pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

De commissie ouderencontact verzorgt in de maanden september tot en met april één keer per maand een bijeenkomst voor de ouderen in de gemeente: de ene keer een diaserie, een andere keer een spreker of spreekster over een boeiend onderwerp. In de maand december verzorgt Jeugdwerk 16+ een kerstavond voor ouderen en alleenstaanden. Iedere bijeenkomst wordt geopend met gebed, lezen van een Bijbelgedeelte en een meditatie. Als afsluiting van de middagen is er een broodmaaltijd. De leeftijd van de deelnemers ligt over het algemeen boven de 55. In de vakantieperiode zijn er drie koffiemorgens: in juni, juli en augustus. Op deze ochtenden wordt er gezongen en geluisterd naar een gedicht of verhaal. Verder organiseert de commissie twee keer per jaar een reis: in mei een hele dag, in oktober een middag. De middagbijeenkomsten duren van 14.30 uur tot ongeveer 18.00 uur en de koffiemorgens van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur.

E. den Hoed, tel: 055-366 45 16


Nieuws:
Het ouderencontact was dit jaar voor het laatst samen op 11 november. De middag werd verzorgd door Maas van de Ruiterbeek uit Nunspeet. Deze middag stond in het teken van de natuur en natuurwaarden van o.a. de Veluwe. Maar er zijn nog meer natuurgebieden die de aandacht verdienen; onder andere de Wadden, de Oostvaardersplassen, de Biesbosch en de Drentse Aa. Veel heeft Maas ervan laten zien en horen. Veel hebben wij gezien van Gods schepping en hoe mooi ons Nederland is.

De eerste bijeenkomst van het ouderencontact in het nieuwe jaar is D.V. 13 januari. Het gelegenheidskoortje, bestaande uit een zestal dames van onze gemeente onder leiding van Sari Jansen, hoopt dan in ons midden te komen. We luisteren naar het koortje en we zingen samen. De opening is om 14.30 uur, vanaf 14.00 uur bent u welkom voor de inloop met koffie en thee.

Tevens geef ik u de data door van de drie laatste bijeenkomsten van het seizoen.
– 10 februari
– 10 maart
– 14 april
Noteert u deze data alvast in uw (nieuwe) agenda.

Namens de commissie een groet aan u allen.