pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

UIT DE PASTORIE OOST

Pastoraat
We leven mee met Reint en Laura van der Knijff: rond het verschijnen van dit bericht zal er helderheid moeten zijn rond de twee beroepen vanuit Molenaarsgraaf en Giessen. We bidden met en voor hen dat de Heere de weg duidelijk maakt.  

Huwelijk Lindy en Matthijs
Op donderdag 20 september 2018 trouwen Lindy den Hoed en Matthijs Oosterhoff. Zij vragen Gods zegen over hun huwelijk in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt ‘De Lichtboei’ te Dronten, in een eredienst die om 19.00 uur begint. Bij deze gemeente is Matthijs lid en zal ook Lindy zich aansluiten. We feliciteren hen van harte en wensen hun samen met hun ouders, broers en zussen, grootouders,familie en vrienden een prachtige en gezegende dag toe.

Huwelijk Jarno en Fleur
Op vrijdag 28 september geven Fleur Wilbrink en Jarno Wagenaar uit Doetinchem elkaar het ja-woord. Om 14.30 uur zal de bevestiging en inzegening van hun huwelijk plaatsvinden in de dorpskerk van de protestantse gemeente Schaarsbergen. Met dit voornemen feliciteren we Jarno en Fleur. Het is onze wens dat ze samen met hun ouders, broers en zussen, grootouders en familie en vrienden een mooie dag ontvangen onder Gods zorg en zegen.

(Belijdenis)catechese
Deze week hebben de jongeren de persoonlijke uitnodigingen ontvangen voor de catechese, die 21 september start. De 18+-jongeren hebben in een brief de vraag gekregen om een keuze uit een aantal mogelijkheden te maken. Graag ontvangen we uiterlijk 14 september een reactie.
Het is mooi dat verschillende gemeenteleden zich al hebben opgegeven voor de belijdeniscatechese. Wie zich ook nog wil opgeven voor de groep van belijdeniscatechisatie kan hierover ook met mij persoonlijk doorspreken. Neem dan contact met mij op.

Met hart en ziel
In het komende seizoen willen we in het (jeugd)kerkenwerk aansluiten bij het jaarthema van de Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond: “Met hart en ziel”. Een verwijzing naar de samenvatting die we vaak bij de wetslezing ook horen. In het jeugdwerk wil de HGJB de jongeren wijzen op het belang van het doorleefde geloof.
Vaak gaat het in geloven over kennis; het kennen van de Heere God. Dat is echter meer dan feitenkennis. In de Bijbel gaat het dan over een relatie, over liefhebben! Dus dat je dingen over de Heere God weet, maar vooral ook met Hem leeft! Dit seizoen is er aandacht voor dit leven met God vanuit drie kernwoorden: aanbidding, deugden en rituelen.
In het jeugdwerk en bij de start van het seizoen zal dit thema zeker de aandacht krijgen. We zijn dankbaar dat de HGJB dit aanreikt. Wist u en jij trouwens dat je van deze bond ook lid of donateur kunt worden? Van harte aanbevolen! (www.hgjb.nl/over-de-hgjb/steun-de-hgjb.htm)
De HGJB zet zich vanuit een hervormd-gereformeerde identiteit in voor de versterking en verdieping van het geloof van onze jongeren. Zij levert daarvoor materiaal en verzorgt activiteiten.

Bij de diensten
Komende zondagmorgen hebben we in de gezamenlijke morgendienst om 10.00 uur aandacht voor de opening van het seizoen winterwerk met gemeenteactiviteiten. In de maanden september tot en met april staan er weer veel activiteiten gepland. Het is mooi om dit samen te doen en een opening van deze periode te houden. We sluiten aan bij het thema dat vanuit de HGJB is aangereikt: ‘Met hart en ziel’. (Zie hierboven.) Deze zondag sluiten we ook aan bij de landelijke ‘kerkproeverij’. Een bewuste inzet om mensen mee te kunnen nemen die minder vertrouwd zijn met kerkgang en geloof. Na de dienst is er gelegenheid samen wat te drinken en elkaar te ontmoeten.

Training
Op maandag 24 september begint de training waar ik deel aan zal nemen. Dan start het eerste blok van drie weken waarin ik van maandag tot en met woensdag afwezig ben. De nodige literatuur en het voor te bereiden werk vraagt nu al volop de aandacht.
Het volgen van deze cursus heeft een aanzienlijke impact op mijn beschikbaarheid. Ik zal daarom minder bezoekwerk doen en minder andere taken uitvoeren. Verder is één van de cursusvoorwaarden verplichte aanwezigheid. Eventuele rouwdiensten vormen op die plicht geen uitzondering. In voorkomende gevallen zal de kerkenraad zoeken naar een passende oplossing.

Ten slotte
“Hoe is Gods weg met mijn leven?” Een intensieve vraag waar we allemaal weleens over na (moeten) denken. Soms grijpen gebeurtenissen heel diep in en komen er vragen op naar je diepste zekerheden en houvast. Krachtig vind ik dat verwoord in zondag 1 van de catechismus: ‘Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Dat ik met lichaam en ziel, in leven en sterven, niet van mijzelf, maar het eigendom van Christus ben…!’ Dát is een rijkdom! Duur gekocht uit liefde. Kostbaar in Gods ogen. En ó zo kwetsbaar in mijzelf en in deze gebroken wereld. Steeds weer echoot het gebed in mij: “Heere, ontferm U over ons!” Want Zijn genade is ons genoeg. Daarvan getuigde het avondmaal. Niets is onmogelijk bij God. Alles komt goed, door God. Niets is veranderlijk aan God.

Een hartelijke groet,
uw ds. B. Jongeneel