pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE DIACONIE

Citypastoraat
Ochtend- en middagcollecte 16 mei

Een plek voor bezinning, contact en praktische hulp. Dat is wat het Citypastoraat de bezoekers van het Inloophuis wil bieden. De vrijwilligers luisteren naar hun verhalen, zorgen voor gezelligheid, een kopje koffie en een maaltijd. Zo dragen zij bij aan een beter leven van kwetsbare medemensen. De kerken van Apeldoorn ondersteunen het Citypastoraat financieel. Met uw bijdrage versterkt u dit werk van het Citypastoraat.

Udvarfalva
Avondcollecte 16 mei

Sinds het voorjaar van 1996 onderhoudt onze gemeente contacten met de gemeente van Udvarfalva (Roemenië). Udvarfalva is een dorpje midden in Roemenië, onder de rook van de stad Tirgu Mures, ongeveer 2000 kilometer van Apeldoorn. Onze zustergemeente behoort tot de Hongaars Hervormde Kerk en telt ongeveer 800 leden. Het hoofddoel van de contacten tussen beide gemeenten is het onderhouden en verder uitbouwen van geestelijke en persoonlijke contacten op alle niveaus: tussen predikanten onderling, kerkenraden, gemeenteleden en jongeren. Ook wordt informatie uitgewisseld en ondersteuning geboden. Ten dienste van deze contacten is er een aparte commissie werkzaam. Om het werk van deze commissie mogelijk te maken wordt er regelmatig gecollecteerd voor het onderhouden van de contacten en om zo nodig (diaconale)hulp te geven.
Als u een gift wilt overmaken naar de gemeente in Udvarfalva, dan kan dat naar NL98INGB0007550191 t.n.v. Commissie Gemeente Contacten Udvarfalva.

SDOK
Tafelcollecte Heilig Avondmaal 16 mei

SDOK (Stichting de Ondergrondse Kerk) is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. Ze werken vanuit ons geloof in Jezus Christus en laten zich daarbij leiden door Gods Woord, de Bijbel.

Geloven in Jezus Christus heeft hoe dan ook gevolgen. Overal en altijd. Wereldwijd worden om dat geloof christenen achtergesteld, gevangengezet, mishandeld of vermoord. SDOK is één met vervolgde christenen en staat naast hen met praktische hulp en bemoediging. Dit doen we in verschillende regio’s en landen wereldwijd. We werken nauw samen met lokale projectpartners en zusterorganisaties. Daarnaast geven we vervolgde christenen een stem en moedigen we de Nederlandse kerk aan met hun getuigenissen. Kijk ook eens op de website www.sdok.nl 

GZB Pinkstercollecte
Ochtend- en middag- en avondcollecte 23 mei

Thema van deze Pinkstercollecte is “WOORD ÉN DAAD IN COSTA RICA”.

Steeds meer kerken in Costa Rica ontdekken dat het uitdragen van Gods bevrijdende Boodschap samengaat met de praktijk. Ze weten dit echter nog niet altijd handen en voeten te geven. GZB-zendingswerker Kees Geluk geeft les aan het seminarium ESEPA en begeleidt lokale gemeenten om dienende missionaire kerken te worden. Zijn vrouw Claudia werkt bij organisaties die zich inzetten voor de armsten in de samenleving, zoals gehandicapten. Verschillende ESEPA-studenten lopen daar nu stage. Zo komen theorie en praktijk samen. Geef voor het uitdragen van Woord én daad in Costa Rica!

Citypastoraat De Herberg
Ochtendcollecte 24 mei

Een plek voor bezinning, voor contact, voor praktische hulp. Dat is wat het Citypastoraat de bezoekers van het Inloophuis wil bieden. De vrijwilligers luisteren naar hun verhalen, zorgen voor gezelligheid, een kopje koffie en een maaltijd. Zo dragen zij bij aan een beter leven van kopwetsbare medemensen. De kerken van Apeldoorn ondersteunen het Citypastoraat financieel. Met uw bijdrage versterkt u dit werk van het Citypastoraat.

Open Doors
Ochtend- en middagcollecte 30 mei

Op de bres staan voor vervolgde christenen: We zijn een interkerkelijke stichting en steunen vervolgde christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte.

Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Dit doen we door gebed en:

  • We verspreiden Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen.
  • In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden we christenen voor op mogelijke vervolging en lijden.
  • Christenen in de vrije wereld lichten we voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen.

Dit doen we omdat we geloven dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden (1 Kor.12:26). Ook geloven we in Jezus’ opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken (Matt. 28:19). En we geloven dat alle deuren openstaan voor het evangelie. Zie ook www.opendoors.nl

Eigen wijk diaconie
Avondcollecte 30 mei

Collecteopbrengsten voor de eigen wijk diaconie besteden we aan hulp voor mensen die het financieel moeilijk hebben, maar ook voor andere doelen zoals hulpaanvragen van stichtingen of andere praktische zaken.