pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

De commissie ouderencontact verzorgt in de maanden september tot en met april één keer per maand een bijeenkomst voor de ouderen in de gemeente: de ene keer een diaserie, een andere keer een spreker of spreekster over een boeiend onderwerp. In de maand december verzorgt Jeugdwerk 16+ een kerstavond voor ouderen en alleenstaanden. Iedere bijeenkomst wordt geopend met gebed, lezen van een Bijbelgedeelte en een meditatie. Als afsluiting van de middagen is er een broodmaaltijd. De leeftijd van de deelnemers ligt over het algemeen boven de 55. In de vakantieperiode zijn er drie koffiemorgens: in juni, juli en augustus. Op deze ochtenden wordt er gezongen en geluisterd naar een gedicht of verhaal. Verder organiseert de commissie twee keer per jaar een reis: in mei een hele dag, in oktober een middag. De middagbijeenkomsten duren van 14.30 uur tot ongeveer 18.00 uur en de koffiemorgens van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur.

E. den Hoed, tel: 055-366 45 16


Nieuws:
Tijdens deze vakantieperiode waren er drie koffiemorgens. Het was fijn en gezellig om elkaar te ontmoeten. De opkomst was goed, fijn dat we met velen waren. Zo staan we voor het nieuwe seizoen. De eerste bijeenkomst is op 22 september. Deze middag komt dominee P.J. den Admirant in ons midden. De dominee zal ons deze middag vertellen en laten zien wat hij tijdens zijn zendingsperiode in Chili heeft meegemaakt en waar ze als gezin gewoond hebben. De ontvangst met koffie en thee is vanaf 14.00 uur en de opening is om 14.30 uur. Kom eens een middag en proef de gezelligheid. Hartelijk welkom!

Deze middag kunt u zich ook opgeven voor het najaarsreisje op 12 oktober. Waarheen? Dat hoort u deze middag. Bent u verhinderd om u op deze middag op te geven, neem dan contact op na 22 september. De commissie hoopt velen van u te ontmoeten en te begroeten.

Bij deze ook vast de eerste drie data van de middagbijeenkomsten in het nieuwe seizoen 2018-2019:
22 september
20 oktober
17 november
Noteer ze in uw agenda.

Namens de commissie een goede tijd toegewenst