pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE DIACONIE

Vakantiegeld Samen Delen 2024: geloven in samen delen!

Ieder mens kostbaar in Gods ogen
De actie Vakantiegeld Samen Delen is een initiatief van de kerken in de gemeente Apeldoorn. We geloven dat ieder mens even kostbaar is in Gods ogen en dat ieder mens recht heeft op een waardig bestaan. Tegelijk is er in onze samenleving een groeiende kloof tussen mensen “die hebben” en zij “die niet hebben”. Stijgende kosten brengen steeds meer mensen in problemen. Reserves worden gebruikt om het hoofd boven water te houden en op vakantie gaan wordt geschrapt.

Samen delen verbindt
Mensen met een goed inkomen ontvangen soms een paar duizend euro vakantiegeld in mei extra. Voor de mensen die een bijdrage kunnen ontvangen via deze actie is dat meer dan zij maandelijks ontvangen om van te leven. Geldzorgen hebben een negatieve impact op het welzijn van mensen.
Maar samen delen maakt rijker, financieel en in verbinding met elkaar. Met de actie willen we de verbondenheid tussen mensen in de gemeente Apeldoorn versterken.

Geven:
U kunt uw gift overmaken via de QR code hieronder, of door een bedrag te storten op rekeningnummer: NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. 100% van de giften komt ten goede aan de ontvangers. Uw gift is aftrekbaar voor de belasting.

Ontvangen:
Dit jaar ligt de inkomensnorm per maand voor een gezin op netto € 1.916,57 en voor een alleenstaande (ouder) op € 1.354,47. Wie langer dan een jaar een inkomen heeft onder dit normbedrag, kan een aanvraag doen om een bijdrage te ontvangen. Zie de website: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl

De actie loopt tot en met 31 mei 2024.
Tot die tijd zijn giften en aanvragen van harte welkom!
Een hartelijke groet van de diaconie.