pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

De commissie ouderencontact verzorgt in de maanden september tot en met april één keer per maand een bijeenkomst voor de ouderen in de gemeente: de ene keer een diaserie, een andere keer een spreker of spreekster over een boeiend onderwerp. In de maand december verzorgt Jeugdwerk 16+ een kerstavond voor ouderen en alleenstaanden. Iedere bijeenkomst wordt geopend met gebed, lezen van een Bijbelgedeelte en een meditatie. Als afsluiting van de middagen is er een broodmaaltijd. De leeftijd van de deelnemers ligt over het algemeen boven de 55. In de vakantieperiode zijn er drie koffiemorgens: in juni, juli en augustus. Op deze ochtenden wordt er gezongen en geluisterd naar een gedicht of verhaal. Verder organiseert de commissie twee keer per jaar een reis: in mei een hele dag, in oktober een middag. De middagbijeenkomsten duren van 14.30 uur tot ongeveer 18.00 uur en de koffiemorgens van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur.

E. den Hoed,


Nieuws:

De datum van de najaarsreis, donderdag 30 september, komt naderbij. Daarom geven wij nu alvast wat informatie. De plannen die enkele maanden geleden zijn meegedeeld, zijn niet gewijzigd. We hopen dat de situatie rond corona geen spaak in het wiel zal steken. Wat dat betreft zien we met spanning uit naar de persconferentie van de minister-president later deze maand, waarop hij de besluiten van het kabinet zal toelichten. In elk geval nemen we die dag de vereiste veiligheidsmaatregelen van dit moment in acht: een groepsgrootte van maximaal vijftig personen, zowel in de bus als op de boot. En in de bus dragen we een mondkapje. We verzamelen vanaf 8.00 uur bij de kerk. Om 9.00 uur vertrekken we naar Rhenen met een luxe cruiseschip om van een geheel verzorgde reis te genieten. We varen via de Rijn en de IJssel naar Doesburg. De dag wordt afgesloten met een diner ‘ergens’ op de terugweg naar Apeldoorn. De kosten bedragen 80 euro, bij de kerk te voldoen. We zien ernaar uit om elkaar na een moeilijke en veelbewogen periode van anderhalf jaar weer te ontmoeten!
Wij zullen u later nog definitief berichten.
Als alles goed gaat hoopt onze secretaris, Gerard Beelen, ook aanwezig te zijn. Wij, maar niet minder Gerard zelf, zijn de Heere dankbaar dat Hij zijn leven heeft gespaard en dat het op dit moment, ondanks de beperkingen die hij nog heeft, naar omstandigheden goed met hem gaat. Graag wensen wij hem verder herstel toe.

Hartelijke groet namens het ouderencomité,
Hans Leune (voorzitter), 055-3663328