pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

UIT DE PASTORIE WEST

Zondag 16 september
Zondagmiddag 16 september zal het sacrament van de Heilige Doop bediend worden. In de verkondiging luisteren we naar Jozua 24:14-28, met als kerntekst vers 22. Jozua vraagt het volk te kiezen. Er zijn genoeg goden om een keus uit te maken, maar hij zal met zijn huis de HEERE dienen. De stammen geven als antwoord dat ook zij dat zullen doen. Wanneer we onze kinderen laten dopen is dat een keuze. Ons ja-woord is een getuigenis: wij zullen de HEERE dienen. Het lijkt wel alsof Jozua twijfelt aan de oprechtheid van hun belofte. Goddank hoeven we nooit te twijfelen aan de oprechtheid van Gods belofte!

Zondag 23 september
Waar we voor de zomervakantie aan begonnen zijn, daarmee willen we nu graag verder gaan: de zegeningen van de twaalf zonen van Jacob. De ‘zegen’ (maar het is meer een bestraffend woord), die Jacob aan Simeon geeft, is tegelijk bedoeld voor Levi. Toch verloopt het leven van deze stam anders dan dat van Simeon. Ook de Levieten hadden geen eigen stamgebied, ze leefden verspreid over het volk om juist zo tot zegen te zijn voor het hele volk, als priesters en levieten. Is dat ook niet de roeping van ons als gemeente, om getuige te zijn van Gods grote daden en licht te verspreiden in een wereld waarin de duisternis overheerst?

Jubileum
Op 19 september is het voor het echtpaar Lammert en Clazien Schouten de dag waarop zij vijftig jaar getrouwd zijn. Ze zijn de Heere dankbaar voor de vele zegeningen die ze samen hebben gekregen. Een hartelijke felicitatie met dit jubileum, dat ze samen met hun kinderen, kleinkinderen en vrienden mogen vieren. “En Mozes nam de staf Gods in zijn hand” staat boven de kaart; we wensen u samen nog vele gezegende jaren toe om samen geleid te worden door deze staf van God in woord en gebed.

Huwelijk
Op donderdag 27 september beloven Peter Post (uit Elspeet) en Anne-Myrthe ten Voorde elkaar trouw. Zij vragen Gods zegen over hun huwelijk in een dienst die gehouden wordt in de Heldringkerk te Hoenderloo die om 19.00 uur begint.
We feliciteren Peter en Anne-Myrthe van harte met hun voorgenomen huwelijk. We wensen jullie, samen met ouders, familie en vrienden een heel fijne, mooie en zegenrijke dag toe. We bidden dat de Heere God met Zijn goedheid, zorg en genade jullie leven omringt. Door de verhuizing naar Elspeet gaat Anne-Myrthe ons verlaten. Samen ook een goede tijd gewenst in jullie nieuwe kerkelijke gemeente.

Groet
Na een periode van vakantie en verblijf in Perú, waar we in het vorige bericht iets over schreven, mogen we ons werk in de gemeente weer oppakken. Er is de afgelopen tijd veel gebeurd. Bij velen is verdriet, pijn en zorg. Laten we onderling met elkaar meeleven, in vreugde en verdriet. Gelukkig gebeurt dat ook! Zoals Paulus de gemeente aanspoort in Galaten 6: “Draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus.”

Een hartelijke groet aan u allen,
P.J. den Admirant