pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE DIACONIE

IZB
Ochtendcollecte 18 oktober


IZB is een vereniging voor zending in Nederland. We zijn een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. We staan kerkenraden en gemeenten met raad en daad bij in het vervullen van hun missionaire roeping. Zie ook www.izb.nl.

Gereformeerde Bond
Avondcollecte 18 oktober


De diaconale avondcollecte is bestemd voor het Studiefonds van de Gereformeerde Bond. Dat fonds heeft alles te maken met onze zorg voor de prediking. Uit dit fonds worden namelijk jaarlijks studenten in de theologie gesteund. Dat blijkt hard nodig in een tijd van studiefinanciering, ov-jaarkaart enzovoorts. Dat blijkt harder nodig gezien de financiële gevolgen van de overheidsbezuinigingen voor het op latere leeftijd volgen van een studie theologie. Het gaat in de eerste plaats om aanvullende bedragen op ontoereikende studietoelagen én om het helpen opbouwen van een goede boekenkast, zodat commentaren gekocht kunnen worden, die voor de preekvoorbereiding nodig zijn.

Eigenwijkdiaconie
Ochtendcollecte 25 oktober

Collecteopbrengsten voor de eigenwijkdiaconie besteden we aan hulp voor mensen die het financieel moeilijk hebben, maar ook voor andere doelen, zoals hulpaanvragen van stichtingen of andere praktische zaken. Geeft u van uw overvloed aan deze mensen?

GZB-project 10 27
Avondcollecte 25 oktober

 

Project 10 27, het diaconale programma van de GZB, ondersteunt hervormd-gereformeerde gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland om de liefde van Christus praktisch zichtbaar te maken. Hiervoor zijn tientallen diaconale projecten wereldwijd en in Nederland beschikbaar.

Project 10 27 werkt wereldwijd via lokale kerken of kerkelijke organisaties. Dit zijn partners waarmee de GZB soms al vele jaren contact heeft. Zij staan midden in de samenleving. Dit geeft ons het vertrouwen dat we precies die mensen bereiken die onze steun nodig hebben. Door met deze partners te werken, weten we bovendien dat de geboden hulp een waardevol extra biedt: perspectief op een daadwerkelijke verandering in het leven van mensen. Verder zijn er met hen duidelijke afspraken gemaakt over de besteding van uw giften waardoor dit op een verantwoorde manier gebeurt. Kijk ook eens op www.project1027.nl

GZB
Ochtend- en avondcollecte 1 november

Op 1 november wordt er gecollecteerd voor zendingsprojecten van de GZB in het zwaar door corona getroffen India. In het noorden van dit immense land hoorden miljoenen nog nooit de bevrijdende Boodschap van Jezus Christus! De Christian Reformed Fellowship of India wil dit Evangelie met hen delen. De GZB ondersteunt deze kerk hierin. Bid en geef mee!

Evangelisten in India krijgen geen salaris. Met onze steun krijgen ze een toelage van 30 euro per maand. Voor 50 euro kunnen ze een training krijgen. Bid voor de kerk in het hindoeïstische India. Bid dat zij, ondanks alle weerstand in de samenleving, verder mag groeien, niet alleen in aantal, maar ook in diepte.

De GZB werkt wereldwijd met kerken samen om het Evangelie te delen. Dat kan alleen als u de GZB daarbij helpt. Juist nu!