pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

UIT DE PASTORIE WEST

 

Zondag 6 augustus
In de morgendienst willen we een begin maken met een serie preken over de profeet Jeremia. Ds. Jongeneel heeft al enige aandacht besteed aan Jeremia 1, tijdens de belijdenisdienst. We lezen met elkaar hoofdstuk 2. We horen dan meteen iets van de profetische prediking van Jeremia. Profeten roepen mensen terug tot de God die met hen een verbond gesloten heeft. Ze klagen het volk aan, ze tonen aan hoe dwaas het volk handelt door zich van deze God los te maken en andere goden te dienen. Het hoofdstuk zit vol beeldspraak. De kerntekst is vers 13, het dubbele kwaad dat Israël gedaan heeft. Als we Israël zeggen, denken we meteen ook aan onszelf, omdat hetzelfde kwaad ook ons in het bloed zit. Tenzij de Geest ons vernieuwt en ons dagelijks uit de Bron laat drinken.

Zondag 20 augustus
In de beide morgendiensten lezen we Jeremia 3. God zegt iets wat in feite niet kan. Een huwelijk dat ontbonden was, kon in die tijd niet weer opnieuw gesloten worden. Toch is dit precies waar de HEERE op uit is, dat de huwelijksband tussen Hem en Zijn volk hersteld wordt. Zijn dringende raad is dan ook: Keer terug.

Huwelijksjubileum
Op 1 augustus j.l. waren Henk en Diny Langbroek-van Vliet, 60 jaar getrouwd. Zij hopen dit binnenkort in de familiekring te vieren. Zij ervaren dit als een grote zegen van de Heere, Soli Deo Gloria.

We feliciteren broeder en zuster Langbroek van harte met dit diamanten jubileum. Samen weten zij zich rijk gezegend met kinderen en kleinkinderen. Er zijn gezondheidsproblemen (geweest), maar toch overheerst de dank, vanwege het vele goede dat ze hebben ontvangen. De grootste zegen is dat zij zich samen gedragen weten door de trouw en de genade van de Heere. We bidden dat de Heere bij het ouder worden Zijn licht laat schijnen over uw leven en u samen elke dag opnieuw u verheugt over Zijn goedheid. Looft de Heer, want Hij is goed!

Huwelijk
Op woensdag 23 augustus zullen Frank Versloot en Lisa van Helden elkaar trouw beloven. Zij vragen Gods zegen in een dienst die gehouden wordt in de Eben-Haëzerkerk, aanvang: 15.30 uur.
We wensen Frank en Lisa, met hun ouders, familie en vrienden een mooie en stralende dag toe, vol van Gods goedheid. Het huwelijk is een oefenplaats om te groeien in liefde en elkaar te aanvaarden met alle verschillen die er zijn.
We bidden dat God jullie vasthoudt en Hij aanwezig is op elke dag van de weg die jullie vanaf nu samen afleggen.

De draad weer opgepakt
We hebben een goede vakantie achter de rug. We hebben niet alleen prachtige steden bezocht, zoals St.-Petersburg, Moskou en Kazan, maar ook onze zoon, schoondochter en kleindochter bezocht. Het was een fijne ontmoeting en we kunnen ons nu ook beter voorstellen waar zij werken en in welke context. Arjen en Ester werken voor de stichting Agapè, waar zij samen met andere Nederlandse en Russische teamgenoten evangeliseren onder studenten. Ze hopen dat er op meerdere universiteiten (Kazan alleen al telt 70.000 studenten!) teams kunnen worden gevormd die studenten met het evangelie bekend maken.

Na de vakantie hebben we de draad meteen weer opgepakt. Er zijn op dit moment veel ernstig zieken. Laten we voor elkaar bidden dat de Heere zich over ons allen ontfermt. De voorbede is een belangrijk onderdeel van het gemeente-zijn. Gemeenteleden weten zich ondersteund als er voor hen gebeden wordt, zeker op momenten dat zij het zelf niet kunnen.

Groet
Een hartelijke groet aan u allen, mede namens mijn vrouw,

P.J. den Admirant