pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

De commissie ouderencontact verzorgt in de maanden september tot en met april één keer per maand een bijeenkomst voor de ouderen in de gemeente: de ene keer een diaserie, een andere keer een spreker of spreekster over een boeiend onderwerp. In de maand december verzorgt Jeugdwerk 16+ een kerstavond voor ouderen en alleenstaanden. Iedere bijeenkomst wordt geopend met gebed, lezen van een Bijbelgedeelte en een meditatie. Als afsluiting van de middagen is er een broodmaaltijd. De leeftijd van de deelnemers ligt over het algemeen boven de 55. In de vakantieperiode zijn er drie koffiemorgens: in juni, juli en augustus. Op deze ochtenden wordt er gezongen en geluisterd naar een gedicht of verhaal. Verder organiseert de commissie twee keer per jaar een reis: in mei een hele dag, in oktober een middag. De middagbijeenkomsten duren van 14.30 uur tot ongeveer 18.00 uur en de koffiemorgens van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur.

E. den Hoed,


Nieuws:
In aansluiting op het bericht in Hervormd Accent van 2 oktober heeft de commissie besloten voorlopig geen bijeenkomsten te organiseren. Het aantal
besmettingen neemt fors toe en er zijn aangescherpte maatregelen genomen.
Wij vinden het, gezien de huidige situatie, niet verantwoord om samen te komen. Wel is het de bedoeling dat er vanuit de commissie met enige regelmaat telefonisch contact met u als bezoeker zal worden opgenomen. Zo blijven wij toch met elkaar in contact en dat is zeker in deze tijd belangrijk. U hoort van ons.
Hartelijke groet namens de commissie,
Gerard Beelen