pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

MEDITATIE

Zonder openbaring gaat het niet
‘In die tijd antwoordde Jezus en zei: ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen geopenbaard’ (Matth. 11:25)

De tekst bracht me even aan het schrikken
Worden hier mensen uitgesloten? Worden wijzen en verstandigen gepasseerd?
Is het evangelie niet voor hen?
Nee, zonder omwegen gaan we naar de diepe waarheid.

Hoe wijs ik ook ben, hoe intelligent ook, hoe groot mijn inzicht en begrip ook is,
ik zal nooit zelf kunnen bedenken Wie en hoe God is.
De complexiteit van dit bestaan is al groter dan een mens bedenken kan ….
(onze hersens zijn er letterlijk te klein voor).
De grootheid van God gaat daar ver boven uit (….).
Wijsheid en verstandigheid zullen vanuit zichzelf nooit tot die hoogte kunnen klimmen.
God heeft het onmogelijk gemaakt dat zelf te bedenken, dan blijft het verborgen.
Zonder openbaring gaat het niet

Daarmee is niet alles gezegd, zeker niet.
‘en ze aan jonge kinderen geopenbaard’.
De tekst is niet exclusief, maar inclusief.
God heeft geopenbaard Wie Hij is, hoe Hij is, wat Hij wil, wat nodig is
Het evangelie is niet voor de elite, the happy few,
wijs genoeg, oud genoeg, doorleefd genoeg.
Mysteries waar alleen diep ingewijden iets van begrijpen …..
Waar gewone mensen nooit bij kunnen
Het is te hoog, te diep, te moeilijk, zoals het leven!

Nee, het heeft een diepe eenvoud
De diepe eenvoud dat God zegt:
Niet u uzelf, maar Ik ga u redden!
Niet u moet opklimmen naar de hemel, maar Ik daal af.
Niet u moet een genoegzaam offer vinden, maar Ik geef Mijzelf, zegt de Heere Jezus.
In alle eenvoud is het te zeggen in drie woorden:
Hij voor mij.

Zo eenvoudig, zo dichtbij.
En ja, dat vraagt kinderlijk vertrouwen.
Ja, dan kan je intelligentie en je kennis je zelfs in de weg zitten.
Ja, dan kan je zicht op de complexiteit der dingen maken dat je dit niet ziet.
Ja, dan kan het gegeven dat je alles uit handen moet geven je blokkeren.
Dan kan het gegeven dat God rechtvaardig is, recht eist, eens oordelen zal,
maken dat je weerzin voelt.
Het is de Griek een dwaasheid en de Jood een ergernis, zegt Paulus.

Maar het is diep neergedaald
Het is bereikbaar, grijpbaar, op onze grond
Je kunt er bij knielen.
Dat is misschien wel het meest moeilijk, knielen.

We kunnen het vertellen aan onze kinderen
En zij, ontvankelijk als ze zijn, open nog, niet gehinderd door ‘dit leven’,
ze wijzen ons de weg van eenvoudige aanvaarding.
Als u niet wordt gelijk een kind ……
Dat brengt me tot gebed: ‘maak me als een kind’
Bidden we mee?

We blijven dichtbij het Woord. Dat is nodig.
Zonder openbaring gaat het niet.
Daarom danken we God voor deze eenvoud
Bidden we dat we neerknielen,
Bij Hem, Zijn evangelie.
In diepe dankbaarheid!

Apeldoorn, september 2022
Ds. P. van Duijvenboden

MEDITATIES:
Meditatie-20220923
Meditatie 20220909
Meditatie 20220826
Meditatie 20220729
Meditatie 20220708
Meditatie-20220624
Meditatie 20220610
Meditatie 20220527
Meditatie-20220513