pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE DIACONIE

Gezocht: Schuldhulpmaatjes
Van SchuldHulpMaatje Apeldoorn (SHMA) kregen wij als diaconie een oproep om nieuwe schuldhulpmaatjes te zoeken. Door het aantal toegenomen hulpaanvragen is er op dit moment een wachtlijst voor mensen die geholpen willen/moeten worden; er is dus bij SHMA nog veel werk aan de winkel en er zijn te weinig maatjes om dat werk te kunnen doen.
SchuldHulpMaatje Apeldoorn is met haar maatjes actief voor inwoners van de gemeente Apeldoorn. Heeft u, heb jij belangstelling om als maatje mensen met financiële problemen te begeleiden? En gevoel voor orde en cijfers? Kijk dan snel verder op www.schuldhulpmaatjeapeldoorn.nl/maatje-worden/ en meld je aan!

Natuurlijk kun je voor meer informatie ook bellen met SHMA: 06-8177 9011 of 06-1856 4633.

MAF fam. De Zwart
Ochtendcollecte 21 mei

Mission Aviation Fellowship, kortweg MAF, is met 130 vliegtuigen ’s werelds grootste onafhankelijke non-profit vliegorganisatie. Gods Woord en Gods Liefde op de meest efficiënte en effectieve wijze tot aan de einden der aarde brengen, dat is al ruim 60 jaar de missie van MAF. Als interkerkelijke organisatie werken we samen met kerken en hulporganisaties. Zo helpen we miljoenen mensen in derde wereldlanden. Dagelijks kunnen duizenden hulpverleners, zendingswerkers en zieke mensen rekenen op veilig en snel luchttransport en radiocommunicatie van MAF. Waar hulp over de weg te lang duurt of onmogelijk is, biedt MAF hulp.
In mei 2017 is de familie de Zwart door MAF uitgezonden naar Arnhemland in Australië. Arnhemland is een gebied van 97.000 km², in het noordwesten van het Australische Noordelijk Territorium. Het gebied is sinds 1931 een reservaat voor de Aboriginals. In dit reservaat wonen de Yolgnu, een van de grootste inheemse stammen van Australië.

Kijk ook eens op: www.dezwart4maf.nl om een goede indruk te krijgen van wat de familie de Zwart beleeft.

Eigen wijk diaconie
Ochtendcollecte 24 mei

Collecteopbrengsten voor de eigen wijk diaconie besteden we aan hulp voor mensen die het financieel moeilijk hebben, maar ook voor andere doelen zoals hulpaanvragen van stichtingen of andere praktische zaken.
Geeft u van uw overvloed aan deze mensen? 

Voedselbank Apeldoorn
Avondcollecte 24 mei

De Voedselbank Apeldoorn is in 2006 opgezet door een aantal vrijwilligers en maakt sinds 2011 officieel onderdeel uit van het netwerk van Voedselbanken Nederland.
De Voedselbank Apeldoorn werkt als organisatie nauw samen met zoveel mogelijk instanties en kerken in de regio. Met name de maatschappelijke instellingen zijn hierbij van belang door hun contacten met de doelgroep van de Voedselbank. Zij verwijzen mensen door die in aanmerking komen voor een pakket.
De Voedselbank ondersteunt elk lokaal initiatief dat de “minners” in onze samenleving wil ondersteunen met levensmiddelen en begeleiding in het oplossen van de probleemsituatie. Dit houdt concreet in, dat wij levensmiddelen die kwalitatief nog goed zijn, maar om één of andere reden niet verkocht kunnen worden, inzamelen en uitdelen aan particuliere huishoudens die onvoldoende geld overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien.
Aangezien het op dit moment niet mogelijk is om het product van de maand mee te nemen naar de kerk en in de bakken leggen, wordt een extra bijdrage in deze collecte van harte bij u aanbevolen.

GZB Pinkstercollecte
Ochtendcollecte 31 mei

Jarenlang was Cuba officieel atheïstisch en was religie verboden. Het was een moeilijke tijd voor christenen. Tegenwoordig is er meer godsdienstvrijheid. Maar de meeste kerken hebben weinig middelen en veel werk gebeurt op vrijwillige basis. Daarnaast kunnen christenen nog steeds te maken krijgen met tegenwerking. Ondanks alles groeit de kerk! Om die groei goed te begeleiden zijn er meer predikanten nodig. De GZB steunt de kerk op Cuba en helpt bij het opleiden en bemoedigen van predikanten en kerkleiders.

De Herberg
Avondcollecte 31 mei

Het kan jaren voorspoedig gaan in je leven. En dan opeens word je geconfronteerd met verdriet en tegenslag. Overleden dierbaren, problemen op het werk, problemen in je huwelijk en gezin, gezondheidsproblemen en/of mantelzorg. Of gevoelens van eenzaamheid, angst of minderwaardigheid die niet langer te hanteren zijn.
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als aanvulling op de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen. De Herberg is een organisatie waar meer dan 200 vrijwilligers bij betrokken zijn.

GZB Pinkstercollecte
Ochtendcollecte 1 juni

Jarenlang was Cuba officieel atheïstisch en was religie verboden. Het was een moeilijke tijd voor christenen. Tegenwoordig is er meer godsdienstvrijheid. Maar de meeste kerken hebben weinig middelen en veel werk gebeurt op vrijwillige basis. Daarnaast kunnen christenen nog steeds te maken krijgen met tegenwerking. Ondanks alles groeit de kerk! Om die groei goed te begeleiden zijn er meer predikanten nodig. De GZB steunt de kerk op Cuba en helpt bij het opleiden en bemoedigen van predikanten en kerkleiders.

IZB
Ochtendcollecte 7 juni

De IZB is de vereniging voor zending in Nederland, een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. We staan kerkenraden en gemeenten met raad en daad bij, in het vervullen van hun missionaire roeping. Zie www.izb.nl.

Centrale diaconie
Avondcollecte 7 juni

Vakantie is voor veel mensen de gewoonste zaak van de wereld. Maar voor een kwart van de Nederlanders is dat niet zo. Een deel daarvan zou graag weg willen, maar kan dat niet betalen. De diaconie stelt elk jaar een aantal minderdraagkrachtige personen en gezinnen uit Apeldoorn in staat om toch van een korte vakantie te genieten. Met de bijdragen van vandaag wordt dat mogelijk gemaakt. Ook uit onze gemeente worden gemeenteleden vanuit deze collecte ondersteund.