pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

De commissie ouderencontact verzorgt in de maanden september tot en met april één keer per maand een bijeenkomst voor de ouderen in de gemeente: de ene keer een diaserie, een andere keer een spreker of spreekster over een boeiend onderwerp. In de maand december verzorgt Jeugdwerk 16+ een kerstavond voor ouderen en alleenstaanden. Iedere bijeenkomst wordt geopend met gebed, lezen van een Bijbelgedeelte en een meditatie. Als afsluiting van de middagen is er een broodmaaltijd. De leeftijd van de deelnemers ligt over het algemeen boven de 55. In de vakantieperiode zijn er drie koffiemorgens: in juni, juli en augustus. Op deze ochtenden wordt er gezongen en geluisterd naar een gedicht of verhaal. Verder organiseert de commissie twee keer per jaar een reis: in mei een hele dag, in oktober een middag. De middagbijeenkomsten duren van 14.30 uur tot ongeveer 18.00 uur en de koffiemorgens van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur.

E. den Hoed, tel: 055-366 45 16


Nieuws

De komende maanden, als er geen middagbijeenkomsten zijn, komt het ouderencontact wel bij elkaar op een drietal koffiemorgens. Hierbij geef ik de data aan u door:

De eerste koffiemorgen ligt al achter ons. Deze morgen is goed bezocht en het was fijn om elkaar te ontmoeten.
De volgende koffiemorgen is op 18 juli. Om 10.00 uur staan de koffie en thee met iets lekkers klaar. Komt u ook eens gezellig op de koffie of thee bij het ouderencontact?
De laatste koffiemorgen in deze periode is 15 augustus.

Bij deze ook vast de eerste drie data van de middagbijeenkomsten in het nieuwe seizoen 2018-2019:
22 september
20 oktober
17 november
Noteer ze in uw agenda.

Namens de commissie een goede tijd toegewenst