pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

De commissie ouderencontact verzorgt in de maanden september tot en met april één keer per maand een bijeenkomst voor de ouderen in de gemeente: de ene keer een diaserie, een andere keer een spreker of spreekster over een boeiend onderwerp. In de maand december verzorgt Jeugdwerk 16+ een kerstavond voor ouderen en alleenstaanden. Iedere bijeenkomst wordt geopend met gebed, lezen van een Bijbelgedeelte en een meditatie. Als afsluiting van de middagen is er een broodmaaltijd. De leeftijd van de deelnemers ligt over het algemeen boven de 55. In de vakantieperiode zijn er drie koffiemorgens: in juni, juli en augustus. Op deze ochtenden wordt er gezongen en geluisterd naar een gedicht of verhaal. Verder organiseert de commissie twee keer per jaar een reis: in mei een hele dag, in oktober een middag. De middagbijeenkomsten duren van 14.30 uur tot ongeveer 18.00 uur en de koffiemorgens van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur.

E. den Hoed,


Nieuws:

Op 17 oktober zijn wij als Ouderencontact op reis geweest. Nadat onze voorzitter Hans Leune de middag had geopend met schriftlezing en gebed, vertrokken wij om 12.30 uur naar Alphen aan de Maas. Daar is door ons een tingieterij bezocht. Na aankomst genoten we van koffie met gebak. Daarna was er een uitleg en demonstratie door tingieter Ties van Zon. Het was interessant om te horen en te zien hoe van tin de mooiste producten zijn te maken.
Na afloop vertrokken wij naar Wilp waar bij Restaurant Bosgoed een stamppottenbuffet voor ons klaar stond. Hans Eshuis ging voor in gebed en vroeg om een zegen over de maaltijd. Ds. Den Admirant sloot de maaltijd af met schriftlezing en gebed. Omstreeks 19.30 uur keerden wij weer veilig terug bij de kerk.
Op 26 oktober was onze maandelijkse bijeenkomst. Er werd geopend met het zingen van twee verzen uit Psalm 65. Daarna ging de voorzitter voor in gebed en werd er een gedeelte gelezen uit Psalm 41. Ds. Vermaat uit Veenendaal was deze middag in ons midden. Hij hield een lezing met als onderwerp ‘Wees bereid op je laatste reis’. Aan de hand van een aantal aandachtspunten vertelde ds. Vermaat ons op een indringende wijze over dit onderwerp. Hoe leer je wandelen op de rouwweg en hoe ga je om met verdriet en gemis. Als wij iemand zien die verdriet over het gemis van een dierbare heeft, dan kijken wij soms de andere kant op en weten we niet goed wat wij moeten zeggen. Maar wij hoeven ook niet altijd wat te zeggen; als je er maar bent voor de ander. Dan moeten wij meelopen en niet vooruitlopen. Het is een beladen en moeilijk onderwerp maar er mag teruggekeken worden op een goede bijeenkomst.
De volgende bijeenkomst van het ouderencontact is op 23 november. Dan is in ons midden: Gerard van de Bruinhorst uit Barneveld. Hij neemt ons dan mee naar Andalusië en Extremadura. Zoals altijd is er inloop vanaf 14.00 uur en is de aanvang om 14.30 uur. Hartelijk welkom!

Namens de commissie
Gerard Beelen