pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

De commissie ouderencontact verzorgt in de maanden september tot en met april één keer per maand een bijeenkomst voor de ouderen in de gemeente: de ene keer een diaserie, een andere keer een spreker of spreekster over een boeiend onderwerp. In de maand december verzorgt Jeugdwerk 16+ een kerstavond voor ouderen en alleenstaanden. Iedere bijeenkomst wordt geopend met gebed, lezen van een Bijbelgedeelte en een meditatie. Als afsluiting van de middagen is er een broodmaaltijd. De leeftijd van de deelnemers ligt over het algemeen boven de 55. In de vakantieperiode zijn er drie koffiemorgens: in juni, juli en augustus. Op deze ochtenden wordt er gezongen en geluisterd naar een gedicht of verhaal. Verder organiseert de commissie twee keer per jaar een reis: in mei een hele dag, in oktober een middag. De middagbijeenkomsten duren van 14.30 uur tot ongeveer 18.00 uur en de koffiemorgens van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur.

E. den Hoed,


Nieuws:

In de zomermaanden zijn er onder normale omstandigheden drie koffiemorgens. De datums voor deze zomer waren 17 juni, 22 juli en 26 augustus. Na overleg binnen de commissie hebben wij besloten de koffiemorgens niet door te laten gaan. Als er verruiming komt van de maatregelen vinden wij dit nog een stap te ver gaan. Voor het nieuwe seizoen zijn nog geen afspraken gemaakt, voor wat betreft het uitnodigen van sprekers, omdat eerst duidelijk moet zijn wat wel en niet kan. Wel hebben wij data vastgelegd voor de bijeenkomsten op zaterdagmiddag. De eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen is D.V. op zaterdag 26 september. Ik schrijf dit onder voorbehoud omdat ik niet weet hoe de situatie dan is. De commissie wenst u allemaal een goede zomertijd toe en bovenal de zegen van de Heere, hoe uw situatie ook is.

Een hartelijke groet namens de commissie.
Gerard Beelen