pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

UIT DE PASTORIE WEST

Zondag 3 december
De adventsperiode breekt aan. Het is een tijd van gedenken en verwachten. Christus’ eerste komst doet ons verlangend uitzien naar Zijn wederkomst. Tijdens de adventszondagen wil ik met u uit Johannes 1 lezen en het Woord verkondigen. Op 3 december staan we stil bij de eerste 5 verzen uit Johannes 1: het Woord dat God is, door Wie alle dingen gemaakt zijn. Hij is naar deze aarde gekomen om licht te zijn en leven te geven.

Zondag 10 december
In de avonddienst van zondag 10 december nemen we afscheid van Jetty van den Belt. Zij keert terug uit Zuidoost Azië, waar ze haar werk met zoveel liefde en zegen heeft mogen doen! We lezen verder in het eerste hoofdstuk van Johannes., Als tekst denk ik aan de verzen 6 tot en met 9: Getuigen van het Licht.

Zondag 17 december
In beide morgendiensten lezen we nu hoe Jezus tot ‘het Zijne’, Zijn eigen huis is gekomen en hoe de ontvangst is geweest. Heeft Zijn eigen volk Hem ontvangen, of was het koele ontvangst? Maar wat betekent het Hem aannemen, ontvangen? De Zoon van God maakt ieder die in Hem gelooft tot kinderen van God.

Verkiezing
Er zijn negen broeders verkozen. Op zich is het al een zegen dat er negen dubbeltallen gesteld konden worden. We bidden hen Gods wijsheid en vrede toe. Van harte hopen we dat zij de vrijmoedigheid hebben om hun verkiezing te aanvaarden.

Groet
Een hartelijke groet aan u allen,
P.J. den Admirant