pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Een aantal gemeenteleden bezoeken regelmatig onze ouderen van 75 jaar en ouder en alleenstaanden. Deze gemeenteleden stellen deze contacten over het algemeen bijzonder op prijs. Ook in geestelijke zin kunnen we soms helpen door bijvoorbeeld aan een ziekbed een stukje uit de Bijbel te lezen of met de zieke te bidden als hij of zij daar zelf niet meer toe in staat is.
Vrijwillig(st)ers kunnen zich bij de coördinatrice  opgeven en krijgen dan een vast bezoekadres in de buurt toegewezen.

Contact (aanspreekpunt)
Ria en Jan van den Bosch