pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

En aan ieder werd uitgedeeld naar dat men nodig had.(Hand 4 :35)

De diaconie wil graag de gemeenteleden directer betrekken bij de hulpverlening aan de naaste dichtbij. Daartoe worden de gemeenteleden elke zondagochtend vrijblijvend in de gelegenheid gesteld een product mee te nemen naar de kerk en het daar bij binnenkomst in te leveren. De leden van de welkomstcommissie die daar staan, zullen daar waar nodig hierbij helpen.
De ingezamelde producten zijn bestemd voor de Voedselbank Apeldoorn.
De Voedselbank Apeldoorn verstrekt per week ongeveer 300 voedselpakketten aan gezinnen die met heel weinig geld moeten rondkomen. Deze gezinnen krijgen toestemming om naar de voedselbank te gaan op aanwijzing van verschillende hulporganisaties, waaronder de diaconie.
Welk product er op een bepaalde zondag nodig is? Dat zal worden aangegeven in de weekbrief. Het gaat hier meestal om een product met een langere houdbaarheid, zoals houdbare melk, pasta’s, blikgroente, etc.

Kunnen wij op u en jou rekenen ?

Voor het product van de maand zie RECENT NIEUWS.