pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

MEDITATIE

De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen; de Naam van de HEERE zij geloofd. Job 1:21

Lange tijd had ik eigenlijk moeite met deze tekst. Jobs belijdenis is mij te hoog. Ik kan moeiten en zorgen niet eenvoudig aanvaarden en daarbij ook nog een loflied zingen. Ik kom niet zomaar op deze hoogte in mijn rouw, ziekte, levensvragen… U herkent het wellicht ook. Job zelf kwam echter ook niet “zomaar” tot deze belijdenis.

We kennen de geschiedenis van Job. Hij was een rijk man: een grote kinderschaar, een harmonieus gezinsleven, een gigantische veestapel, vrede met God. Dit laatste blijkt uit wat de Heere Zelf (!) over Job zegt: “Mijn dienaar, vroom, oprecht, godvrezend en hij keert zich af van het kwaad”. Zou de Heere dat ook over ons leven kunnen zeggen? Zijn ook wij erop gericht om God te dienen met alles wat in ons is?

Op één dag verandert alles. Door de manier waarop het verteld wordt in vers 13 tot 19 voelen we als lezer mee hoe afschuwelijk deze onheilsboodschappen zijn. Het houdt niet op, vier  keer achter elkaar zeer slecht nieuws. We weten alleen met zekerheid dat zijn vrouw nog leeft, maar verder is hem werkelijk alles en iedereen ontvallen! Job is alles kwijt.

Vers 20 vertelt dat Job zijn kleren scheurt, zijn hoofd scheert, op de aarde valt en zich neerbuigt. Hij is in diepe rouw en lijdt intens verdriet. Job “aanvaardt” het alles niet meteen en hij zegt ook niet meteen de woorden uit onze tekst. Hij bedrijft rouw met de specifieke rouwrituelen uit die tijd. Er is ruimte voor zijn verdriet! Het is een volstrekt natuurlijke en ‘gezonde’ manier van reageren op verschrikkelijk nieuws. Het zou vreemd zijn als deze reactie uitbleef.

Het is ook goed om te ontdekken dat het “de Naam van de HEERE zij geloofd” iets anders betekent als “dank U wel voor dit lijden dat me overkomt”. Dit “geloofd” kan je ook vertalen met “gezegend”. Dan is het een belijdenis die vergelijkbaar is met de zgn. Berachot, die de Joden in allerlei situaties uitspreken. Een voorbeeld: ‘Gezegend bent U, God, onze Heere en Koning van het gehele universum, die brood uit de aarde laat voortkomen’. Hiermee wordt erkend dat God de Gever van het brood is.

Zo erkent en belijdt Job ook de HEERE als de Almachtige en de goede God. Job kan niet weten dat dit kwaad door de duivel wordt veroorzaakt en met Gods toestemming zijn leven treft. Job kent echter zijn God en in een houding van intens verdriet spreekt hij zijn aanbidding uit. Hij geeft daarmee blijk van zijn geloof en verbondenheid met God. Hij had de Heere leren kennen in de tijden van zijn voorspoed. Hij wéét dat de Heere onveranderlijk en betrouwbaar is. Zeer waarschijnlijk vóelt Job dat op dit moment niet. Zijn beleving is een andere. Maar toch houdt hij vast aan zijn God. Kunnen wij dat? Nee! Maar we mogen weten van de belofte van Christus: “Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt” (Luk.22:32). Dan kan in ons lijden en verdriet ons oog ook gericht zijn op die God die we wellicht volledig niet begrijpen, maar Die we wel volkomen kunnen vertrouwen!

Jorine van Dijke

MEDITATIES:
Meditatie 20200904
Meditatie-20200821
Meditatie 20200731
Meditatie 20200703
Meditatie 20200619
Meditatie-20200605
Meditatie 20200522
Meditatie 20200508