pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Elke eerste en derde maandag van september tot en met april komt al meer dan vijftig jaar een aantal mannen bijeen om met elkaar te spreken over de inhoud van het Woord van God. Deze bezinning draagt bij aan een geestelijke verdieping van het verstaan van Zijn Woord en van de belijdenisgeschriften. Naast deze bezinning is ontmoeting ook een belangrijk punt, daarom staat op een verenigingsavond vanaf 19:45 uur de koffie klaar. Na de opening door de voorzitter verzorgt de inleider een korte inleiding. Na de pauze worden plenair vragen besproken. De leden kunnen zich voorbereiden met behulp van de Bijbelstudies in de Hervormde Vaan. De vereniging behoort tot de regio Nunspeet. Voor de mannenverenigingen in de regio wordt in het voor- en najaar een avond belegd waarop een predikant een inleiding houdt over een Bijbels thema.

Dhr. G. Weerheim,


Nieuws:

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’
We hopen op maandagavond 20 september met elkaar Jesaja 1 te bestuderen. Thema is rechtszaak en oordeel. We beginnen om 20.00 uur, de inloop is vanaf 19.45 uur met koffie of thee. Ook benieuwd wat Jesaja ons te zeggen heeft en wat wij ervan kunnen leren? Van harte welkom in de gemeentezaal van de EH-kerk.

Met vriendelijke groet,
Gert Weerheim (secretaris)