pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE DIACONIE


Vakantiegeld Samen Delen (VSD)
Wat fantastisch dat dit initiatief van zeven jaar geleden zo’n grote vlucht heeft genomen dat er
nu 20 kerken vanuit allerlei wijken van Apeldoorn meedoen. Een actie met twee doelen:
Bewustwording van de groter groeiende verschillen in inkomen in onze samenleving en vervolgens praktische solidariteit vanuit onze Bijbelse opdracht. In mei ontvangen veel mensen vakantiegeld. Dat bedrag hangt af van het maandinkomen. Hoe hoger het maandloon, hoe meer vakantiegeld. Wie het hele jaar van een minimuminkomen moet rondkomen, kan vaak van het kleine beetje vakantiegeld niet op vakantie. Ook andere extra uitgaven zoals een defecte wasmachine of je schulden aflossen kunnen dan een groot probleem zijn. Daarom nodigen wij iedereen die ruim vakantiegeld ontvangt uit om te delen met een plaatsgenoot die weinig of niets heeft. Geven of ontvangen is niet aan een kerk gerelateerd. De werkgroep Apeldoorn Noord-Oost is druk bezig geweest om alles voor te bereiden en dat is niet voor niets, want veel mensen hebben structurele financiële problemen. De verdeling van het geld vindt plaats via de werkgroepen waarin de verschillende kerken uit de betreffende wijken  samenwerken. Giften kunnen worden overgemaakt op het volgende ANBI rekeningnummer: NL 13 FVLB 0635 8041 31, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantie Geld Samen Delen Apeldoorn. De actie zelf wordt gehouden in mei en juni, de periode dat veel mensen vakantiegeld ontvangen. We zorgen ervoor dat het geschonken geld op de goede adressen terecht komt, met waarborg van privacy en zorgvuldigheid. Aanvullende informatie staat ook op de website www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl

Collecten
Diaconie collecte 21-05-2017
Morgendienst: Centrale Diaconie
Avonddienst: Eigen Wijkdiaconie
Tafelcollecte HA: SDOK

De tafelcollecte aan het Heilig Avondmaal is bestemd voor de SDOK. De Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) is een interkerkelijke, christelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. De medewerkers en het bestuur van SDOK doen dit vanuit hun geloof in Jezus Christus en laten zich daarbij leiden door Gods Woord, de Bijbel.

SDOK heeft de volgende twee hoofddoelstellingen:
– Vervolgde christenen ondersteunen met praktische hulp en hen aanmoedigen tot volharding in hun geloof en getuigenis
– Christenen in Nederland bewust maken van de situatie van vervolgde christenen en hen concrete mogelijkheden aanreiken om naast vervolgde christenen te staan..

Diaconie collecte 25-05-2017
Morgendienst: ONO

De diaconale collecte op Hemelvaartsdag is bestemd voor de Stichting Omzien Naar Oekraïne (ONO). De werkzaamheden die deze stichting doet worden hoofdzakelijk gedaan door en met mensen vanuit onze Eben-Haëzerkerk. Elk jaar gaan zij als stichting naar Vinnitsa om te helpen en om ook de vinger aan de pols te houden bij de voortgang van diverse projecten. Het werk wat zij doen is pro deo. Om in de toekomst alle projecten te kunnen blijven uitvoeren is uw financiële steun en gebed hard nodig. De financiële steun die de ONO in het verleden heeft ontvangen van de MOL is voorbij en zij zijn nu geheel afhankelijk van andere giften en gaven. Voor meer informatie over de werkzaamheden van

ONO in de Oekraïne verwijs ik u graag door naar de website www.ono-apd.org.

Diaconie collecte 28-05-2017
Morgendienst: Morgenster Zimbabwe
Avonddienst: Udvarfalva