pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Vrouwenvereniging Dorkas
In onze gemeente is er sinds 11 november 1959 een vrouwenkring, die op dit moment 75 leden telt (2016). Het doel is elkaar te ontmoeten en het onderzoeken van Gods Woord. De vereniging bestaat uit een ochtend- en een avondgroep. Beide komen twee keer per maand samen; de ochtendgroep op donderdag van 09:15 11:15 uur en de avondgroep op woensdag van 19:45 – 21:45 uur. Bij de ochtendgroep is kinderoppas aanwezig. De data van de bijeenkomsten worden vermeld in Hervormd Accent en op de website. Tijdens de bijeenkomsten komen Bijbelstudies uit de Hervormde Vrouw ter sprake. Dit blad wordt uitgegeven door de Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen op gereformeerde grondslag. Dorkas is lid van deze bond en behoort tot de ring Noord-Oost Veluwe. Naast Bijbelstudies zijn er andere activiteiten zoals een inleiding van een spreker over een onderwerp, creatief bezig zijn, samen Kerst en Pasen vieren en met elkaar gezellige dingen ondernemen zoals een dagje uit en een fietstocht. Het verenigingsseizoen loopt van september tot en met april.


Nieuws vanuit Dorkas:

Morgengroep: Mw. N. Riezebos
Avondgroep: Mw. T.D. Weerheim

In memoriam: Ingrid Schoonhoven.
In sept 2015 werd ze lid van onze ochtendgroep, fris en ongekunsteld kwam ze meedoen met onze Bijbelstudies en legde vrijmoedig haar vragen, twijfels, maar ook zekerheden in de besprekingen in de groepjes neer. Meer Bijbelkennis wilde ze vergaren om dichter bij God te leven.
In februari 2020 werd ze ziek. Borstkanker. Niemand van ons heeft gedacht dat ze niet beter zou worden.
Bij iedere nieuwe ontwikkeling stuurde ze een update. Vaak waren het tegenvallers en dan toch vergezelde ze haar bericht met een moedgevende tekst of lied.
Moedig wilde ze zijn en dat was ze.
Wij baden met en voor haar om genezing maar de Heere ging een andere weg.
In de vroege zondagochtend van 18 juli jl. nam Hij haar op in Hemelse Huis met de vele Woningen.
Wij bidden om Gods Vaderarmen om Willeam, Wessel, Mees en Veerle en haar ouders, schoonmoeder en verder familie heen in dit grote verdriet.
Wij zullen haar ontzettend missen.

Na dit intens verdrietige bericht gaan wij toch maar over naar de “gewone” berichtgeving.
We sloten het seizoen af, waarin wij de Bijbelstudies digitaal of 1 op 1 deden, met een koffieochtend.
D.V. Woensdagavond om 19.45 uur 15 september hopen wij het seizoen 2021/2022 te beginnen met een aparte avond. Dan zal Betty Timmerman ons het een en ander vertellen over het werk van Stichting Dorcas. Uitsluitend als de coronamaatregelen het toelaten.
Hetzelfde geldt voor de 1e Bijbelstudies, t.w. 22 september om 19.45 uur voor de avondgroep en donderdagochtend 9.00 uur voor de ochtendgroep.
Dit seizoen gaan de Bijbelstudies over Het Koninkrijk der Hemelen. Christenen zijn burgers van 2 koninkrijken…hoe verhoudt zich dat…hoe bewegen wij ons daarin….waar leven wij voor.
Weet je welkom!
Wil je meer weten? Bel of mail mij gerust.
Hartelijke groeten,
Nieske van der Ploeg