pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

De commissie ouderencontact verzorgt in de maanden september tot en met april één keer per maand een bijeenkomst voor de ouderen in de gemeente: de ene keer een diaserie, een andere keer een spreker of spreekster over een boeiend onderwerp. In de maand december verzorgt Jeugdwerk 16+ een kerstavond voor ouderen en alleenstaanden. Iedere bijeenkomst wordt geopend met gebed, lezen van een Bijbelgedeelte en een meditatie. Als afsluiting van de middagen is er een broodmaaltijd. De leeftijd van de deelnemers ligt over het algemeen boven de 55. In de vakantieperiode zijn er drie koffiemorgens: in juni, juli en augustus. Op deze ochtenden wordt er gezongen en geluisterd naar een gedicht of verhaal. Verder organiseert de commissie twee keer per jaar een reis: in mei een hele dag, in oktober een middag. De middagbijeenkomsten duren van 14.30 uur tot ongeveer 18.00 uur en de koffiemorgens van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur.

E. den Hoed,


Nieuws:

Op 18 januari was de eerste bijeenkomst van het Ouderencontact in het nieuwe jaar. Er was uiteraard gelegenheid elkaar een goed en gezegend jaar toe te wensen. De voorzitter sprak een woord van welkom uit en daarna werd er gezongen uit Psalm 91 vers 1 en 5. Daarna werden de Tien Woorden overdacht aan de hand van een boek van Luther. Dit werd afgewisseld met het zingen van lied 295 uit de bundel Weerklank: ‘Gedenk, o volk, met heilig beven’. Ook kwamen de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester aan de orde en deze werden met instemming ontvangen. Er was ook tijd voor een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. Al met al een fijne middag.
De volgende bijeenkomst is op 8 februari in plaats van de eerder afgesproken 15 februari. In ons midden is dan de heer Haverkamp uit Woudenberg. Hij geeft een presentatie met als onderwerp ‘Genieten van Gods schepping en Zijn Woord’. Zoals altijd is de inloop vanaf 14.00 uur en de aanvang om 14.30 uur. Allen van harte welkom!

Namens de commissie,
Gerard Beelen