pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

MEDITATIE

Ik ben de Weg

In het jaar 1537 preekte Luther te Wittenberg o.a. ook over de hoofdstukken 14 en 15 van het Evangelie van Johannes. Binnen de context van de verklaring van het tekstdeel Johannes 14 vers 6: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’, maakt Luther duidelijk dat wij ónze weg, ónze waarheid en óns leven moeten verliezen. Het gaat in dit citaat over de hoogste aanvechtingen in leven en sterven:

(…) “Voor ons gevoel en verstand schijnt er niets onmogelijker te zijn, dan dat dit de weg is om tot de Vader en in de hemel te komen – en wel, waar je door enkel kruis en dood moet gaan, en nergens een pad of brug ziet. Namelijk als je radeloos en hulpeloos bent wat je ziel betreft, en je beangst en bevreesd bent voor de overtocht, en je niet meer weet wat je moet beginnen als je een brede gracht of een diep water vóór je hebt, waar je overheen moet en je toch nergens hulp en uitkomst ziet.

Net als eenmaal de kinderen van Israël aan de Rode Zee voor de wijde en wilde vloed terugschrokken, toen zij hoorden dat zij verder nergens konden oversteken en – óf er doorheen moesten, óf in de handen van de vijanden blijven. Zodat zij werkelijk wel konden zeggen: ‘Moet dit de weg zijn uit de dood en de gevangenis: waar we van alle kanten ingesloten zijn, achter ons de vijand en zowel links als rechts hoge bergen en vóór ons enkel golven en water?’

Evenwel móét daar een weg komen, omwille van het Woord van God, en de zee móét zich delen om hen droogvoets doorgang te verlenen. Op dezelfde manier gaat het ook met de mens die onmogelijk kan zien of begrijpen dat dát de weg en de ingang tot het eeuwige leven moet zijn, waar hij niets voelt dan doodsangst en verschrikking.

Maar daar staat Christus met Zijn Woord tegenover, want Hij zegt: ‘Ik ben de Weg’, en Hij maakt daarmee uit een doodlopende weg, ja, uit de ondergang, een weg en brug, waarop de mens moedig en vol vertrouwen gaat en daarop ook zal doorkomen – juist zoals de anderen eertijds op Gods Woord lichamelijk droogvoets en onverhinderd door de zee gingen.”
(Das XIV. Und XV. Kapitel S. Johannis 1538 (1537), vgl. WA 45, 502, 11-33)

B. Jongeneel

MEDITATIES:
Meditatie 20181109
Meditatie 20181026
Meditatie 20181012
Meditatie 20180928
Meditatie 20180914
Meditatie 20180831
Meditatie 20180803
Meditatie 20180720
Meditatie 20180706
Meditatie 20180622
Meditatie 20180608
Meditatie 20180525
Meditatie 20180511

Meditatie 20180427
Meditatie 20180418
Meditatie 20180330
Meditatie 20180305
Meditatie 20180216
Meditatie 20180202
Meditatie 20180108
Meditatie 20171222
Meditatie 20171201
Meditatie 20171117
Meditatie 20171103
Meditatie 20171016
Meditatie 20171006
Meditatie 20170924
Meditatie 20170904
Meditatie 20170824
Meditatie 20170804
Meditatie 20170714
Meditatie 20170630
Meditatie 20170616

Meditatie 20170602
Meditatie 20170519
Meditatie 20170505
Meditatie 20170421
Meditatie 20170407