pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

De commissie ouderencontact verzorgt in de maanden september tot en met april één keer per maand een bijeenkomst voor de ouderen in de gemeente: de ene keer een diaserie, een andere keer een spreker of spreekster over een boeiend onderwerp. In de maand december verzorgt Jeugdwerk 16+ een kerstavond voor ouderen en alleenstaanden. Iedere bijeenkomst wordt geopend met gebed, lezen van een Bijbelgedeelte en een meditatie. Als afsluiting van de middagen is er een broodmaaltijd. De leeftijd van de deelnemers ligt over het algemeen boven de 55. In de vakantieperiode zijn er drie koffiemorgens: in juni, juli en augustus. Op deze ochtenden wordt er gezongen en geluisterd naar een gedicht of verhaal. Verder organiseert de commissie twee keer per jaar een reis: in mei een hele dag, in oktober een middag. De middagbijeenkomsten duren van 14.30 uur tot ongeveer 18.00 uur en de koffiemorgens van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur.

E. den Hoed, tel: 055-366 45 16


Nieuws

Onze laatste bijeenkomst van het seizoen was op 14 april. Na de opening verzorgde Lydia Zwart uit Nijkerkerveen met haar kamerbeiaard een demonstratie in de gemeentezaal. Lydia heeft ons veel verteld over de beiaard, en wat er allemaal komt kijken bij een beroep als beiaardier. Lydia heeft verschillende liederen laten horen, waaronder een psalmfantasie.
Er waren acht belangstellenden aanwezig, van wie twee jongeren.
De komende maanden, als er geen middagbijeenkomsten zijn, komt het ouderencontact wel bij elkaar op een drietal koffiemorgens. Hierbij geef ik de data aan u door:

  • 13 juni
  • 18 juli
  • 15 augustus

Tot slot een herinnering voor hen die meegaan met het reisje. Wij verwachten u tussen 8.00 uur en 8.15 uur bij de Eben-Haëzerkerk om af te rekenen en een zegen te vragen voor deze dag. Om 9.00 uur vertrekken wij richting Gouda, om 19.30 uur hopen we terug te zijn bij de kerk. Bij verhindering graag contact opnemen met ondergetekende en wel vóór 18 mei.
We hopen op een goede en fijne dag met elkaar.

Reisje
Het reisje is 24 mei. Vertrek om 9.00 uur en 19.30 uur terug bij de kerk.
Deze dag gaan we naar Gouda. Bij Ambachtelijk Gouda aangekomen gebruiken wij eerst koffie of thee met gebak. Hierna gaan we zes verschillende oude Goudse ambachten zien onder een dak, o.a. Bierbrouwer, Pijpenaker, Kaarsenmaker, Kaasmaker, Stroopwafelbakker en het vervaardigen van Delfts Blauw. Altijd is er een demonstratie van oude ambachten die u live kunt meemaken. Vervolgens gaat u in Ambachtelijk Gouda aan tafel voor een heerlijke koffietafel. Daarna gaan we naar het centrum van Gouda en bezoeken wij de Sint-Janskerk.
Eerst krijgen we een 15 min. durende inleiding in het middenschip met achtergronden over het ontstaan, gevolgd door een 45 min. durende rondleiding met gids door de kerk. Hierna wordt ons nog koffie met een Goudse stroopwafel aangeboden. Voordat we terug gaan naar Apeldoorn gebruiken wij een heerlijk 3-gangendiner in Harskamp. Voor inlichtingen of opgeven neem contact op met E. den Hoed, tel: 055-366 45 16.