pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE DIACONIE

Eigenwijkdiaconie
Ochtendcollecte 15 september

 

Collecteopbrengsten voor de eigenwijkdiaconie besteden we aan hulp voor mensen die het financieel moeilijk hebben, maar ook voor andere doelen zoals hulpaanvragen van stichtingen of andere praktische zaken. Geeft u van uw overvloed aan deze mensen?

GZB
Avondcollecte 15 september

Project 10 27, het diaconale programma van de GZB, ondersteunt hervormd-gereformeerde gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland om de liefde van Christus praktisch zichtbaar te maken. Hiervoor zijn tientallen diaconale projecten wereldwijd en in Nederland beschikbaar.
Project 10 27 werkt wereldwijd via lokale kerken of kerkelijke organisaties. Dit zijn onze partners, waarmee de GZB soms al vele jaren contact  heeft. Zij staan midden in de samenleving. Dit geeft ons het vertrouwen dat we precies die mensen bereiken die onze steun nodig hebben. Door met deze partners te werken, weten we bovendien dat de geboden hulp een waardevol extra biedt: perspectief op een daadwerkelijke verandering in het leven van mensen. Verder zijn er met hen duidelijke afspraken gemaakt over de besteding van uw giften waardoor dit op een verantwoorde manier gebeurt.

Kijk ook eens op: www.project1027.nl.

Zondag 22 september 2019
Ochtenddienst: IKEG


IKEG: Internationaal Kinder Evangelisatie Genootschap
• Kinderen bereiken met het evangelie, zodat ze tot bekering en geloof in de Heere Jezus kunnen komen.
• Kinderen die tot geloof gekomen zijn, onderwijzen in het christelijk geloof door persoonlijk nazorgwerk.
• Deze kinderen begeleiden naar een Bijbelgetrouwe gemeente.
Ons gemeentelid ds. Marius Storm is sinds 1992 directeur van het IKEG in Nederland.
Hij geeft o.a.de cursus Veritas. Wilt u meer informatie of een gift geven? Kijk op www.ikeg.nl

Zondag 22 september 2019
Avonddienst: Schuilplaats


Stichting Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke instelling voor Bijbels genormeerde psychosociale hulpverlening op maat. De hulpverleners combineren professionaliteit met een aan de Bijbel ontleende passie, die gestalte krijgt in compassie met de medemens. De hulpverlening van Schuilplaats draagt bij aan (nieuw) perspectief bij mensen die door uiteenlopende oorzaken zijn vastgelopen: persoonlijk, in huwelijk, gezin of maatschappij.
De Schuilplaats verleent hulp vanuit de overtuiging dat de Bijbel, als onfeilbaar Woord van God, een richtsnoer is voor het hele leven.
Vanuit de Bijbelse opdracht tot naastenliefde biedt Stichting Schuilplaats hulp aan mensen in nood.

Zondag 29 september 2019
Ochtenddienst: Studiefonds Gereformeerde Bond


De diaconale collecte is bestemd voor het Studiefonds van de Gereformeerde Bond. Dit fonds heeft alles te maken met onze zorg voor de prediking, de studie van de aanstaande predikanten die ons het Woord van God uitleggen! Uit dit Studiefonds worden namelijk jaarlijks studenten in de theologie gesteund. Dat blijkt hard nodig in een tijd van studiefinanciering, van ov-jaarkaart, enzovoorts. Dat blijkt harder nodig gezien de financiële gevolgen van de overheidsbezuinigingen voor het op latere leeftijd volgen van een studie theologie. Het gaat in de eerste plaats om aanvullende bedragen op ontoereikende studietoelagen én om het helpen opbouwen van een goede boekenkast, zodat commentaren gekocht kunnen worden, die voor de preekvoorbereiding nodig zijn.

Zondag 29 september 2019
Avonddienst: Centrale diaconie Stichting Present


Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen zijn. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden zij de mogelijkheid voor (groepen) vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid en/of een sociaal isolement. Voor één dagdeel of voor langere tijd. Zie ook www.stichtingpresent.nl/apeldoorn.