pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

UIT DE PASTORIE WEST

Pastoraat
Voorbede
We leven mee met Pita en Hans Cornelisse en hun kinderen. We bidden dat de Heere Pita nieuwe kracht geeft en voor hen als gezin bidden we om de voortdurende nabijheid van de Heere. Het is een wonder dat die ook steeds ervaren wordt. De Heere is trouw!

Jubileum
Op 16 november hopen Rinus en Niels Smalheer-Mieras te gedenken, dat zij 50 jaar getrouwd zijn. Zij voelen zich samen met hun kinderen en kleinkinderen en een goede gezondheid rijk gezegend. Daar zijn ze de Heere dankbaar voor. Hun houvast voor de verdere toekomst is Jesaja 46:4 “Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot uw grijsheid toe zal Ík u dragen; Ík heb het gedaan en Ík zal u opnemen, Ík zal dragen en redden.”

We willen hen van harte feliciteren met dit gouden jubileum en hun voor de toekomst Gods zegen toewensen, samen met hun kinderen en kleinkinderen.

Zondag 11 november
Vorig jaar stond in het teken van de herdenking van vijfhonderd jaar Reformatie. Het komende jaar (vanaf 13 november, de dag waarop de Dordtse synode begon en eindigde op 29 mei 1619) herdenken we vierhonderd jaar Dordtse Leerregels. In de avonddienst willen we in de verkondiging ons richten op waar het in deze synode eigenlijk om ging. Het thema van de dienst is ontleend aan Psalm 3:9 en Jona 2:9: Het heil is van de HEERE. Gods redding komt van bovenaf (van Gods kant) op ons toe en wordt niet van beneden af door ons als mensen bewerkt. Dat God van ieder mens een antwoord vraagt is daarmee niet in strijd.

Zondag 18 november
We gaan verder met de zegeningen van Jacob. Zoals het er nu uitziet wil ik verder gaan met Dan en de (door keelontsteking niet gehouden) preek over Zebulon en Issaschar als meditatie bewerken voor het volgende nummer van Hervormd Accent.

Groet
Een hartelijke groet aan u allen,
P.J. den Admirant