pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Pastoraat
Jorine van Dijke verblijft bij haar ouders in Ridderkerk. Zij is erg kwetsbaar in haar gezondheid en ook blijven er ernstige zorgen om de gezondheid van haar vader. Misschien kunt u een kaartje sturen, bijvoorbeeld rond 21 mei als ze jarig is.

Geboorte Rayan
Op zondag 23 april werd Rayan geboren, en hij mocht dinsdag 25 april door Martijn en Marije Hoogendoorn in hun huis en in hun hart opgenomen worden als pleegzoon en als broertje van Jaimy, Kato en Trysanne. Dankbaar en blij melden zij zijn komst met een prachtige kaart waar de woorden naar Psalm 139 op staan: “Heer U doorgrondt en kent mij, want in de moederschoot ben ik door U geweven. U bent oneindig groot. Ik dank U voor dit wonder Heer, dat U mijn leven kent en wat er ook gebeuren zal, dat U steeds bij mij bent.” We zijn met Martijn en Marije dankbaar, feliciteren hen en wensen hen Gods zegen en hulp toe om hun kinderen in vreugde en liefde tot Gods eer op te voeden.

Openbare belijdenis
Zondag 7 mei in de middagdienst mochten 6 nieuwe lidmaten openbare belijdenis van het geloof afleggen in het midden van de gemeente. Bij hun doop klonk een vergelijkbare boodschap als die de Heere voor Jeremia had: ‘Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd.’ (Jer.1:5a). Gods spreken vraagt om beantwoording: ‘En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons een gebod gegeven heeft.’(1 Joh. 3:23). In de verkondiging hoorden we over ‘Geloven: liefdevol gehoorzaam’. De persoonlijke teksten waren: Christine van Hees-Busse, Jesaja 12: 2; Dinant van Hees, Jesaja 26:8; Lisa ven Helden, Filippenzen 4:13; Jeroen Mandemakers, Jeremia 33: 3; Jan de Vries, Johannes 15: 4; Marije de Wilde, Colossenzen 2:6.

Bij de diensten
Komende zondag is het de bediening van het Heilige Avondmaal. De eenheid van het doen van belijdenis en het toegang verkrijgen tot het Avondmaal liggen zo dicht bij elkaar. In de verkondiging zal Titus 2:14 centraal  staan in beide diensten. We bidden om Gods rijke genade!
Donderdag 25 mei hopen we om 10:00 uur bijeen te komen om samen het heerlijke wonder van de hemelvaart van Christus te vieren en te gedenken. Hij is heengegaan om voor ons een plaats te bereiden! Vanuit het Avondmaal richten wij het hart omhoog tot in de hemel, waar Christus is, onze Voorspraak, aan de rechterhand van de Vader.

Met hartelijke groet, ds. B. Jongeneel