pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE DIACONIE

Zondag 22 juli 2018
Ochtenddienst: IZB

IZB, vereniging voor zending in Nederland.  Het is een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland, die  kerkenraden en gemeenten met raad en daad  bijstaat  in het vervullen van hun missionaire roeping.

Zondag 22 juli 2018
Avonddienst: De Herberg

Het kan jaren voorspoedig gaan in je leven. En dan opeens word je geconfronteerd met verdriet en tegenslag. Overleden dierbaren, problemen op het werk, problemen in je huwelijk en gezin, gezondheidsproblemen en/of mantelzorg. Of gevoelens van eenzaamheid, angst of minderwaardigheid die niet langer te hanteren zijn.
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als aanvulling op de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen. De Herberg is een organisatie waar meer dan 200 vrijwilligers bij betrokken zijn.

Zondag 29 juli 2018
Ochtenddienst: Trans World Radio

“Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het Woord van Christus.” (Rom. 10:17)

De wereld bereiken met het Evangelie van Jezus Christus door middel van radio en andere media. Trans World Radio zendt uit in meer dan 230 talen.

TWR ondersteunt de kerken bij het volvoeren van de grote zendingsopdracht die Jezus gaf in Matthëus 28:19. TWR richt zich via de radio en andere media vooral op gebieden en culturen waar zendelingen moeilijk kunnen komen, bijvoorbeeld vanwege christenvervolging.

Kijk ook eens op: www.transworldradio.nl

Zondag 29 juli 2018
Avonddienst: Diaconie aandeel buitenland

Samen collecteren omdat we geloven in delen. Samen zijn we kerk in actie. Met deze woorden roept de Protestantse Kerk in Nederland ons op te geven voor de projecten van Kerk in Actie. De Diaconie van de Protestantse Gemeente in Apeldoorn steunt via Kerk in Actie projecten verspreid over de hele wereld. Zo worden honderden lokale hulporganisaties en kerken ondersteund in hun streven om mensen hoop en perspectief op een beter leven te bieden.