pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

MEDITATIE

Innerlijke verbouwing!

Denk niet aan de dingen van vroeger, let niet op de dingen van het verleden. Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? (Jes. 43:19)

We zijn een nieuw jaar ingegaan: 2024. Iets nieuws. God zegt ook: ‘Zie, Ik maak iets nieuws.’
De HEERE zegt dat tot Israëli die in ballingschap in Babel verkeren. Die Israëli denken aan vroeger: hoe God Zijn volk uit Egypte uitleidde als heilsdaad van bevrijding. Nu is die goddelijke bevrijdingsdaad niet onbelangrijk, maar God zegt: ‘Blijf niet naar Mijn daden in het verleden staren. Denk niet aan de dingen van vroeger.’ De Heere maakt duidelijk dat er nieuwe verlossingsdaden komen die niet voor de oude onderdoen. De God van gisteren in Zijn grootsheid is de God van de toekomst. En dat nieuwe dat God gaat scheppen, dat zal de mens wéten ook. ‘Zult u dat niet weten?’
Soms kijk je alleen maar terug en zeg je: ‘Toen was God daar en toen deed Hij dat.’ Dan kan er een hunkering zijn naar dat oude moment van geestelijke blijdschap. Naar het moment waarop je belijdenis deed, naar die tijd na dat ernstige ongeluk, naar de periode van een ingrijpend ziekbed. ‘Toen was ik dicht bij God. Toen ervoer ik bekering. Toen beleefde ik een exodus: bevrijding.’
Je kunt echter blijven hangen in je eigen geestelijke verleden en gaan ‘droogzwemmen’. Wie teert op Gods daden uit het verleden, ziet de actuele God van het heden en de toekomst over het hoofd. Hunkeren naar de bevrijding en het gevoel van toen is niet de weg. Het waardeert de God van nu onder.
Wij hangen snel aan het oude, aan het vertrouwde. Je kunt jezelf daarin verliezen. God roept ons op: ‘Denk niet aan de dingen van vroeger, let niet op de dingen van het verleden.’ God is niet opgesloten in oude daden. Hij is de God die met het verstrijken van de tijd met jou en voor jou meetrok! Hij is de Levende. Nu en in de toekomst. Hij gaat door, de toekomst in. God is onderweg. En met dat Hij onderweg is, laat Hij Zijn toekomst hier en nu al een beetje beginnen. Zijn Koninkrijk vestigt Hij al deels onder ons. Te midden van het gebroken puin van je leven schijnt er nieuw licht over je leven. Het is Koninkrijkslicht dat binnenvalt in jouw donkerheid. Leef jij in dit licht? Leef je vanuit het nieuwe dat God begonnen is? Niet in 2024, maar in het jaar van Gods welbehagen. Jubeljaar. Jubelt het in je?
‘Zie, Ik maak iets nieuws.’ God zorgt in Jezus Christus voor een volkomen nieuwe inzet in deze wereld. Hij is de Nieuweling van God, Die zorgt voor een nieuw nu. Dat zie ik niet altijd, soms beleef ik er iets van, maar vooral gelóóf ik het. Ik vertrouw me aan dit nieuwe Woord toe. Wie zichzelf aan Jezus Christus toevertrouwt, zal merken dat het nieuwe nu al begint. Weet u/jij daarvan?
‘Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten?’ Je ondergaat van binnen een wedergeboorte. Je hart wordt zacht, je verzet splijt, je hart breekt open voor Jezus. Je krijgt berouw over je schuld. Je ontvangt een nieuwe Jezus-oriëntatie, nieuw verlangen. En je ontvangt nieuw vuur om Hem te willen belijden, een nieuw gebed, een nieuw lied, nieuwe woorden en daden. Nee, ik voel het niet altijd, ik voel, eerlijk gezegd, vaak zonde, maar God ziet mij door Christus als nieuw mens, als nieuwe schepping.
Weet je welkom in de kerk om hiervan op te horen! Ook in 2024. Of blijf je in het oude hangen?
Dat is stilstand. Laat je meenemen door Gods Nieuweling!

Ds. J.W. Verboom

MEDITATIES:
Meditatie-20240130
Meditatie-20231228
Meditatie-20231128
Meditatie-20231031
Meditatie-20230926
Meditatie-20230829
Meditatie-20230725
meditatie-20230627
Meditatie 20230530
Meditatie-20230425
Meditatie 20230328
Meditatie 20230301
Meditatie 20230106
Meditatie-20221216
Meditatie 20221118