pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

De commissie ouderencontact verzorgt in de maanden september tot en met april één keer per maand een bijeenkomst voor de ouderen in de gemeente: de ene keer een diaserie, een andere keer een spreker of spreekster over een boeiend onderwerp. In de maand december verzorgt Jeugdwerk 16+ een kerstavond voor ouderen en alleenstaanden. Iedere bijeenkomst wordt geopend met gebed, lezen van een Bijbelgedeelte en een meditatie. Als afsluiting van de middagen is er een broodmaaltijd. De leeftijd van de deelnemers ligt over het algemeen boven de 55. In de vakantieperiode zijn er drie koffiemorgens: in juni, juli en augustus. Op deze ochtenden wordt er gezongen en geluisterd naar een gedicht of verhaal. Verder organiseert de commissie twee keer per jaar een reis: in mei een hele dag, in oktober een middag. De middagbijeenkomsten duren van 14.30 uur tot ongeveer 18.00 uur en de koffiemorgens van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur.

Gerard Beelen,


Nieuws:
Op 1 april was de laatste bijeenkomst van het winterseizoen die in het teken van Pasen stond. Bij de opening staat de voorzitter Hans Leune stil bij Numeri 14 vers 11-19 waarin Mozes optreedt als de middelaar van het Oude Testament tussen de Heere en het morrende volk Israël. Als gast was dhr. Haverkamp uit Woudenberg uitgenodigd om deze middag met ons bij het Paasevangelie stil te staan. Hij deed dit door middel van een meditatieve PowerPoint presentatie waarbij beeld, tekst en (samen)zang elkaar afwisselen. Dhr. Haverkamp wandelt met ons als het ware de Bijbel door. Vanaf de schepping met schitterende lenteplaatjes, Psalm 23 met Jezus als Herder komt hij, gecombineerd met afbeeldingen van schilderijen en kunstig getoonde Bijbelteksten, via het Laatste Avondmaal uit bij Gethsémané en Golgotha. Hij besluit zijn presentatie met de opstanding en wederkomst van de Heere Jezus. De ongeveer 35 aanwezigen hebben dit als een bijzonder indrukwekkende en fijnzinnige inleiding ervaren. Tot slot nog een herinnering aan de voorjaarsreis op D.V. 17 mei. De kosten van deze reis bedragen € 50 die u kunt afrekenen bij binnenkomst. Vanaf 08.00 uur bent u welkom in de kerk en wij hopen om 09.00 uur te vertrekken. Omstreeks 17.30 uur hopen wij weer bij de kerk terug te zijn. De boottocht zal ons naar Marken brengen, waar wij ook de gelegenheid hebben om Marken te bezoeken. Wij hopen dat wij met elkaar een fijne dag mogen hebben. Iedereen van harte welkom.
Namens de commissie,
Gerard Beelen