pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE DIACONIE

 

Tot heil des volks

Ochtendcollecte 18 juni
In de morgendienst is de collecte bestemd voor de Stichting Tot Heil des Volks. Deze stichting wil de opdracht van Jezus om uit te gaan naar alle mensen in praktijk brengen. De christelijke koepelorganisatie in Amsterdam heeft een missie die kan worden samengevat in: evangelisatie, hulpverlening en een profetisch geluid (het duiden van de tijd vanuit het Woord van God). Om het werk van barmhartigheid te kunnen doen, is deze stichting mede afhankelijk van steun en betrokkenheid van kerken en particulieren.

Vanuit verschillende projecten probeert de stichting mensen te bereiken. Medewerkers en vrijwilligers zoeken prostituees en prostituanten op (Scharlaken Koord, CHAP), bieden dak- en thuislozen een luisterend oor (AHA), brengen toeristen in Amsterdam in aanraking met het Evangelie (Shelter Youth Hostel Ministry) en organiseren buurtgericht kinderwerk (De Bewaarschool).

Behalve in Amsterdam en omgeving werkt het Heil ook op andere plaatsen in Nederland, bijvoorbeeld in de verslavingszorg (Waypoint Urk en Kampen). Ook wil de organisatie haar achterban toerusten en helpen in de vragen die in deze tijd op christenen afkomen, onder andere via het maandblad De Oogst.

Behalve financiële steun, is ook gebed erg belangrijk. U kunt bidden voor wijsheid en een goed onderscheidingsvermogen, zodat Tot Heil des Volks goede en Bijbels gefundeerde keuzes kan (blijven) maken in het realiseren van haar missie. 

ICF Apeldoorn

Avondcollecte 18 juni
De collecte in de avonddienst is bestand voor ICF, dat staat voor International Christian Fellowship (Internationale Christelijke Gemeenschap). Doel van ICF is het bouwen van een gemeenschap die openstaat voor mensen uit allerlei culturen. ICF Apeldoorn is allereerst actief binnen de wijk Zevenhuizen, maar mensen uit heel Apeldoorn draaien bij ons mee. Mensen van iedere achtergrond en geloofsovertuiging zijn welkom om mee te doen. 

Stichting Gave

Avondcollecte 25 juni
De diaconale collecte tijdens de avonddienst van 25 juni is bestemd voor Stichting Gave. Zij maakt kerken en christenen bewust van de Bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’ gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien.