pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

De commissie ouderencontact verzorgt in de maanden september tot en met april één keer per maand een bijeenkomst voor de ouderen in de gemeente: de ene keer een diaserie, een andere keer een spreker of spreekster over een boeiend onderwerp. In de maand december verzorgt Jeugdwerk 16+ een kerstavond voor ouderen en alleenstaanden. Iedere bijeenkomst wordt geopend met gebed, lezen van een Bijbelgedeelte en een meditatie. Als afsluiting van de middagen is er een broodmaaltijd. De leeftijd van de deelnemers ligt over het algemeen boven de 55. In de vakantieperiode zijn er drie koffiemorgens: in juni, juli en augustus. Op deze ochtenden wordt er gezongen en geluisterd naar een gedicht of verhaal. Verder organiseert de commissie twee keer per jaar een reis: in mei een hele dag, in oktober een middag. De middagbijeenkomsten duren van 14.30 uur tot ongeveer 18.00 uur en de koffiemorgens van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur.

Gerard Beelen,


Nieuws:
Op zaterdag 10 september waren wij voor de eerste keer in het nieuwe seizoen bij elkaar. De opkomst was goed. De voorzitter, Hans Leune, las uit Prediker 12 vers 1 t/m 7. Als gast was deze middag in ons midden Ds. Gijsbertsen. Hij hield een inleiding naar aanleiding van het gelezen gedeelte met als thema “goede ouderdom”. Het was een boeiend verhaal. Uiteraard was er ook samenzang en natuurlijk volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en te spreken. Op 8 oktober is de volgende bijeenkomst. In ons midden is dan mevr. den Dikken en zij komt ons vertellen en iets laten zien over de Domari zigeuners in en rond Jeruzalem. U bent weer welkom vanaf 14.00 uur en de bijeenkomst begint om 14.30 uur. Op D.V. 13 oktober hopen wij op reis te gaan naar de Orchideënhoeve in Luttelgeest. Vanaf 11.15 uur bent u welkom in de kerk en u kunt dan meteen afrekenen. De kosten voor deze reis bedragen €45 per persoon. Wij vertrekken om 12.15 uur vanaf de kerk en hopen omstreeks 13.30 uur in Luttelgeest te zijn. Daar drinken wij dan eerst koffie/thee en daarna verblijven wij tot 16.00 uur in Luttelgeest. Er is dan volop gelegenheid al het moois te bekijken. Vervolgens reizen wij af naar Wilp waar wij bij restaurant Bosgoed het diner zullen gebruiken. Omstreeks 19.30 uur hopen wij weer terug te zijn bij de kerk. De commissie hoopt u te mogen begroeten op deze reis.
Een hartelijke groet namens de commissie,
Gerard Beelen