pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE DIACONIE

Collecteverantwoording vierde kwartaal 2019

6-10-2019            Messias belijdende Joden 577,73
6-10-2019            Shaare Zedek 423,48
13-10-2019          Operatie Mobilisatie 709,91
13-10-2019          ICF Apeldoorn 343,18
Huwelijkscollecte 441,00
20-10-2019         Eigen wijkdiaconie 582,99
20-10-2019         MAF fam. De Zwart 369,07
27-10-2019         Open Doors 849,55
27-10-2019         Centrale diaconie-Individuele hulpverlening 415,10
6/13/20/27-10-2019 GZB uitgang ds. en mevrouw Visser 208,20
3-11-2019           Najaarscollecte GZB 1200,84
10-11-2019         Eigen wijkdiaconie 633,38
10-11-2019         ONO ( Omzien Naar Oekraïne) 354,48
3/6/10/17/24-11-2019 GZB uitgang ds. en mevrouw Visser 258,85
17-11-2019         Hulp Oost-Europa 676,60
17-11-2019         Stichting Timon 399,40
24-11-2019        Christenen voor Israël 645,28
24-11-2019        Centrale diaconie-aandeel binnenland 433,35
24-11-2019        GZB uitgang ds. en mevrouw Visser 373,90
1-12-2019          MAF fam. De Zwart 802,40
1-12-2019          Centrale diaconie-Kerstactie 342,14
8-12-2019         GZB ds. en mevrouw Visser 676,27
8-12-2019         Stichting Ontmoeting 396,64
8-12-2019         Tafelcollecte Heilig Avondmaal tbv Udvarfalva 1773,17
15-12-2019       Eigen wijkdiaconie 555,66
15-12-2019       Trans World Radio 332,33
22-12-2019       Perzische kerk Kores 896,47
22-12-2019       Studiefonds Gereformeerde Bond 401,55
23-12-2019       Ouderenkerstfeest 267,20
25-12-2019       MAF fam. De Zwart 912,19
25-12-2019       GZB collecte en uitgang ds. en mevrouw Visser 993,34
Gift via ds. P.J. den Admirant 50,00
27-12-2019       Collectebusjes catechisatie ds. en mevrouw Visser 283,87
29-12-2019       ICF Apeldoorn 540,41
29-12-2019      Centrale diaconie-diaconaal buitenland 315,89
Collecte Luistervinken groep 3 voor fam. De Zwart (MAF) 261,10
31-12-2019       Leerstoel Gereformeerde Bond 412,14

Zondag 19 januari 2020
Ochtenddienst: Eigen wijkdiaconie

Collecteopbrengsten voor de eigen wijkdiaconie besteden we aan hulp voor mensen die het financieel moeilijk hebben, maar ook voor andere doelen zoals hulpaanvragen van stichtingen of andere praktische zaken.
Geeft u van uw overvloed aan deze mensen?

Zondag 19 januari 2020
Avonddienst: MAF Fam. De Zwart

Mission Aviation Fellowship, kortweg MAF, is met 130 vliegtuigen ’s werelds grootste, onafhankelijke, non-profit vliegorganisatie. Gods Woord en Gods Liefde op de meest efficiënte en effectieve wijze tot aan de einden der aarde brengen, dat is al ruim 60 jaar de missie van MAF. Als interkerkelijke organisatie werken we samen met kerken en hulporganisaties. Zo helpen we miljoenen mensen in derdewereldlanden. Dagelijks kunnen duizenden hulpverleners, zendingswerkers en zieke mensen rekenen op veilig en snel luchttransport en radiocommunicatie van MAF. Waar hulp over de weg te lang duurt of onmogelijk is, biedt MAF hulp.
In mei 2017 is de familie De Zwart door MAF uitgezonden naar Arnhemland in Australië.
Arnhemland is een gebied van 97.000 km², in het noordwesten van het Australische Noordelijk Territorium. Het gebied is sinds 1931 een reservaat voor de Aboriginals. In dit reservaat wonen de Yolgnu, een van de grootste inheemse stammen van Australië.
Kijk ook eens op www.dezwart4maf.nl om een goede indruk te krijgen van wat familie De Zwart doet.

Zondag 26 januari 2020
Ochtenddienst: Friedensstimme


Stichting Friedensstimme staat al meer dan 35 jaar voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Zij stelt honderd evangelisten in staat om zich volledig aan evangelieverkondiging te wijden en voorziet hen van lectuur en middelen voor vervoer.
Daarnaast heeft Friedensstimme als doel christenen in Nederland betrokken te laten zijn bij broeders en zusters in Rusland en omliggende landen.
Voor meer informatie: www.friedensstimme.nl

Zondag 26 januari 2020
Avonddienst: Centrale diaconie-Citypastoraat Apeldoorn


Een plek voor bezinning, voor contact, voor praktische hulp. Dat is wat het Citypastoraat de bezoekers van het Inloophuis wil bieden. De vrijwilligers luisteren naar hun verhalen, zorgen voor gezelligheid, een kopje koffie en een maaltijd. Zo dragen zij bij aan een beter leven van kwetsbare medemensen. De kerken van Apeldoorn ondersteunen het Citypastoraat financieel. Met uw bijdrage versterkt u dit werk van het Citypastoraat.