pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

UIT DE PASTORIE OOST

Pastoraat
We naderen het kerstfeest en daarna de laatste dagen van 2018. Het zijn dagen van ontmoeting en gezelligheid voor velen. Maar voor menig ander zijn het ook dagen van gemis en eenzaamheid. Wat wordt de pijn en het verdriet van open en lege plaatsen in gezin en familie extra zichtbaar en merkbaar! Tegelijk zijn er ook gezinnen en families met veel vreugde om het wonder van uitbreiding van het gezin en opbloei van liefdesrelaties.

Als gemeente leven we hierin naast elkaar als broeders en zusters en leven we ook met elkaar mee. Gedeeld verdriet en gedeelde vreugde, samengebracht voor het aangezicht van de Heere, om te bidden en te danken. Wat een voorrecht om zo lid te mogen zijn van een gemeente van de Heere.

Bij de diensten
Op zondag 23 december zal in de avonddienst de lijn van de verkondiging ingegeven worden door de woorden uit zondag 14 van de catechismus. Daar wordt gesproken over de betekenis dat Christus uit de maagd Maria is geboren. Voor de diensten van kerstmorgen zal Lukas 2 richtinggevend zijn, al heb ik de precieze keuze daarvoor nog niet helder. Voor de dienst van oudejaarsavond denk ik nu aan Klaagliederen 3:22-24, maar dat kan nog veranderen.

De periode van Kerst en de jaarwisseling brengt met zich mee dat er meer erediensten zijn dan normaal. Omdat ze dit jaar buiten de zondagen vallen zijn het er veel, maar ik hoop voor u en jou niet té veel. Het is fijn om op deze hoogtepunten en kernpunten in de tijd elkaar als gemeente rond Gods Woord te ontmoeten. Onze trouwe betrokkenheid op de erediensten is een vorm van belijden dat onze tijden in Gods hand zijn: ‘Maar ík vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God! Mijn tijden zijn in Uw hand’ (Ps. 31: 15-16a).

KPV-training
De afgelopen drie weken waren weer intensief gevuld met de trainingsdagen en in de overige tijd nog gemeentewerk. Na iedere drie dagen van training wordt er voor vrijdagmiddag 18.00 uur een document verwacht als verslag. Ook moet ik nu, op de helft van de training, een tussenevaluatie schrijven. Voor het volgende blok (21 januari) moet de nodige literatuur gelezen worden en moeten er twee opdrachten gemaakt worden.

In de afgelopen weken hebben we onder andere aandacht besteed aan de plaats van gebed en Schriftlezing in het pastorale bezoek en hebben we geoefend met verschillende gesprekssituaties. Veel tijd is besteed aan de betekenis van je non-verbale communicatie: we hebben twee intensieve en lange trainingsmiddagen gehad over presenteren. We hebben een aantal preken bekeken en beluisterd en die daarna uitvoerig besproken.

Een andere werkvorm is het bespreken van casussen die door collega’s ingebracht worden. In de bespreking gaat het dan niet zozeer om het ‘oplossen’ van het vraagstuk, maar meer om de vraag waarom iets wel of niet goed loopt. Vanuit verschillende theoretische modellen proberen we dan met elkaar te leren en elkaar te stimuleren.

Bovenstaande woorden lijken misschien wat op een kluwen die moeilijk te ontwarren is. Ik merk dat het lastig is om de inhoud van de training in een paar woorden goed uit te leggen. Het raakt aan heel veel vlakken van het predikantschap en daarbij ook heel sterk aan je eigen persoonskenmerken. Dat maakt deze weken ook heel intensief en tegelijk erg leerzaam. Met alle drukte die het geeft, ben ik  er nog steeds dankbaar voor dat ik deze training kan doen.

Ten slotte
Het kerstfeest is aanstaande, feest van het Licht. Bij de belijdeniscatechese hadden we het vrijdag 14 december over de zonde en lazen we 1 Joh. 1:5-2:2. Prachtig hoe Johannes daar de tegenstelling maakt tussen duisternis en licht. Hoe indrukwekkend klinkt daar: ‘ …dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.’ Hoe bijzonder dat het volk dat in duisternis zat in de komst van Christus een groot licht heeft gezien! In het licht van Christus worden we aangespoord om te strijden tegen het duister van de zonde en de dood. In Zijn licht zien wij het Licht! Laten we zo ‘verlicht’ 2018 uit en het nieuwe jaar binnen gaan.

We wensen u en jou gezegende kerstdagen en Gods zegen voor 2019!

Hartelijke groet, ook namens Jolanda en onze kinderen Jelle, Elise, Koen en Tim,
uw ds. B. Jongeneel.