pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

De commissie ouderencontact verzorgt in de maanden september tot en met april één keer per maand een bijeenkomst voor de ouderen in de gemeente: de ene keer een diaserie, een andere keer een spreker of spreekster over een boeiend onderwerp. In de maand december verzorgt Jeugdwerk 16+ een kerstavond voor ouderen en alleenstaanden. Iedere bijeenkomst wordt geopend met gebed, lezen van een Bijbelgedeelte en een meditatie. Als afsluiting van de middagen is er een broodmaaltijd. De leeftijd van de deelnemers ligt over het algemeen boven de 55. In de vakantieperiode zijn er drie koffiemorgens: in juni, juli en augustus. Op deze ochtenden wordt er gezongen en geluisterd naar een gedicht of verhaal. Verder organiseert de commissie twee keer per jaar een reis: in mei een hele dag, in oktober een middag. De middagbijeenkomsten duren van 14.30 uur tot ongeveer 18.00 uur en de koffiemorgens van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur.

E. den Hoed, tel: 055-366 45 16


Nieuws:
Beiaardier Lydia Zwart geeft een demonstratie met de kamerbeiaard.

Op uitnodiging van Ouderencontact zal beiaardier Lydia Zwart uit Nijkerkerveen zaterdagmiddag 14 april een demonstratie met haar kamerbeiaard geven in de gemeentezaal. Lydia stamt uit de bekende organistenfamilie Zwart. Zij is een achterkleindochter van Jan Zwart en een dochter van  Boudewijn Zwart, beiaardier en pianist. Zij zal ook een toelichting geven op wat er allemaal komt kijken bij het beroep van beiaardier. De kamerbeiaard is ongeveer even groot als een piano. Kortom, het belooft een interessante muziekmiddag te worden. Daarom willen wij de uitnodiging niet beperken tot de ouderen van onze gemeente. Iedereen die muzikaal is geïnteresseerd en wil meegenieten van de muziek of meer te weten wil komen  over het bespelen van een beiaard is van harte welkom. Dat geldt ook voor de jongeren van onze gemeente!

De ontvangst met koffie en thee is vanaf 14.00; we beginnen om 14.30 uur.  En de kosten? Gratis! Natuurlijk is een (kleine) bijdrage in de collecte welkom. De sluiting is om 16.45 uur. Voor de ouderen is er vervolgens nog een gezellig samenzijn met de gebruikelijke broodmaaltijd. Ook als u als oudere voor het eerst aanwezig bent kunt u hiervan gebruikmaken.

Zaterdagmiddag 10 februari hadden we een informatieve middag die namens Woord en Daad werd verzorgd door Joke Kraal uit Gouda. Het thema was gezondheidszorg vroeger en nu. Het bleek dat de oude Egyptenaren toen  al een geneesmiddel gebruikten waarvan de stof verwant is aan onze aspirine. Op een boeiende manier schetste zij de veranderingen in de gezondheidszorg door de eeuwen heen.  Het bleek dat men vroeger gemakkelijker een amputatie verrichtte, hoewel zeer pijnlijk, dan b.v. een buikoperatie. Van het inwendige van een mens wist men nog niet zoveel af of men wist niet op welke manier men allerlei inwendige kwalen operatief kon genezen.

Op zaterdag 10 maart zal dhr. Haverkamp uit Woudenberg ons aan de hand van beelden van schilderijen van Rembrandt iets vertellen over de lijdensweg van Christus.