pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE DIACONIE

Zondag 23 december 2018
Ochtenddienst: IKEG


IKEG: Internationaal Kinder Evangelisatie Genootschap
• Kinderen bereiken met het evangelie, zodat ze tot bekering en geloof in de Heere Jezus kunnen komen.
• Kinderen die tot geloof gekomen zijn, onderwijzen in het christelijk geloof door persoonlijk nazorgwerk.
• Deze kinderen begeleiden naar een Bijbelgetrouwe gemeente.
Ons gemeentelid ds. Marius Storm is sinds 1992 directeur van de IKEG in Nederland. Hij geeft o.a. de cursus Veritas. Wilt u meer informatie of een gift geven? www.ikeg.nl

Zondag 23 december 2018
Avonddienst: Studiefonds Gereformeerde Bond


De diaconale collecte is bestemd voor het Studiefonds van de Gereformeerde Bond. Dat fonds heeft alles te maken met onze zorg voor de prediking, de studie van de aanstaande predikanten die ons het Woord van God uitleggen! Uit dit Studiefonds worden namelijk jaarlijks studenten in de theologie gesteund. Dat blijkt hard nodig in een tijd van studiefinanciering, van ov-jaarkaart, enzovoorts. Dat blijkt harder nodig gezien de financiële gevolgen van de overheidsbezuinigingen voor het op latere leeftijd volgen van een studie theologie. Het gaat in de eerste plaats om aanvullende bedragen op ontoereikende studietoelagen én om het helpen opbouwen van een goede boekenkast, zodat commentaren gekocht kunnen worden, die voor de preekvoorbereiding nodig zijn.

De Herberg
Ochtendcollecte 25 december

Het kan jaren voorspoedig gaan in je leven. En dan opeens word je geconfronteerd met verdriet en tegenslag. Overleden dierbaren, problemen op het werk, problemen in je huwelijk en gezin, gezondheidsproblemen en/of mantelzorg. Of gevoelens van eenzaamheid, angst of minderwaardigheid die niet langer te hanteren zijn.

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als aanvulling op de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon-/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen. De Herberg is een organisatie waar meer dan 200 vrijwilligers bij betrokken zijn.

Trans World Radio
Avondcollecte 25 december

‘Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het Woord van Christus’ (Rom. 10:17).

De wereld bereiken met het evangelie van Jezus Christus door middel van radio en andere media. Trans World Radio zendt uit in meer dan 230 talen.

TWR ondersteunt de kerken bij het volvoeren van de grote zendingsopdracht die Jezus gaf in Mattheus 28:19. TWR richt zich via de radio en andere media vooral op gebieden en culturen waar zendelingen moeilijk kunnen komen, bijvoorbeeld vanwege christenvervolging.

Kijk ook eens op: www.transworldradio.nl

Eleos
Ochtendcollecte 30 december

Eleos is specialist in de christelijke geestelijke gezondheidszorg. We doen ons werk volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Maar er is iets dat Eleos bijzonder maakt. Wij doen ons werk namelijk ook vanuit ons geloof in God. We geloven dat hij de Maker van het leven is en ons beter kent dan wie dan ook. Bij Eleos werken we vanuit de overtuiging dat geloof en psychisch functioneren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Vanuit dit geloof maken we contact met jou.

City Pastoraat
Avondcollecte 30 december

Een plek voor bezinning, voor contact, voor praktische hulp. Dat is wat het City Pastoraat de bezoekers van het Inloophuis wil bieden. De vrijwilligers luisteren naar hun verhalen, zorgen voor gezelligheid, een kopje koffie en een maaltijd. Zo dragen zij bij aan een beter leven van kwetsbare medemensen. De kerken van Apeldoorn ondersteunen het City Pastoraat financieel. Met uw bijdrage versterkt u dit werk van het City Pastoraat.

Hospice Beekbergen
Collecte 31 december

Hospice Beekbergen richt  zich op zorg voor mensen in de laatste periode van hun leven als de zorg thuis niet meer mogelijk is.

Christelijk Noodfonds
Collecte 1 januari

Op nieuwjaarsdag is de diaconale collecte bestemd voor het Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn. In dit fonds werken vertegenwoordigers uit verschillende Apeldoornse kerken samen. Het doel is om mensen financieel te ondersteunen voor wie geen andere voorzieningen beschikbaar zijn. Dat geldt voor zowel mensen binnen als buiten de kerk. Met uw bijdrage kan dit interkerkelijk fonds mensen in geldnood beter helpen.