pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

De commissie ouderencontact verzorgt in de maanden september tot en met april één keer per maand een bijeenkomst voor de ouderen in de gemeente: de ene keer een diaserie, een andere keer een spreker of spreekster over een boeiend onderwerp. In de maand december verzorgt Jeugdwerk 16+ een kerstavond voor ouderen en alleenstaanden. Iedere bijeenkomst wordt geopend met gebed, lezen van een Bijbelgedeelte en een meditatie. Als afsluiting van de middagen is er een broodmaaltijd. De leeftijd van de deelnemers ligt over het algemeen boven de 55. In de vakantieperiode zijn er drie koffiemorgens: in juni, juli en augustus. Op deze ochtenden wordt er gezongen en geluisterd naar een gedicht of verhaal. Verder organiseert de commissie twee keer per jaar een reis: in mei een hele dag, in oktober een middag. De middagbijeenkomsten duren van 14.30 uur tot ongeveer 18.00 uur en de koffiemorgens van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur.

E. den Hoed,


Nieuws:

Ongeveer 40 personen hadden op zaterdagmiddag 23 november de weg gevonden naar de Eben-Haëzerkerk waar wij als ouderencontact bij elkaar waren. De bijeenkomst werd geopend met het zingen van Psalm 86: vers 5 en 6. Daarna ging de voorzitter voor in gebed waarna gelezen werd uit Romeinen 15 en Handelingen 28 gevolgd door een korte meditatie. Ook stonden wij stil bij het overlijden van mevr. De Groot die ook vaak op de ouderenmiddagen aanwezig was. Als gast was deze middag Gerard van de Bruinhorst uit Barneveld aanwezig. Door middel van een prachtige diaserie nam hij ons mee op zijn reis door Andalusië en Extremadura. Hij liet ons zien dat ook in de schepping Gods grootheid is te zien. Ook de foto’s van de kathedraal van Sevilla waren indrukwekkend. Het was weer een fijne en goede middag.
De kerstfeestviering voor ouderen en alleenstaanden is op 23 december. De eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar is op 18 januari 2020. Op deze bijeenkomst zullen de jaarverslagen aan de orde komen en zal de commissie voor de verdere invulling van deze middag zorgen. Er is dan uiteraard ook voldoende gelegenheid om elkaar Gods zegen toe te wensen voor het nieuwe jaar. In het nieuwe jaar staan er nog bijeenkomsten gepland op 15 februari, 14 maart en 25 april. Zoals altijd inloop vanaf 14.00 uur en aanvang om 14.30 uur. Uiteraard geldt voor alle genoemde data zo de Heere wil en wij leven. Dit is het laatste bericht van het ouderencontact voor dit jaar. Daarom wens ik u allen goede en gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling toe.
Namens de commissie
Gerard Beelen