pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE DIACONIE

Vakantiegeld Samen Delen

Graag willen we als college van diakenen de actie ‘Vakantiegeld Samen Delen’ onder uw en jouw aandacht brengen. Heeft u/ heb jij de mogelijkheid om geld te geven? Kunt u/ kun jij wel ondersteuning gebruiken, schroom niet en maak er gebruik van!

In de gemeente Apeldoorn wordt er op allerlei fronten samengewerkt tussen kerken, maatschappelijke organisaties en de overheid om de omstandigheden van mensen in armoede te verbeteren. Steeds meer mensen kennen de kerk als een adres voor solidariteit en steun en als een betrouwbare partner.

Deze winter boden mensen spontaan aan hun energiebijdrage te geven aan de mensen die door de stijgende energieprijzen en hoge inflatie in de naderende koude periode in grote problemen dreigden te komen. Daarom hebben de samenwerkende kerken in het Christelijk Noodfonds Apeldoorn (CNAP) opnieuw ‘Apeldoorn Geeft Warmte’ georganiseerd. Dit keer samen met Stimenz en energiecoöperatie deA.

Ook organiseren we dit jaar weer Vakantiegeld Samen Delen. Vorig jaar werd een recordbedrag van ruim 191.000 euro gegeven, om uit te delen aan 1125 huishoudens (170 euro gemiddeld per huishouden). Het aantal aanvragen was fors hoger dan het jaar daarvoor, een teken dat de nood onder mensen met een laag inkomen steeds groter wordt. Door het persoonlijk contact bij het delen van het vakantiegeld delen we ook in aandacht en kunnen we soms ook mensen verdere ondersteuning bieden. Dit jaar verwachten we weer een stijging van het aantal aanvragen.

Dit jaar liggen de inkomensnormen voor Vakantiegeld Samen Delen voor een gezin op € 1.784,95 netto per maand en voor een alleenstaande (ouder) op € 1.264,14. Na het betalen van vaste lasten blijft er maar weinig over voor dagelijkse boodschappen en alle andere uitgaven. Reserves moeten worden aangesproken als er iets tegenzit. Vaak blijft er niets over om een keer iets leuks te kunnen doen. Aanvragen van een bijdrage kan tot uiterlijk 2 juni, alle informatie vindt u op de website. Kent u in uw omgeving mensen die in aanmerking komen, verwijs hen dan naar de website om een aanvraag in te dienen.

Ontvangt u in mei een mooi bedrag aan vakantiegeld en wilt u graag delen met een buurtgenoot? U kunt uw gift t/m vrijdag 2 juni 2023 overmaken op rekeningnummer: NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn (PKN) o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Iedere bijdrage is welkom! Uw gift is aftrekbaar voor de belasting. U kunt ook geven via de QR-code. 100% van de giften komt ten goede aan de ontvangers.

Zie voor meer info: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl of mail naar .