pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

UIT DE PASTORIE WEST

Pastoraat
Er is naast de zorgen in de gemeente ook dankbaarheid. Marijn en Esther de Zwart en hun kinderen zijn als gezin herenigd in Arnhemland. We bidden dat God hen als gezin helpt om zich er thuis te voelen en zegenrijk hun werk te doen.

We zijn dankbaar voor het goede bericht dat Reint van der Knijff zich beroepbaar mocht stellen. Voor hem en Laura breekt een spannende tijd aan. Toch mag er rust zijn, de Heere leidt ons leven en zal hun zeker een plaats in Zijn Koninkrijk geven.

Zondag 29 oktober
In de middagdienst wordt het sacrament van de heilige doop bediend. Een groot aantal kinderen zal gedoopt worden. We zijn als gemeente bevoorrecht dat we er getuige van mogen zijn dat God Zelf Zijn handen naar ons uitstrekt en op ons legt. Hij belooft en Hij vraagt geloof en gehoorzaamheid, vanuit een diepe verbondenheid aan Hem. Over die diepe verbondenheid horen wij (als vervolg op de preek van 15 oktober over het kennen van God, maar nu vanuit het Nieuwe Testament) Jezus spreken in Johannes 10:14: “Ik ken de Mijnen en wordt door de Mijnen gekend.” Bidden wij om Gods zegen voor de doopouders.

Doopzitting
De doopzitting wordt gehouden op donderdag 26 oktober, om 20.00 uur in de consistoriekamer. We verwachten beide ouders. Nemen jullie het trouwboekje mee?

Reformatieherdenkingen
We willen graag ook op deze plaats twee reformatieherdenkingen onder uw aandacht brengen. De eerste wordt gehouden op 21 oktober, om 19.30 uur; ds. M.A. van den Berg zal spreken over “De onbekende Calvijn”. Deze hervormingsavond wordt gehouden in onze eigen  Eben-Haëzerkerk. We bevelen de avond van harte bij u aan. We kunnen niet genoeg dankbaar zijn voor wat God ons in de reformatie heeft geschonken, de stem van de Goede Herder die vanuit de Schrift weer helder werd verkondigd.

De tweede bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 28 oktober. Het betreft een disputatie (discussie van geleerden) en dankdienst. Het programma begint om 15.30 uur. Het thema is: Luther en de sorry cultuur. Aansluitend vindt een dankdienst plaats, tot 18.00 uur. Deze bijeenkomsten worden gehouden in de Victorkerk, Jachtlaan 187. Het belooft een boeiende middag te worden!

God kennen
Bij de voorbereiding op de preken over het kennen van God en van de Heere Jezus las ik opnieuw enkele hoofdstukken uit het mooie boek van J.I. Packer, God leren kennen. Hij schrijft onder andere: “Men kan veel kennis over God bezitten, zonder kennis van God. Aan de andere kant: Zonder veel kennis over God, kunnen we toch heel godvruchtig leven.” Verder schrijft hij: “Waar het vóór alles op aankomt is niet het feit dat ik God ken, maar dat Hij mij kent. Ik ben in Zijn handpalmen gegraveerd. Ik ben nooit uit Zijn gedachten. Ik ken Hem, omdat Hij mij eerst gekend heeft en blijft kennen. Als een vriend kent Hij me, als iemand die liefde voor me heeft. Nooit is er een moment, waarop Zijn oog niet op mij rust, waarin Zijn aandacht voor mij verslapt, waarin Zijn zorg voor mij tekort schiet. Dit te weten is iets geweldigs.”

God kennen en vooral: door Hem gekend zijn, is het rijkste wat er in het leven te vinden is. Dan zijn we beschermd, geliefd en voor altijd in Gods gedachten en in Zijn hart.

Groet
Een hartelijke groet aan u allen,
P.J. den Admirant