pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE DIACONIE

Eigen Wijkdiaconie
Ochtendcollecten 26 juni

Collecteopbrengsten voor de ‘Eigen Wijkdiaconie’ worden besteed aan hulp voor mensen die het financieel moeilijk hebben, maar ook voor andere doelen zoals hulpaanvragen van stichtingen of andere praktische zaken.

Centrale diaconie
Avondcollecte 26 juni

Mensen die extra aandacht nodig hebben, waarderen het dat ze namens de kerk bezocht worden en een blijk van verbondenheid in de vorm van een kleine attentie krijgen. Met de opbrengst van deze collecte worden de kosten daarvan betaald. Pastorale medewerkers, contactpersonen en diakenen kunnen zo niet alleen een luisterend oor, maar ook een zichtbaar teken van meeleven bieden.

Trans World Radio
Middagcollecte 3 juli

Wanneer deuren gesloten blijven zijn radio en internet onmisbaar om het Evangelie te verkondigen! De wereld bereiken met het Evangelie van Jezus Christus via radio en andere media, zodat levens blijvend veranderd worden, is de missie van TWR. U kunt actief meedoen door uw gebeden en donaties. Kijk voor meer informatie op: www.transworldradio.nl

Kerk in actie
Avondcollecte 3 juli


In India worden duizenden kasteloze Dalitkinderen achtergesteld en buitengesloten. Schooluitval is bij hen erg hoog hierdoor. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt de kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo samen met kinderen en ouders de armoede te doorbreken. Meer lezen: kerkinactie.nl/onderwijsindia

Schreeuw om Leven
Ochtendcollecten 10 juli


Stichting Schreeuw om Leven is een christelijke prolifeorganisatie, die zich bezighoudt met het levensbegin en levenseinde. Gods Woord, de Bijbel, is de basis waaruit zij werkt . “Er is Hulp” is de hulpverleningsafdeling die vrouwen en meisjes helpt bij een onbedoelde zwangerschap en na een abortus.

Palestijnse christenen
Avondcollecte 10 juli

De collecte in de avonddienst is bestemd voor Palestijnse christenen. Via de Stichting Steun Werk George Khalil steunt u financieel de Emmaus Bible Ministry te Nazareth. Deze stichting heeft als doel het verspreiden van Gods Woord en het stimuleren van nadere bestudering van de Bijbel in de gehele Arabische wereld. Voor meer informatie over Emmaus Bible Ministry: www.stichtingemmausnazareth.nl/over-emmaus-bible-ministry/