pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

De commissie ouderencontact verzorgt in de maanden september tot en met april één keer per maand een bijeenkomst voor de ouderen in de gemeente: de ene keer een diaserie, een andere keer een spreker of spreekster over een boeiend onderwerp. In de maand december verzorgt Jeugdwerk 16+ een kerstavond voor ouderen en alleenstaanden. Iedere bijeenkomst wordt geopend met gebed, lezen van een Bijbelgedeelte en een meditatie. Als afsluiting van de middagen is er een broodmaaltijd. De leeftijd van de deelnemers ligt over het algemeen boven de 55. In de vakantieperiode zijn er drie koffiemorgens: in juni, juli en augustus. Op deze ochtenden wordt er gezongen en geluisterd naar een gedicht of verhaal. Verder organiseert de commissie twee keer per jaar een reis: in mei een hele dag, in oktober een middag. De middagbijeenkomsten duren van 14.30 uur tot ongeveer 18.00 uur en de koffiemorgens van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur.

Gerard Beelen,


Nieuws:

Na een lange periode van anderhalf jaar waarin wij niet bij elkaar konden komen vanwege corona, mochten wij elkaar weer ontmoeten op donderdag 30 september. Wij hebben de Heere daarvoor gedankt dat Hij ons deze dag heeft gegeven. Op deze dag zijn wij op reis geweest. Tussen 08.00 en 08.30 uur kwamen de mensen binnen die zich hadden opgegeven. De voorzitter, Hans Leune, opende deze dag door iedereen welkom te heten en ook hen te noemen die om verschillende redenen niet mee konden gaan. Vervolgens zongen wij Psalm 150 vers 1. Een lofpsalm die zeker op deze dag op zijn plaats was. Daarna las de voorzitter Openbaring 22:1-5. Dit gedeelte gaat over de rivier van levend water. In het gebed hebben wij de Heere gevraagd om Zijn bewaring en om Zijn zegen over deze dag. Nadat iedereen in de bus zat vertrokken wij naar Rhenen. Daar gingen wij aan boord van het partyschip Jacqueline om te vertrekken naar Doesburg. Tijdens deze tocht gebruikten wij de lunch aan boord van het schip. Er trokken mooie landschappen aan ons voorbij tijdens deze tocht en wij konden genieten van het mooie weer. Rond de klok van 16.00 uur kwamen wij aan in Doesburg. Vandaar gingen wij naar Restaurant Bosgoed in Wilp waar wij hebben genoten van een heerlijk drie gangen diner. Ds. Methorst sloot de dag af met het lezen van Psalm 23 en ging ons voor in dankgebed. Iedereen heeft genoten van deze prachtige dag. Als u dit leest zijn wij als commissie bijeen geweest op 12 oktober om te praten over de start van het nieuwe seizoen. Hierover zult u zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd. Namens de commissie wil ik u hartelijk groeten.
Gerard Beelen