pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

De commissie ouderencontact verzorgt in de maanden september tot en met april één keer per maand een bijeenkomst voor de ouderen in de gemeente: de ene keer een diaserie, een andere keer een spreker of spreekster over een boeiend onderwerp. In de maand december verzorgt Jeugdwerk 16+ een kerstavond voor ouderen en alleenstaanden. Iedere bijeenkomst wordt geopend met gebed, lezen van een Bijbelgedeelte en een meditatie. Als afsluiting van de middagen is er een broodmaaltijd. De leeftijd van de deelnemers ligt over het algemeen boven de 55. In de vakantieperiode zijn er drie koffiemorgens: in juni, juli en augustus. Op deze ochtenden wordt er gezongen en geluisterd naar een gedicht of verhaal. Verder organiseert de commissie twee keer per jaar een reis: in mei een hele dag, in oktober een middag. De middagbijeenkomsten duren van 14.30 uur tot ongeveer 18.00 uur en de koffiemorgens van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur.

E. den Hoed, tel: 055-366 45 16


Nieuws:
De laatste keer dat we bij elkaar waren was 20 oktober. De opening werd deze keer verzorgd door ouderling L. Mulder, daar de voorzitter afwezig was i.v.m. het overlijden van zijn moeder. Bij ons waren deze middag dhr. en mevr. Beek uit Lunteren, als Heintje Meu en Hendrik de Stoelenmatter. Ze waren beiden in klederdracht en het programma was humoristisch, dus het was een ontspannen middag. Heintje Meu kon goed praten, het werd vlot gebracht en aan elkaar gepraat. Met een dankwoord werd ik (secr.) nog verrast met een net uien. Na de broodmaaltijd werd de middag afgesloten met lezen en dankgebed door dhr. Hans Eshuis.

Herinnering
Voor de middag van 17 november. Dhr. Jan van Vuuren uit Uddel laat ons dan iets zien van de watersnoodramp van 1953 en over het herstel. Ook over het Deltaplan; de verdediging tegen het hoge water. Opening 14.30 uur met een inloop vanaf 14.00 uur met een kopje koffie of thee. Allen hartelijk welkom om dit jaar met elkaar af te sluiten.