pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Pastoraat
We leven mee met de jongeren die de uitslagen van de examens in het middelbaar onderwijs hebben gehad. Mooi als er blijdschap en ontspanning is. Jammer als er teleurstelling is en er misschien een nieuwe inspanning wordt gevraagd.

We noemen hier, zonder namen, ook de verschillende gemeenteleden die lijden onder de druk van het leven, onder de psychische nood die dat geeft, onder de onrust en angst die het leven stempelen. Dat geeft beperkingen en vermoeidheid, als hier in het leven mee geworsteld wordt. Wat gunnen we elkaar dat de liefde van Christus ons leven vult en het donker opklaart. Wat goed ook dat Gods zegen daarin ook door middel van het inzicht en de hulp van de medische wetenschappen uitgedeeld kan worden.

Huwelijksjubileum
Donderdag 29 juni is het 40-jaar geleden dat Hans en Marlies van der Wilt in Vinkeveen in het huwelijk traden. Met dankbaarheid zien zij terug op de afgelopen 40 jaren. Hun trouwtekst was ‘Mijn genade is u genoeg’ (2 Kor 12 : 9). Gedurende hun huwelijk is deze tekst belangrijk geweest. Het is alleen de genade van God die hen droeg en die ze nodig hadden. Genade ook die hen droeg in verdrietige omstandigheden zoals het overlijden van twee broers van meneer Van der Wilt in de afgelopen jaren. Ook Gods genade die hun leven zegent en hen in staat stelt het werk binnen- en buitenshuis en in Zijn gemeente te doen. Samen met hun kinderen, schoonkinderen, kleinkinderen en andere familieleden willen ze rond 29 juni het jubileum vieren en God danken voor Zijn trouw in hun leven. We feliciteren de fam. Van der Wilt met dit robijnen huwelijk en wensen hun Gods zegen toe. 

Geen doopzitting
Omdat er op dit moment geen kleine kinderen van de gemeente zijn die gedoopt kunnen worden, is de doopzitting vervallen en zal er ook geen doopdienst worden gehouden op 18 juni. Er is dan ook geen middagdienst, maar een avonddienst op het reguliere tijdstip van 18.30 uur.

Bij de diensten
Zoals aangegeven zal er zondag 18 juni geen doopdienst zijn, maar een ‘gewone’ avonddienst om 18.30 uur. Voor de morgendiensten van 25 juni geldt dat de eerste morgendienst verzorgd zal worden door student A. Pors uit Wekerom. Deze eredienst zal in de studiecontext besproken worden. Hij zal daarom ook preken uit een door de studie voorgeschreven tekstgedeelte: Matth. 10:34-42. Zelf zal ik de tweede dienst verzorgen, mogelijk vanuit hetzelfde tekstgedeelte. Aansluitend aan de 1e dienst zal met een aantal door mij daarvoor benaderde gemeenteleden een nagesprek plaatsvinden met student Pors.

Ook zal in deze beide diensten naar verwachting een woord tot ons gericht worden door Jetty, van wie de verlofperiode eind juni afloopt en die dan terugkeert naar Zuidoost-Azië.

Ten slotte
We hopen op goede ontmoetingen op de gemeentedag en op veel onderlinge liefde! Nu (zaterdag 10-6) lijken de weersvooruitzichten erg goed. Maar… in een week kan er veel gebeuren. Dat weten we wat het weer betreft, maar dat geldt ook ons eigen leven. Hoe belangrijk dat we door Gods Geest leren dat onze tijden in Zijn hand zijn!

In Christus verbonden, met een hartelijke groet,
B. Jongeneel