pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

UIT DE PASTORIE OOST

Bij de diensten
Zondag 11 november zullen we in Molenaarsgraaf zijn waar Reint van der Knijff bevestigd zal worden en ‘s middag intrede zal doen. Samen met ds. Den Admirant en enkele andere collega’s mag ik deelnemen aan de handoplegging. Een bijzonder mooi gebruik waarbij de lijn van Gods roeping door de ambten ook verbreed wordt aan het  samenwerken in Gods wijngaard, de kerk. Mooi om daarbij ook Gods Woord dan te mogen vernemen in een persoonlijke tekst per handoplegging. DV zondag 18 november in de avonddienst zal het een leerdienst zijn waarin we Zondag 13 uit de Heidelbergse Catechismus zullen beluisteren. Op 4 november hoorden we al iets over de eniggeboren Zoon. Deze zondag gaat het ook over de titel ‘onze Heere’ die voor Christus wordt gebruikt in het belijden.

Tenslotte
Europees loopt de discussie over zomer- en wintertijd. Of de wisseling van dat uur wel of niet moet blijven. Er is van alles voor en tegen te noemen. Wat kunnen we ons druk maken om de tijd… Mooi is de trouw van de Heere te belijden, zoals klinkt in Gen. 8:22 ‘Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden.’ Wat een troost dat onze tijden in Gods hand zijn!

Hartelijke groet,
Ds. B. Jongeneel.