pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

UIT DE PASTORIE WEST

Geboorte
Op 3 juli ontvingen Gert Jan en Tanja Bongers uit Gods hand een dochter: Debbie, zusje van Natan. Gelukkig verliep deze keer de bevalling goed. We feliciteren Gert Jan en Tanja van harte met de geboorte van hun dochter. We bidden dat Debbie en Natan in gezondheid opgroeien en in hun leven de hand van God zullen ontdekken en met Hem leren leven.

Zondag 22 juli
In de morgendienst – er vindt één gezamenlijke morgendienst plaats, die om 10.00 uur begint – maken we een begin met de woorden die Jacob uitgesproken heeft tot elk van zijn kinderen. Ze staan bekend als ‘de zegeningen van Jacob’, maar zijn woorden bevatten niet alleen maar zegen. Het zijn vooral profetische woorden, die te maken hebben met de toekomst van Israël. We betrekken er ook de woorden bij die Mozes tot de stammen van Israël gesproken heeft in Deuteronomium 33. We beginnen bij Ruben, Genesis 49:3 en 4. We bidden dat de zegeningen van Jacob ook voor ons tot zegen zullen zijn.

Zondag 29 juli
In de avonddienst lezen wij Efeze 3. We luisteren vooral naar het gebed van Paulus voor de gemeente. Dat is diep, hartelijk en kernachtig: Dat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent (v.17). Het is een rijk gedeelte. Leest u dit hoofdstuk thuis alvast enkele keren door.

Groet
De vakantietijd is aangebroken. Waar en hoe u deze periode ook doorbrengt, ik hoop dat u in alle opzichten tot rust komt.

Een hartelijke groet aan u allen, mede namens mijn vrouw

P.J. den Admirant