pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

UIT DE PASTORIE OOST

 

Biddag
Woensdag 14 maart is het weer biddag. In de eredienst van ’s middags hopen we in het bijzonder aandacht te hebben voor de aanwezigheid van de kleine kinderen van de gemeente. We maken dankbaar gebruik van het materiaal van de HGJB en in de verkondiging staat 2 Kon. 4:1-7 centraal. De mooie geschiedenis over de olie die blijft stromen uit het kruikje van de weduwe. God wil voorzien in alles wat we nodig hebben, maar daarvoor is tegelijk de inzet wel belangrijk. De weduwe wordt ingeschakeld, ze moet in opdracht van Elisa kruiken verzamelen en gaan gieten. Wie gelooft, leert begrijpen dat het om ‘bid en werk’ gaat. Bidden is in deze geschiedenis ‘vertellen hoe het met je gaat’. Dat is ook het thema: ‘Vertel het maar.’

Stille week
Van maandag 26 tot en met donderdag 29 maart zijn er weer avondbijeenkomsten vanwege de stille week. Ook is er weer een dagboekje voor die week voorbereid om als gezin samen te lezen, te zingen en ook iets te doen! De Paschamaaltijd en de gebruiken en symbolen daarbij staan centraal. Van harte aanbevolen om met elkaar hier aan deel te nemen.

Bij de diensten
In de avonddienst van Palmpasen, zondag 25 maart, hopen we in de verkondiging te luisteren naar Psalm 51. Een boetepsalm, gedicht in de diepte van ervaren en beleden schuld. Deze psalm is één van de psalmen die in de huisbijbelkring rond de Psalmen aan bod is geweest. Het kringwerk en de verkondiging mogen elkaar hierin versterken.

Psalm 51 spreekt krachtig van schuld en vergeving. We horen hierin al het verzoeningswerk van Christus. Op de drempel van de stille week denk ik voor de verkondiging in het bijzonder aan de verzen 16 en 17: Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid. Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.

Tenslotte
Het Avondmaal mocht in het midden van de gemeente weer gereed staan. Bediend door de liefde van Christus, mochten we gesterkt en aangespoord worden. We kennen een week van voorbereiding. Mogen we nu voortgaan in weken van dankzegging en nabetrachting. Dat we zó ook heen leven naar Pasen!

Hartelijke groet, uw Ds. B. Jongeneel.