pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Binnen onze kerkelijke gemeente wordt veel onderlinge hulp en zorg verleend.. Vaak niet eens voor anderen zichtbaar. Spontaan geboden hulp is van grote waarde. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin spontane hulp niet voldoende is. Het geven van ondersteuning vanuit het geheel van de gemeente is dan van groot belang. In praktische zin door bijvoorbeeld te helpen met het huishoudelijke werk, de was mee te nemen of door een middag of avond aanwezig te zijn, zodat de familie even ontlast wordt enz.
Bij het bieden van hulp kan worden gedacht aan:

  • opvang en verzorging van mensen na een ziekenhuisopname.
  • verzorging van mensen voor wie professionele hulp nog niet voorhanden is.
  • hulp aan de ouder wordende mens (vaak slecht ter been, soms vereenzaamd doordat familie en vrienden weg zijn gevallen).
  • overnemen van de dagelijkse taken in het gezin als deze (om welke reden ook) even teveel zijn.
  • maar ook: kinderopvang, vervoer naar het ziekenhuis, een boodschap doen of lichte huishoudelijke werkzaamheden.
  • klusjes voor hen die daartoe niet in staat zijn.

Alle hulp, die door de diaconale thuishulp wordt geboden, wordt verricht door vrijwillig(st)ers en is van tijdelijke aard. Verder worden relaties onderhouden naar kerkoverstijgende organisaties zoals: WMO, Het Portaal, etc.

Contactgegevens voor Diaconale Thuishulp:

Mw. S. Moerdijk