pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

MEDITATIE

De beweging van de Geest
Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen.
(Joh 16 : 14 en 15)

De hoofdstukken 14 – 16 bevatten de woorden van de Heiland, die Hij sprak tot Zijn discipelen vóór het kruis, vóór Zijn opstanding en vóór Hemelvaart. Ze gaan over Pinksteren, over de komst van de Heilige Geest. De Heere Jezus is toen al bezig geweest met Zijn gemeente, bezig geweest met de vraag wat zij na de Hemelvaart nodig heeft. Dat geeft Zijn zorg weer. Hij wil zijn discipelen en Gemeente toerusten voor die tijd.

Jezus noemt in deze teksten twee aspecten van het werk van de Geest. Opmerkelijk is de volgorde waarin ze genoemd worden. Voorop gaat het verheerlijken van de Zoon door de Heilige Geest. De eerste beweging van de Geest is omhoog, naar de Zoon; een beweging in liefde tot aanbidding van de Zoon: voor Zijn woorden en werken – en die zijn bij Hem één – voor Zijn diepe liefde, liefde tot het einde, tot in de dood. Hij moet eerst bij de Zoon in de hemel geweest zijn om daarna naar ons toe te komen. De Geest kijkt en werkt eerst omhoog voordat Hij naar ons toekomt.  Zoals vers 13 zegt: ‘wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken’. De Geest is als het ware de eerste Luisteraar naar de Woorden van de Zoon. Hij is Toehoorder geweest van de Woorden van de Heere Jezus zoals verwoord in de evangeliën.

Dit zegt Jezus over Hem in Johannes 14 : 26. Hij gaat eerst omhoog – ‘uit het Mijne nemen’- om het vervolgens naar ons toe te brengen: ‘en u te verkondigen’. Wat Hij heeft opgestoken (met eerbied gezegd), verkondigt Hij aan de discipelen, Zijn gemeente, aan ons. In Zijn gaan naar de Zoon is Hij vervuld met liefde en wordt Hij gevuld met de Liefde van de Zoon en de Vader en zo geeft Hij ons oog en oor voor de heilzame betekenis van het werk van de Zoon voor ons. Hij doet ons Zijn werk verstaan. Met het hoofd.  Maar ook dieper nog: Hij past dat werk toe in het leven van mensen, zodat het Zijn uitwerking heeft op het hart. Hij geeft Jezus’ werk betekenis voor ons in het hier en nu. Hij geeft dat we wat Jezus deed ons eigen maken, toe-eigenen. Zodat we Thomas nazeggen: ‘Mijn Heere en Mijn God’.

Of zoals de Heidelberger zegt: God geeft mij uit genade de volkomen voldoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Alsof ik nooit gezondigd had, en zelfs alsof ik zelf net zo gehoorzaam was geweest als Christus is geweest (zondag 23)

De Geest geeft zicht op de liefde van Christus en doet die ons als het ware proeven. Hij stelt het werk van Jezus centraal.

In het bewegen van de Geest gaat het niet om gaven en vrucht van de Geest buiten Jezus om. Al wat Hij doet, geeft en werkt, is Christusgeoriënteerd.

Wat geweldig dat Hij ons hart bij Christus brengt of beter gezegd Jezus vanuit de beweging naar boven in ons hart brengt. Als het ware aangeraakt door Zijn liefde drukt Hij Deze aan ons hart, in ons hart.

Bij het lezen van Zijn Woord, onder de prediking, bij de Doop of bij het Heilig Avondmaal valt het zomaar open en stroomt Zijn genade je hart binnen en word je als het ware ondergedompeld in Zijn liefde.

Ondanks al het onze. Ondanks de drukte van de week, de zorgen van het leven, de spanningen thuis of op het werk, de macht van de zonde, de verslaving of wat er ook maar zijn sporen trekt in ons hart en leven. Zijn Woord kan zomaar ons leven raken, doortrekken en doortintelen. De Geest is de Geest van de verbinding aan Jezus en de Vader. De Geest is de Geest van de vervulling, de vervulling van Zijn liefde. Zodat en opdat we delen in de vreugde en de vrede van de verheerlijking van Hem, Die alles gaf toen wij nog zondaren waren. Dat maakt klein, dat verootmoedigt en juist daardoor kan de vreugde en vrede zo intens worden ervaren. Hij wil het verkondigen, toepassen en delen met zondaren. Daarom:

Wie Hem vol ontzag verwachten
geeft de Heer – zo goed is Hij –
inzicht in Zijn hartsgedachten.
Hij komt als een vriend dichtbij.
Ik blijf steeds vol goede moed
op Zijn ondersteuning hopen.
Hij geleidt mij, Hij verhoedt
dat ik in de val zal lopen.

H. Terlouw

MEDITATIES:

Meditatie 20180525
Meditatie 20180511

Meditatie 20180427
Meditatie 20180418
Meditatie 20180330
Meditatie 20180305
Meditatie 20180216
Meditatie 20180202
Meditatie 20180108
Meditatie 20171222
Meditatie 20171201
Meditatie 20171117
Meditatie 20171103
Meditatie 20171016
Meditatie 20171006
Meditatie 20170924
Meditatie 20170904
Meditatie 20170824
Meditatie 20170804
Meditatie 20170714
Meditatie 20170630
Meditatie 20170616

Meditatie 20170602
Meditatie 20170519
Meditatie 20170505
Meditatie 20170421
Meditatie 20170407