pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

MEDITATIE

Hoe machtig is God!

‘Die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is; Die voor eeuwig de trouw bewaart’ (Ps. 146:6)

Wie kan ons helpen?
Wie kan ons helpen? Ieder mens komt in zo’n situatie terecht, vroeg of laat, dat je je hulpeloos voelt. Wie kan ons helpen? Artsen doen hun best, zetten hun kennis in om patiënten beter te maken. En toch voelen we allemaal aan, als je een slecht nieuws-boodschap hebt gekregen: het zijn ook maar mensen. Meer dan ze doen kunnen ze niet.
Wie kan ons helpen? Als je als jongere gezakt bent en je toekomst die je je had voorgesteld gaat voorlopig niet door, is dat een geweldige tegenvaller. Hoe moet het met mijn leven? Wie kan mij helpen?
Als je huwelijk is ontspoord of dreigt te ontsporen, wordt de vraag geboren: hoe moeten wij verder? Het gaat niet vanzelf, je relatie weer op de rails krijgen is niet eenvoudig. Wie kan ons helpen?
De psalm geeft een duidelijk antwoord: mensen kunnen ons uiteindelijk niet helpen. Edelen, de leidinggevenden, al hebben ze goede bedoelingen om mensen te helpen, ook zij moeten sterven. Daarmee komt aan hun hulp een einde.

De HEERE is de Helper van de hulpelozen
De enige Helper is de HEERE! De woorden uit Psalm 146 vormen een belijdenis die wij elke zondag horen, aan het begin van iedere dienst. ‘Onze hulp is in de Naam van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.’ Die woorden geven houvast, richting, moed voor wie niet verder kan.
Het echte geluk is niet slechts weggelegd voor een enkele uitzondering, de geluksvogels. Geluk heb je, gelukkig ben je als je leven verbonden is aan de HEERE. “Welgelukzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God.’’
In dat verband horen we de belijdenis. Wie is de God op wie wij ons vertrouwen mogen stellen? ‘Stuur mij alstublieft naar de beste specialist’, vraagt een patiënt aan de huisarts. Hier worden wij verwezen naar de beste Specialist, naar de God die hemel en aarde geschapen heeft. Niemand is groter en machtiger dan Hij.
Hij kan helpen, maar wil Hij dat ook? De rest van de psalm is een opsomming van wat Hij doet. Hij ‘bemoeit’ zich – in de goede zin van het woord – met allen die om hulp verlegen zijn. Onderdrukten, hongerigen, gevangenen, blinden, weduwen en wezen. Hij is de grote Helper van alle hulpelozen die hun verwachting op Hem stellen.
Bij niemand kun je beter terecht. Hoe machtig is God? Ja, je kunt er een vraagteken achter zetten. Je kunt twijfelen aan Zijn macht en twijfelen aan Zijn wil en goede bedoelingen. Je kunt er ook een uitroepteken achter zetten. Hoe machtig is Hij! Zo machtig, het heelal komt uit Zijn scheppende handen voort. Daarom kunnen wij tot in de kleinste dingen een beroep op Hem doen.

Teleurgesteld
Soms voelen we ons teleurgesteld. De verwachte hulp blijft uit. “Ik hoopte zo op een wonder, maar het gebeurde niet.” Hoe ziet Gods hulp eruit? Soms heel concreet, zodat we ons verwonderen. Soms bestaat de hulp uit iets anders, de rust die je ervaart in moeilijke tijden, terwijl je van jezelf zo onrustig bent. Soms is ook die rust er niet en voelen we ons van God verlaten.
God is machtig, maar dikwijls blijft Zijn macht voor ons verborgen. Toch blijven Zijn woorden waar. We mogen op Hem vertrouwen. Gods macht is namelijk zo groot dat Hij ook ‘onmachtig’ kan worden. Aan het kruis toonde God Zijn macht, de macht van Zijn liefde, de macht van Zijn vergeving, maar ook de overwinning op de dood en de zonde. Toen Zijn Zoon, de Heere Jezus, machteloos aan het kruis stierf, bleek Zijn macht sterker dan ooit.
Daarom kunnen wij blijven hopen en geloven dat God zal redden, totdat al het onrecht verdwenen is en er geen dood meer zal zijn.
Wie kan ons helpen? Er gaat een vraag aan vooraf: op wie doen wij een beroep? Deze psalm is een uitnodiging om met onze hulpeloosheid te schuilen bij Hem die machtig en die trouw is. Andere hulpbronnen blijken een voor een dicht te slibben. Maar deze Helper zal Zijn kinderen nooit in de steek laten. “Uw God, o Sion, is van generatie op generatie.” Iedere nieuwe generatie mag het ontdekken: hoe machtig is deze God!

P.J. den Admirant

Meditatie 20170804
Meditatie 20170714
Meditatie 20170630
Meditatie 20170616

Meditatie 20170602
Meditatie 20170519
Meditatie 20170505
Meditatie 20170421
Meditatie 20170407
Meditatie 20170324
Meditatie 20170310
Meditatie 20170210
Meditatie 20170127
Meditatie-20170113
meditatie-20161223
meditatie 20161021
meditatie 20171007
meditatie 20160917