pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

De commissie ouderencontact verzorgt in de maanden september tot en met april één keer per maand een bijeenkomst voor de ouderen in de gemeente: de ene keer een diaserie, een andere keer een spreker of spreekster over een boeiend onderwerp. In de maand december verzorgt Jeugdwerk 16+ een kerstavond voor ouderen en alleenstaanden. Iedere bijeenkomst wordt geopend met gebed, lezen van een Bijbelgedeelte en een meditatie. Als afsluiting van de middagen is er een broodmaaltijd. De leeftijd van de deelnemers ligt over het algemeen boven de 55. In de vakantieperiode zijn er drie koffiemorgens: in juni, juli en augustus. Op deze ochtenden wordt er gezongen en geluisterd naar een gedicht of verhaal. Verder organiseert de commissie twee keer per jaar een reis: in mei een hele dag, in oktober een middag. De middagbijeenkomsten duren van 14.30 uur tot ongeveer 18.00 uur en de koffiemorgens van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur.

E. den Hoed,


Nieuws:
De eerste koffiemorgen ligt achter ons. Het was fijn om elkaar te ontmoeten. Deze morgen is goed bezocht. De volgende koffiemorgen is op 17 juli. Om 10.00 uur is de koffie klaar met iets lekkers erbij. Kom ook eens gezellig op de koffie of thee bij het ouderencontact!
De laatste koffiemorgen in deze vakantieperiode is op 21 augustus.
Bij deze geef ik ook de eerste drie data van de middagbijeenkomsten door, in het nieuwe seizoen 2019-2020.
Dit zijn:
• 28 september
• 26 oktober
• 23 november
Noteer ze in uw agenda.
Als commissie wensen we u een goede tijd toe!