pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE DIACONIE

HGJB
Ochtendcollectes 25 september

De ‘HGJB’ (Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond) wil houvast bieden aan jongeren en hun plaatselijke gemeenten. Zij doen dit door het ontwikkelen van materialen en activiteiten, die gebruikt worden voor goed kerkelijk jeugdwerk.
Kijk voor meer informatie op: www.hgjb.nl

GZB – Project 10 27 – Evangelie & Moslims
Avondcollecte 25 september

‘Project 10 27’ is het diaconale programma van de ‘Gereformeerde ZendingsBond’ (GZB) en bevat tientallen projecten wereldwijd, waaronder ook Nederland. Met deze collecte ondersteunen we het project ‘Evangelie & Moslims’. Deze organisatie helpt gevluchte vrouwen met een moslimachtergrond die traumatische ervaringen hebben gehad. De verwerking hiervan begint meestal pas als zij hier tot rust komen. Veel vrouwen zijn misbruikt en soms ook in hun eigen familie of woonomgeving bijzonder slecht behandeld. Wanneer zij liefdevol worden opgevangen in een christelijke gemeenschap en tot geloof in Christus komen, beseffen zij nog beter dat het niet normaal was wat ze hebben meegemaakt.

De medewerksters van ‘Evangelie & Moslims’ begeleiden deze vrouwen. Zij spreken hun taal, kennen hun cultuur en zijn soms zelf migrant of vluchteling geweest waardoor zij dicht bij hen kunnen staan. Met behulp van een counselingsprogramma dat speciaal voor deze groep is ontwikkeld, worden de vrouwen verder geholpen.
Tevens ondersteunt ‘Evangelie & Moslims’ plaatselijke kerken en gemeenten om een nieuw thuis te zijn voor deze vrouwen (en hun eventuele gezinnen), omdat zij na hun bekering niet meer in de moslimgemeenschap welkom zijn.

St. Steun Messias belijdende Joden
Ochtendcollectes 2 oktober

Vanuit de verbondenheid met Israël en in het bijzonder de Messias-belijdende Joden wil deze stichting de Messias-belijdende Joden steunen met gebeden en gaven.
Zij willen de christelijke gemeente wijzen op haar Joodse wortels en de verbondenheid van de gemeente met de Messias-belijdende Joden bevorderen. Daarnaast willen zij hen ook steunen in hun roeping tot evangelieverkondiging onder hun volksgenoten.
Kijk voor meer informatie op: www.messiasbelijdendejoden.nl

Shaare Zedek Ziekenhuis
Avondcollecte 2 oktober

Het ‘Shaare Zedek Ziekenhuis’ heeft vanaf het begin van haar bestaan in 1902 een belangrijke rol gespeeld in het dagelijks leven van Jeruzalem met zijn gemengde bevolking.
Het ‘Shaare Zedek ziekenhuis’ staat bekend als ‘Het ziekenhuis met een hart’. Het pro-life karakter en de behandeling van ieder die zorg nodig heeft, maakt het ziekenhuis tot een plaats van vrede en verzoening in Jeruzalem.
Kijk voor meer informatie op: www.shaarezedek.nl

Open Doors
Ochtendcollectes 9 oktober

‘Open Doors’ is een interkerkelijke stichting en steunt vervolgde christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte.
‘Open Doors’ wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Dit doen zij door gebed en door:
• Het verspreiden van Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen.
• Christenen in bedreigde en onstabiele gebieden voor te bereiden op mogelijke vervolging en lijden.
• Christenen in de vrije wereld voor te lichten over christenvervolging, zodat zij met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen.
‘Open Doors’ gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden (1 Kor. 12:26). Ook geloven zij in Jezus’ opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken (Matt. 28:19). Tenslotte geloven zij dat alle deuren openstaan voor het evangelie.
Kijk voor meer informatie op: www.opendoors.nl

Ger. Bond (studiefonds)
Avondcollecte 9 oktober

Uit dit ‘Studiefonds van de Gereformeerde Bond’ worden jaarlijks studenten in de theologie gesteund. Dat blijkt hard nodig gezien de financiële gevolgen van de overheidsbezuinigingen (studiefinanciering, OV-jaarkaart, etc) wanneer iemand op latere leeftijd een studie theologie gaat volgen. Het gaat in de eerste plaats om aanvullende bedragen op ontoereikende studietoelagen én om het helpen opbouwen van een goede boekenkast, zodat commentaren gekocht kunnen worden, die voor de preekvoorbereiding nodig zijn. Zo kan het uitleggen van Gods Woord door blijven gaan!