pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

De commissie ouderencontact verzorgt in de maanden september tot en met april één keer per maand een bijeenkomst voor de ouderen in de gemeente: de ene keer een diaserie, een andere keer een spreker of spreekster over een boeiend onderwerp. In de maand december verzorgt Jeugdwerk 16+ een kerstavond voor ouderen en alleenstaanden. Iedere bijeenkomst wordt geopend met gebed, lezen van een Bijbelgedeelte en een meditatie. Als afsluiting van de middagen is er een broodmaaltijd. De leeftijd van de deelnemers ligt over het algemeen boven de 55. In de vakantieperiode zijn er drie koffiemorgens: in juni, juli en augustus. Op deze ochtenden wordt er gezongen en geluisterd naar een gedicht of verhaal. Verder organiseert de commissie twee keer per jaar een reis: in mei een hele dag, in oktober een middag. De middagbijeenkomsten duren van 14.30 uur tot ongeveer 18.00 uur en de koffiemorgens van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur.

E. den Hoed, tel: 055-366 45 16


Nieuws:
Zaterdagmiddag 17 november kwamen ruim 40 ouderen van de gemeente bijeen om te luisteren en te kijken naar de PowerPointpresentatie van dhr. Jan van Vuuren uit Uddel over de watersnoodramp van 1953. Hij liet ons niet alleen schrijnende beelden van de ramp zien maar ook indrukwekkende staaltjes van techniek rond de uitvoering van de Deltawerken. Tevens liet hij fragmenten zien uit een radioboodschap die prof. Wisse, een christelijk gereformeerde theoloog en beroemde kanselredenaar, vier dagen na de ramp heeft gehouden. Hierbij kwamen vragen aan de orde als: wat heeft de ramp voor ons te betekenen, wat heeft God ons hiermee te zeggen en brengt het ons tot vernedering voor God?
In december is er geen Ouderencontact. De eerstvolgende bijeenkomst is op zaterdag 12 januari.
Wel hopen we elkaar te ontmoeten op de bijeenkomst van het jaarlijkse kerstfeest voor ouderen en alleenstaanden op donderdagavond 20 december dat door de jongeren van de gemeente wordt georganiseerd.