pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE DIACONIE

Noodhulpcollecte slachtoffers overstromingen Zuid-Azië
Collecten 22 oktober
Deze zondag zijn beide collecten bestemd voor noodhulp voor de slachtoffers van de recente natuurrampen in Zuid-Azië.

Waar bijna 45 jaar geleden het werk van de ZOA begon, is nu opnieuw de hulp hard nodig. Door de zware moessonregens in Zuidoost-Azië zijn hevige overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Miljoenen mensen zijn hun huis ontvlucht naar een veilige plek.

Dit jaar zijn de moessonregens zwaarder dan andere jaren. De grote hoeveelheid water richt met name in India en Bangladesh veel schade aan. Complete dorpen staan onder water en veel huizen zijn verwoest. In één klap zijn mensen alles kwijt.

Ook in Myanmar, waar ZOA actief is, zorgen aardverschuivingen voor veel problemen. Doordat onder andere veel landbouwgrond is verwoest, dreigt er op korte termijn een tekort aan voedsel te ontstaan. Hulp is dan ook hard nodig.

ZOA komt daarom samen met het Christelijk Noodhulpcluster in actie om te helpen. Vooral voedsel, onderdak en schoon drinkwater zijn dringend nodig. Om dit mogelijk te maken vragen we om uw en jouw steun. Met jouw betrokkenheid help je slachtoffers van de overstromingen in Azië.

Het Christelijk Noodhulpcluster werkt voor deze actie samen met Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA.

Palestijnse Christenen
Ochtendcollecte 29 oktober
De collecte in de morgendienst is bestemd voor de Palestijnse Christenen. Via de “Stichting Steun Werk George Khalil” steunt u financieel de  “Emmaus Bible Ministry” te Nazareth. Daarnaast wordt ook in bescheiden mate financiële steun gegeven aan de directeur van Emmaus, George Khalil, aangezien hij en zijn vrouw voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van giften van vrienden.

Centrale Diaconie (Citypastoraat)
Avondcollecte 29 oktober
In de middagdienst wordt er gecollecteerd voor de Centrale Diaconie waarvan de opbrengst bestemd is voor het Citypastoraat Apeldoorn. Het doel van deze Stichting is om op een praktische wijze present te zijn in de binnenstad van Apeldoorn. Kernbegrippen als barmhartigheid en solidariteit staan hierin centraal. Dit present zijn openbaart zich door middel van het inloophuis ‘De Herberg’ waar iedereen, die daaraan behoefte heeft, welkom is.