeggen: houd er onmiddellijk mee op. Stop met jullie eigen gemaakte godsdienst en jullie verkeerde praktijken.
Dan Amos’ derde manier om mensen aan te spreken: herhaling. Ik sloeg, jullie reageerden en bekeerden je niet. Schone tanden (honger), het hielp niet. Ik hield de regen in. Ook dat hielp niet. Ziekte in de gewassen, pest of sprinkhanen, oorlog of geweld. Er volgde geen terugkeer tot Mij: ‘O God, wat hebben we gedaan?! We hebben u verlaten.’
Amos komt tot de kerntekst van zijn preek: Maak u gereed om uw God te ontmoeten. Bereid u voor op de ontmoeting met God. Maar pas op, want als God komt, en u hebt u niet bekeerd, zal die ontmoeting slecht voor u aflopen.
Ik begrijp wel waarom profeten meestal niet geliefd waren. Hun boodschap stond de mensen niet aan. De vraag is of wij veel met Amos’ woorden op hebben. Misschien denken we dat God ons alle zonden vergeeft, maar is er bij ons geen sprake van vergeving en verzoening. Misschien denken wij dat kerkgang, bijbellezen en gebed ons de vrijheid geven dingen te doen waarvan we weten dat God niet wil dat wij ze doen. Misschien is onze welvaart gebouwd op de armoede van anderen (ook al leven die anderen ver weg).
Profeten zijn vaak streng. Zijn ze liefdeloos? Nee, helemaal niet. Hun strengheid komt voort uit hun liefde voor God en voor hun volk. Maak je gereed, bereid je voor. Verlaat de verkeerde weg. Zoek de HEERE en leef. Dat zijn woorden vol liefde. Om ons voor de ondergang te bewaren. Gesproken namens God, Die ons behoud zoekt en ons nodigt tot een leven voor Zijn aangezicht, in Zijn nabijheid. Want daar is het leven goed. Door Christus’ offer is deze God een allergenadigste God. En Hij is ons dienen zo waard. Zijn liefde schittert zelfs in de strengste woorden. Want Hij wil een volk en een gemeente die Hem toebehoren en met hun hele hart God en hun naaste liefhebben.

Ds. P.J. den Admirant

MEDITATIES:
Meditatie 20210611
Meditatie-20210528
Meditatie 20210514
Meditatie-20210430
Meditatie 20210416