pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

De commissie ouderencontact verzorgt in de maanden september tot en met april één keer per maand een bijeenkomst voor de ouderen in de gemeente: de ene keer een diaserie, een andere keer een spreker of spreekster over een boeiend onderwerp. In de maand december verzorgt Jeugdwerk 16+ een kerstavond voor ouderen en alleenstaanden. Iedere bijeenkomst wordt geopend met gebed, lezen van een Bijbelgedeelte en een meditatie. Als afsluiting van de middagen is er een broodmaaltijd. De leeftijd van de deelnemers ligt over het algemeen boven de 55. In de vakantieperiode zijn er drie koffiemorgens: in juni, juli en augustus. Op deze ochtenden wordt er gezongen en geluisterd naar een gedicht of verhaal. Verder organiseert de commissie twee keer per jaar een reis: in mei een hele dag, in oktober een middag. De middagbijeenkomsten duren van 14.30 uur tot ongeveer 18.00 uur en de koffiemorgens van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur.

Gerard Beelen,


Nieuws:
In dit bericht een herinnering aan de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar op D.V. 14 januari. Tijdens deze middag zullen de jaarverslagen van de penningmeester en de secretaris aan de orde komen. Ook zal er door een aantal gemeenteleden muziek ten gehore worden gebracht. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en veel heil en zegen toe te wensen voor het nieuwe jaar. Vanaf 14.00 uur inloop en de aanvang is, zoals gebruikelijk, om 14.30 uur. Het kan zijn dat deze middag iets langer gaat duren dan u gewend bent. Daar kunt u dan rekening mee houden. De commissie hoopt velen van u weer te mogen begroeten. Van harte welkom!

Namens de commissie,
Gerard Beelen