pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

MEDITATIE

Bidden zonder te stoppen

Bid zonder ophouden

(1 Thessalonicenzen 5 : 17)

Kent u dat rijtje korte Bijbelteksten uit 1 Thessalonicenzen 5? Zeven teksten, vers 16 tot en met 22, in totaal slechts 44 woorden. Na de opwekking om je altijd te verblijden staat daar die tekst: ‘Bid zonder ophouden’. Zonder ophouden…Wanneer bent u er eigenlijk mee begonnen? Voor de meesten van ons is het gebed voor ons al begonnen toen we nog niet geboren waren. Onze ouders hebben vanaf ons prille begin voor ons gebeden. Ervaart u hoe groot die zegen is? Een van de eerste dingen die zij met ons deden toen we geboren waren, was bidden. Er is met ons gebeden toen we het zelf nog niet konden. Om het ons te leren.
Jong geleerd, oud gedaan, zegt het spreekwoord.
Laatst las ik een stellige uitspraak over het christelijke gebed: ‘Het gebed is geen methode of religieuze praktijk waarbij we God attenderen op onze behoeften’. Het is veel meer!
Op de school van het gebed ben je nooit uitgeleerd. Dat is wel bijzonder duidelijk te merken aan de vraag die de discipelen aan de Heere Jezus stelden in Lukas 11:1. In de Bergrede (Matt. 6:9) zegt de grote Leermeester: ‘Bidt u dan zo…’. En dan volgt het ‘Onze Vader’.
Dit geweldige gebed valt in drie delen uiteen. Eerst wordt heel nadrukkelijk onderstreept Wie we aanspreken in ons gebed. Als we in het dagelijks leven iets te vragen hebben aan iemand anders, dan doen we dat bij voorkeur bij iemand met wie we een relatie hebben of die we kennen. Deze machtige God mogen wij kennen. Hij laat Zich kennen door Zijn Woord. Elke dag mogen we daarin lezen en elke zondag wordt Hij ons verkondigd. Des te meer we Hem kennen, des te minder zal ons gebed lijken op een ‘plat verlanglijstje’. Bij Hem kunnen we terecht; bij Hem moeten we terechtkomen. Want deze God is onze God; Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd noch eeuwigheid te scheiden: ter dood toe zal Hij ons geleiden. Hem komt het toe dat we Hem in alles van harte zoeken, dienen en liefhebben. Daar heeft nog nooit iemand spijt van gehad.
Dan komen onze vragen, zorgen en noden op tot God. Die zijn voor Hem niet te klein en ook nooit te groot. Bij Hem kunnen we alle zorgen en noden kwijt. De dingen die er in ons dagelijks leven zijn én de nood van ons bestaan. Zondige mensen moeten tot Hem bidden. Wees er niet te goed voor en niemand is er te slecht voor. We zijn allemaal slechts één gebed van God verwijderd. Het is toch geweldig bemoedigend als er gezegd wordt: ‘Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u’ (1 Petrus 5 : 7).
Tenslotte wordt nog eens onderstreept hoe groot en geweldig onze God is. Lees niet over die intense slotzin van het ‘Onze Vader’ heen. Laat ook deze zin eens echt bij u binnenkomen: ‘Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. AMEN’.
Bij dit alles: bedenk en verheug u erover dat onze Heere Jezus Christus nu, ook terwijl u dit leest, aan de rechterhand van de Vader zit, om ook voor ons te bidden.

Leestips:
– De Bergrede (in het bijzonder Mattheüs 6 : 9 e.v.)
-Zondag 45-52 van de Heidelberger Catechismus.

Het helpt om nóg beter te begrijpen waarom het thema ‘Gebed’ in het gedeelte van de dankbaarheid is beschreven.

Ad de Waard

MEDITATIES:
Meditatie 20190719
Meditatie-20190705
Meditatie 20190621
Meditatie 20190607
Meditatie 20190524
Meditatie 20190510
Meditatie 20190426
Meditatie 20190412
Meditatie 20190329
Meditatie 20190315
Meditatie 20190301
Meditatie 20190215
Meditatie 20190201
Meditatie 20190118
Meditatie 20181221
Meditatie 20181207
Meditatie 20181123
Meditatie 20181109
Meditatie 20181026
Meditatie 20181012
Meditatie 20180928
Meditatie 20180914
Meditatie 20180831
Meditatie 20180803
Meditatie 20180720
Meditatie 20180706
Meditatie 20180622
Meditatie 20180608
Meditatie 20180525
Meditatie 20180511

Meditatie 20180427
Meditatie 20180418
Meditatie 20180330
Meditatie 20180305
Meditatie 20180216
Meditatie 20180202
Meditatie 20180108