pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

De commissie ouderencontact verzorgt in de maanden september tot en met april één keer per maand een bijeenkomst voor de ouderen in de gemeente: de ene keer een diaserie, een andere keer een spreker of spreekster over een boeiend onderwerp. In de maand december verzorgt Jeugdwerk 16+ een kerstavond voor ouderen en alleenstaanden. Iedere bijeenkomst wordt geopend met gebed, lezen van een Bijbelgedeelte en een meditatie. Als afsluiting van de middagen is er een broodmaaltijd. De leeftijd van de deelnemers ligt over het algemeen boven de 55. In de vakantieperiode zijn er drie koffiemorgens: in juni, juli en augustus. Op deze ochtenden wordt er gezongen en geluisterd naar een gedicht of verhaal. Verder organiseert de commissie twee keer per jaar een reis: in mei een hele dag, in oktober een middag. De middagbijeenkomsten duren van 14.30 uur tot ongeveer 18.00 uur en de koffiemorgens van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur.

E. den Hoed,


Nieuws:
Niet alleen blinden en slechtzienden, maar ook mensen die dyslectisch zijn, maken gebruik van de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Zo was er een theologiestudent die met dit probleem worstelde en daarom tijdens zijn opleiding gebruikmaakte van de Blindenbibliotheek. Dit vertelde ds. J. Boer, laatstelijk predikant van de hervormde gemeente in Emst, op de bijeenkomst van Ouderencontact van 9 februari. Sinds zijn emeritaat leest hij in Ermelo, waar de bibliotheek is gevestigd, (theologische) boeken in. Zijn vrouw leest thuis via de laptop tijdschriften in.
Na de pauze liet ds. Boer nog iets zien van het reilen en zeilen op de bibliotheek en van de apparatuur die wordt gebruikt, door middel van een PowerPointpresentatie. Er zijn 250 vrijwilligers en 9 studio’s beschikbaar om mensen met een visuele handicap ‘hoorbare’ lectuur te kunnen aanbieden. Het aantal boeken in braille is sterk verminderd vanwege de digitale middelen. Wel is bijvoorbeeld de Bijbel in de Herziene Statenvertaling in braille beschikbaar; die telt 37 banden! Ondanks afmeldingen wegens ziekte en andere redenen waren er zo’n veertig ouderen aanwezig.
De voorzitter deelde nog mee dat het voorjaarsreisje gepland staat op donderdag 16 mei. Het is een gecombineerde bus- en boottocht.
De volgende bijeenkomst is op zaterdag 9 maart. Het thema van die middag is “Met Gerard op reis”. Waar we naar toegaan, hoewel we thuisblijven, houden we nog geheim! Welkom vanaf 14.00 uur.