pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

MEDITATIE

Het allergrootste raadsel
Hij zei tegen hen: Eten kwam uit de eter, en zoetigheid kwam uit de sterke.
(Richteren 14:14a)

De Bijbel bevat verschillende voorbeelden van mensen die raadsels opgeven. Neem Simson, die zijn bruidsjonkers laat worstelen met sterke zoetigheid of een zoete sterke, en de koningin van Sjeba, die naar koning Salomo reist om hem ‘met raadsels op de proef te stellen’ (1 Kon. 10:1).

Ook de Heere Zelf komt in Zijn Woord weleens met mysterieuze mededelingen naar mensen toe. Neem de lijfloze hand die tijdens het drinkgelag van koning Belsazar de volgende tekst op de muur schrijft: ‘Mene, mene, tekel, ufarsin.’ Wat betekent dit nu weer? vraagt de vorst zich verbijsterd af.

Een ander raadsel van de Heere in het Oude Testament staat in Ezechiël 17. In vers 2 zegt Hij tegen Zijn profeet: ‘Mensenkind, geef een raadsel op aan het huis van Israël.’ Vervolgens vertelt Hij Ezechiël een verhaal over twee arenden: de ene neemt zaaigoed van een land, plant het op een plek met veel water en wacht tot het uitgroeit tot een wijnstok, waarna er een andere arend aan komt vliegen, naar wie de wijnstok zijn wortels uitsteekt, opdat die tweede vogel hem bevochtigen zou.

Dit ‘raadselachtig spreken’ blijft niet beperkt tot het Oude Testament. Ook de Heere Jezus spreekt soms in raadsels voor mensen. Zo zijn Zijn gelijkenissen voor velen niet te doorgronden. De parabel over de zaaier in Mattheüs 13, bijvoorbeeld. Hoe dat komt? ‘Het hart van dit volk is vet geworden, en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen’, zegt de Heiland in vers 14 en 15. Heftig!

Maar wat heb je aan een raadsel waarop je het antwoord nooit zult kennen? Dat levert alleen maar boosheid en frustratie op. Gelukkig legt de Heere Jezus Zijn discipelen (en ons) in vers 18-23 uit wat hij bedoelt met de zaaier en het zaad dat op verschillende plekken valt. En zo kunnen wij tot op de dag van vandaag weten hoe het Evangelie in harten (in ons hart?) wortelschiet en vruchtdraagt.

En toch, het allergrootste raadsel van allemaal, waarom de Vader Zijn Zoon wilde laten sterven om op de wand van ons hart ‘Gered’ te kunnen schrijven, dat zal wel tot op de jongste dag een mysterie blijven. Gelukkig is dat niet erg: dit is misschien wel het enige raadsel ter wereld waarvan het onoplosbare karakter niet hoeft te leiden tot boosheid en frustratie, maar kan uitlopen op (eeuwige) blijdschap en vrede.

Maarten Dijkstra

MEDITATIES:
Meditatie-20230926
Meditatie-20230829
Meditatie-20230725
meditatie-20230627
Meditatie 20230530
Meditatie-20230425
Meditatie 20230328
Meditatie 20230301
Meditatie 20230106
Meditatie-20221216
Meditatie 20221118