pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

De commissie ouderencontact verzorgt in de maanden september tot en met april één keer per maand een bijeenkomst voor de ouderen in de gemeente: de ene keer een diaserie, een andere keer een spreker of spreekster over een boeiend onderwerp. In de maand december verzorgt Jeugdwerk 16+ een kerstavond voor ouderen en alleenstaanden. Iedere bijeenkomst wordt geopend met gebed, lezen van een Bijbelgedeelte en een meditatie. Als afsluiting van de middagen is er een broodmaaltijd. De leeftijd van de deelnemers ligt over het algemeen boven de 55. In de vakantieperiode zijn er drie koffiemorgens: in juni, juli en augustus. Op deze ochtenden wordt er gezongen en geluisterd naar een gedicht of verhaal. Verder organiseert de commissie twee keer per jaar een reis: in mei een hele dag, in oktober een middag. De middagbijeenkomsten duren van 14.30 uur tot ongeveer 18.00 uur en de koffiemorgens van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur.

Gerard Beelen,


Nieuws:
Op zaterdag 14 oktober was er een ouderenmiddag met als gast, ons gemeentelid Roelof Mol jr.

Hans Leune opende de middag met een hartelijk welkom. We zongen samen ps. 86: 5,6 waarna hij ons voorging in gebed. We lazen Hand. 15 : 9-25 en luisterden naar een korte meditatie over het visioen van Paulus in Troas. De laatste woorden waren: omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. Dat bracht ons in gedachten bij de wonderlijke terugkeer van de groep uit onze gemeente, die op reis mocht zijn in Israël. En dan toch weer veilig thuis te mogen zijn. Gode zij dank. We zongen nog: Samen in de naam van Jezus.

Daarna kreeg Roelof de gelegenheid om zijn verhaal te doen. Wat hebben ICT en zending met elkaar? Voor hem alles! Dat bleek. Vorig jaar naar Thailand en dit jaar naar Singapore. Beide keren werd er gewerkt (ICT afdeling OMF int.) in een school opgericht voor zendelingen en mochten er veel contacten zijn. Wat mooi om studie, werk, missie zo te combineren met een reis. We sloten af met het luisteren naar het zingen van ps. 121 maar dan wel in het Chinees. Bijzonder om te horen ook al versta je het niet. Het eindigde met een refrein van veelvoudig Halleluja en dat gaf herkenning.

Na nog een moment van ontmoeting genoten we samen van een heerlijke broodmaaltijd en sloot Hans af met dankgebed. We zongen nog: Een naam is onze hope.

De volgende ontmoeting zal zijn op D.V. zaterdag 18 november, inloop vanaf 14.00 uur. Dan is er iemand bij ons te gast om ons te vertellen over het werk van Friedenstimme.

U bent van harte welkom! Dus graag tot dan.

Een  hartelijke groet namens de commissie.
Wil Schouten