pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE DIACONIE

 

Scharlaken Koord
Ochtendcollecte 6 augustus

In de morgendienst is de collecte bestemd voor het Scharlaken Koord. Dit is een onafhankelijke christelijke hulpverleningsorganisatie voor prostituees, slachtoffers van mensenhandel en voor meisjes die met loverboys te maken hebben (gehad). Ook aan ouders verlenen wij hulp. Naast maatschappelijk werk doen we ook straatwerk. We bezoeken de vrouwen op hun werkplek en leggen contact met hen. In Amsterdam bezoeken we de vrouwen die achter het raam werken op de wallen, het Singelgebied en de Ruysdaelkade. In Haarlem en Oost-Nederland bezoeken we de clubs waar vrouwen werken. Aan jongens en meiden geven we preventieve voorlichting over bijvoorbeeld loverboys. Scharlaken Koord is een project van Stichting Tot Heil des Volks.

GZB – Zomerzendingscollecte
Ochtend- en avondcollecte 13 augustus

Deze zondag is de opbrengst van de diaconale collecte bestemd voor de Zomerzendingscollecte van de GZB met als thema “Help de kerk in Colombia omzien naar anderen”.
In Latijns-Amerika zijn er in de samenleving veel problemen. Denk aan armoede, alcohol- en drugsverslaving en gebrokenheid in gezinnen. De kerk in dit werelddeel ontdekt dat ze juist hierin een taak heeft: “Wij zijn allemaal diakenen.”
Ds. Benicio Javier Álvarez, 41 jaar, is één van de predikanten in Colombia die dit heeft ontdekt na een cursus over diaconaat: “Diaconaat hoort gewoon echt bij gemeente-zijn. Onze kerk is opgehouden gesloten te zijn en dient nu de samenleving.” Inmiddels heeft hij een programma voor oudere mensen, zodat zij niet vereenzamen. Ook heeft zijn gemeente een voetbalclub opgezet voor kinderen uit probleemgezinnen. “Door deze projecten komen we in contact met de mensen om ons heen en helpen we mensen met problemen. Ze waarderen ons werk enorm. Hierdoor verdwijnen vooroordelen en krijgen we soms de ruimte om het Evangelie te delen.”
GZB-zendingswerkers Cora en Antonie Treuren hebben de cursus ontwikkeld en trainen gemeenten in diaconaat. En met resultaat, want gemeenten komen in beweging! Met uw steun kunnen Cora en Antonie meer gemeenten helpen om Gods liefde te laten zien aan de mensen om hen heen.

Centrale Diaconie
Avondcollecte 20 augustus

De diaconale collecte in de doopdienst is voor de Centrale Diaconie met als bestemming “diaconaal aandeel wereldwijd”. De Diaconie van de Protestantse Gemeente in Apeldoorn steunt via Kerk in Actie projecten verspreid over de hele wereld. Kerk in Actie geeft steun aan honderden lokale hulporganisaties en kerken om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te bieden.

Vakantiegeld Samen Delen 2017: Een geweldig resultaat.
Samen met meer dan twintig andere kerken in Apeldoorn hebben wij in de afgelopen weken meegedaan aan de actie Vakantiegeld Samen Delen. Het doel van de actie is om stil te staan bij armoede in onze eigen omgeving. En om daadwerkelijk iets van ons vakantiegeld te delen met mensen die het minder hebben.

De opbrengst van de actie bedraagt € 91.265,14. Dat is een bedrag om stil van te worden. In totaal werden er 541 aanvragen toegekend. Dit betreft 1194 mensen, waaronder 506 kinderen. In de komende weken zal het geld persoonlijk worden overhandigd. Het is de bedoeling dat het geld voor het begin van de zomervakantie verdeeld is. We willen iedereen die bijgedragen heeft aan deze actie, in het bijzonder de gevers, hartelijk danken voor dit mooie resultaat.

Namens de werkgroep Noord Oost
Jan Haasjes, Wiske Bluemink en Wim Groothedde.