pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

De commissie ouderencontact verzorgt in de maanden september tot en met april één keer per maand een bijeenkomst voor de ouderen in de gemeente: de ene keer een diaserie, een andere keer een spreker of spreekster over een boeiend onderwerp. In de maand december verzorgt Jeugdwerk 16+ een kerstavond voor ouderen en alleenstaanden. Iedere bijeenkomst wordt geopend met gebed, lezen van een Bijbelgedeelte en een meditatie. Als afsluiting van de middagen is er een broodmaaltijd. De leeftijd van de deelnemers ligt over het algemeen boven de 55. In de vakantieperiode zijn er drie koffiemorgens: in juni, juli en augustus. Op deze ochtenden wordt er gezongen en geluisterd naar een gedicht of verhaal. Verder organiseert de commissie twee keer per jaar een reis: in mei een hele dag, in oktober een middag. De middagbijeenkomsten duren van 14.30 uur tot ongeveer 18.00 uur en de koffiemorgens van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur.

E. den Hoed,


Nieuws:

Het ouderencontact was 9 maart bij elkaar. Ons gemeentelid Gerard Beelen verzorgde deze middag. Verleden jaar oktober maakte hij met een nicht en haar man een vakantietrip naar Amerika. Veel foto’s werden gemaakt voor een mooie PowerPointpresentatie, die hij aan ons vertoonde. Vele kilometers hebben ze gereden en veel hebben zij gezien. Gerard vertelde ons daar het een en ander over.
De volgende en tevens laatste bijeenkomst van het seizoen is op 6 april. Deze middag staat in het teken van Goede Vrijdag en Pasen. Dominee en mevrouw Maliepaard uit Barneveld verzorgen deze middag. De inloop is vanaf 14.00 uur en de opening om 14.30 uur.

Reisje

Reisje: Een herinnering voor hen die meegaan met het reisje op 16 mei. Wij verwachten u vanaf 08.00 uur bij de kerk, om af te rekenen en om een zegen te vragen voor deze dag. Wij vertrekken om 09.00 uur en om ongeveer 19.45 uur hopen we weer bij de kerk terug te zijn. Bij afmelding na 13 mei moeten wel de kosten worden betaald. Wij hopen op goede ontmoetingen met elkaar tijdens het reisje.


Ons reisje heeft 16 mei plaats. Het vertrek is om 9.00 uur en we zijn terug om 20.00 uur. Wij gaan richting Almere-Haven. Aan de Sluiskade schepen we in op Partyschip Jacqueline. We genieten er van koffie/thee met gebak en een koffietafel. De kapitein neemt ons mee voor een 3,5 uur durende cruise langs het Muiderslot en eiland Pampus, door de Oranjesluis, over het Amsterdamse IJ en het Noordzeekanaal en over de Zaan naar de Zaanse Schans, waar we aan land gaan. Bij de Zaanse Schans krijgen we gelegenheid om de molens, oude ambachten en het oude winkeltje van Albert Heijn te bekijken. Om 16.00 uur vertrekken we richting de Harskamp voor een heerlijk diner bij restaurant De Molen. Voor inlichtingen of opgave: neem contact op met E. den Hoed.