pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

De commissie ouderencontact verzorgt in de maanden september tot en met april één keer per maand een bijeenkomst voor de ouderen in de gemeente: de ene keer een diaserie, een andere keer een spreker of spreekster over een boeiend onderwerp. In de maand december verzorgt Jeugdwerk 16+ een kerstavond voor ouderen en alleenstaanden. Iedere bijeenkomst wordt geopend met gebed, lezen van een Bijbelgedeelte en een meditatie. Als afsluiting van de middagen is er een broodmaaltijd. De leeftijd van de deelnemers ligt over het algemeen boven de 55. In de vakantieperiode zijn er drie koffiemorgens: in juni, juli en augustus. Op deze ochtenden wordt er gezongen en geluisterd naar een gedicht of verhaal. Verder organiseert de commissie twee keer per jaar een reis: in mei een hele dag, in oktober een middag. De middagbijeenkomsten duren van 14.30 uur tot ongeveer 18.00 uur en de koffiemorgens van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur.

E. den Hoed,


Nieuws:
Zaterdag 28 september is het weer zover: de eerste bijeenkomst van Ouderencontact. Wij hebben ds. Marius Storm en zijn vrouw Amanda uitgenodigd om ons iets te vertellen over Zuid-Afrika; het ontstaan, de geschiedenis, de huidige situatie en ook het geestelijk klimaat. Daarnaast zullen zij ook ingaan op hun huidige werkzaamheden voor het IKEG in Nederland. Deze middag zal tevens in het teken staan van wisseling van personen. Emmy den Hoed zal terugtreden als secretaresse van Ouderencontact, een functie die zij 20(!) jaar heeft uitgeoefend. Dat afscheid willen wij niet ongemerkt laten passeren. Gelukkig hebben we in Gerard Beelen een opvolger gevonden. Hem willen wij graag in de commissie verwelkomen.
We beginnen om 14.30 uur in het verenigingsgebouw van de kerk met een inloop vanaf 14.00 uur incl. een kopje koffie of thee. De middag zal na een gezamenlijke maaltijd om ongeveer 18.00 uur worden afgesloten.
Graag nodigen wij allen die tot onze doelgroep behoren uit om onze maandelijkse bijeenkomsten bij te wonen. Wie tot die doelgroep behoren? Onze jongste deelnemer is 66 en onze oudste 93 jaar!
Namens de commissie,
Hans Leune

Bij deze geef ik ook de eerste drie data van de middagbijeenkomsten door, in het nieuwe seizoen 2019-2020.
Dit zijn:
• 28 september
• 26 oktober
• 23 november
Noteer ze in uw agenda.
Als commissie wensen we u een goede tijd toe!

Najaarsreisje
Op donderdag 17 oktober hopen wij ons najaarsreisje te hebben. We rijden dan naar Alphen aan de Maas in het land van Maas en Waal. Hier wonen we een demonstratie bij ’t Oude Ambacht Tin bij. Dit alles onder het genot van 2 kopjes koffie/thee met gebak. Tingieterij ’t Oude Ambacht is een geweldige touringcarbestemming. De uitleg en demonstratie zijn zeer informatief en erg interessant om te beleven. Het bedrijf is opgezet door tingieter Ties van Zon en zijn vrouw Corry. De tinnegieterij is beroemd om een grote variëteit aan producten waaronder de schaal voor de landskampioen voetballen in de eredivisie. Na deze leuke middag gaan wij naar Klarenbeek voor een heerlijk stamppottendiner. Hierna worden we teruggebracht naar Apeldoorn waar we rond 19.30 uur weer hopen aan te komen.
De kosten van dit reisje bedragen €35 per persoon. Wij vertrekken om 12.30 uur vanaf de kerk en vanaf 11.30 uur tot 12.00 uur is er inloop met koffie en thee. U kunt dan meteen afrekenen. Wij willen uiteraard ook de tijd nemen om de middag te openen dus wilt u zorgen dat u op tijd aanwezig bent.
Op 28 september, de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen, zal worden gevraagd of u al dan niet meegaat. Weet u na het lezen van dit stukje al dat u meegaat dan mag u mij ook bellen op nummer . Wij hopen als commissie dat velen van u mee zullen gaan en hopen uiteraard op een goede reis.
Namens de commissie,
Gerard Beelen