pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

UIT DE PASTORIE OOST

Pastoraat
Jorine van Dijke is na haar verblijf in Nederland veilig in Davos teruggekeerd. Er is grote dankbaarheid dat het bezoek in Nederland en de reis goed zijn verlopen.

In de kwetsbaarheid van het leven, te midden van vele zorgen, mag het werk van de Heilige Geest als Trooster ons hoop en vertrouwen geven. Graag deel ik de bede die Paulus in Romeinen 15:13 verwoordt: ‘De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.’

Jurre geboren
Vreugde is er omdat God het leven gaf aan Jurre Post. Hij werd dinsdag 8 mei geboren als derde zoon van Arjan en Hanneke Post. Na een nacht observatie mochten ze de volgende dag weer naar huis. Het kaartje geeft getuigenis van Gods trouw met de woorden ‘Hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud, woont de Vader in de hemel, die van alle kinderen houdt.’ We feliciteren Arjan en Hanneke van harte en wensen hun Gods zegen toe, ook bij de opvoeding van Stef en Thijs, de twee trotse, grote broers van Jurre.

Kleine profeten
Dinsdag 15 mei had de laatste van de zeven avonden met Bijbelstudie uit de kleine profeten plaats. Het was boeiend om de verschillende profeten te beluisteren en om sommige lijnen naar het Nieuwe Testament te zien. Over Maleachi las ik: ‘Maleachi is de laatste ‘kleine profeet’… Zijn de profeten nu ‘uitgepraat’? Hij spreekt niet zo verheven en hem wordt het verwijt gemaakt dat hij in herhaling valt. Dat laatste is onterecht. Niet de profeten vallen in herhaling, maar de geschiedenis herhaalt zich zolang de mensen er niets van leren!’

Wat is het belangrijk om Gods Woord steeds weer te openen en ons leven te stellen in het licht van Gods getuigenis.

Veiligheid
Eind april werd tijdens de stemmingsvergadering door Wim Brand een duidelijke presentatie gegeven van de inzet van de KerkHulpVerlening. Een groep vrijwilligers die zich inzet voor de veiligheid en die geïnstrueerd is om leiding te geven in geval van een incident. Een spoedige ontruiming van het kerkgebouw en overige ruimten hoop je nooit écht vanwege nood te moeten doen. We bidden voor iedere eredienst om een ongestoord verloop en dat is gelukkig ook bijna altijd het geval. In geloof vertrouwen we op Gods bescherming. Maar het is ‘Bid én werk’, dus het is ook goed om op mogelijke noodsituaties voorbereid te zijn. Verschillende gemeenteleden droegen punten van zorg aan over sommige maatregelen. Goed om daar samen naar te kijken en er vervolgacties op te zetten.

Bevestiging
We zijn dankbaar dat de drie nog openstaande vacatures in de kerkenraad nu ook vervuld zijn. In de avonddienst van 27 mei hopen we de volgende broeders te mogen bevestigen: de heer H.C. Frens als pastoraal ouderling, de heer M.J. Zuidijk als evangelisatieouderling en de heer W.R. Boonstra als jeugddiaken. Ook nemen we in die eredienst afscheid van ouderling G.J. Eversdijk, die we ook hier op deze plaats danken voor zijn inzet voor de gemeente.

Na de dienst zal er gelegenheid zijn  de broeders in de gemeentezaal een hand te geven en elkaar te ontmoeten.

Ten slotte
Met elkaar zien we ook weer uit naar de diensten rond het Heilig Avondmaal. Mede vanwege onze zusterband met de hervormde gemeente Irene te Zutphen, hoop ik de drie diensten rond het avondmaal daar in de gemeente voor te gaan. Richten wij het oog omhoog, het hart naar boven!

Een heel hartelijke groet aan u en jou,
uw Ds. B. Jongeneel