pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE DIACONIE

Stichting De Schuilplaats
Ochtendcollecte 9 januari

Stichting Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke instelling voor Bijbels genormeerde psychosociale hulpverlening op maat. De hulpverleners combineren professionaliteit met een aan de Bijbel ontleende passie, die gestalte krijgt in compassie met de medemens. De hulpverlening van Schuilplaats draagt bij aan (nieuw) perspectief bij mensen die door uiteenlopende oorzaken zijn vastgelopen: persoonlijk, in huwelijk, gezin of maatschappij. Zie ook: www.stichtingschuilplaats.nl

Operatie Mobilisatie
Avondcollecte 9 januari

Sinds 1970 hebben de schepen van OM (voorheen Logos, Doulos en Logos II) al 500 havens aangedaan in meer dan 150 landen. De schepen zijn twee tot vier weken in elke haven om het goede nieuws van Jezus te brengen aan hen die weinig tot geen kans hebben over Jezus te horen. Jaarlijks komen er gemiddeld één miljoen bezoekers aan boord!
Dagelijks worden er rondleidingen gegeven op het schip en zijn er inspirerende conferenties en evenementen, muziek- en theaterprogramma’s voor allerlei doelgroepen. In veel landen is de grote boekenmarkt een echte trekpleister. Door de betaalbare Christelijke en educatieve boeken krijgen mensen de kans zich verder te ontwikkelen en meer te leren over Jezus.
Ook gaan er dagelijks teams naar scholen, ziekenhuizen, gevangenissen en andere instellingen om waar nodig praktische hulp te verlenen en de mensen te vertellen over de liefde van Jezus. Alles wat er aan boord en aan wal wordt gedaan door de bemanning, komt voort uit het verlangen het Evangelie voor iedereen toegankelijk te maken. Er wordt altijd nauw samen gewerkt met lokale kerken en organisaties die na het vertrek van het schip de mensen verder helpen groeien in hun geloof en hun leren hoe zij het goede nieuws door kunnen vertellen. Zo ontstaan er in elke haven, in elk land, steeds weer nieuwe gemeenschappen van volgelingen van Jezus.

Eigenwijkdiaconie
Ochtendcollecte 16 januari

Collecteopbrengsten voor de eigenwijkdiaconie besteden we aan hulp voor mensen die het financieel moeilijk hebben, maar ook voor andere doelen zoals hulpaanvragen van stichtingen of andere praktische zaken.

TFC De Zwart
Avondcollecte 16 januari

Mission Aviation Fellowship, kortweg MAF, is met 130 vliegtuigen ’s werelds grootste onafhankelijke non-profitvliegorganisatie. Gods Woord en Gods Liefde op de meest efficiënte en effectieve wijze tot aan de einden der aarde brengen, dat is al ruim zestig jaar de missie van MAF. Als interkerkelijke organisatie werken we samen met kerken en hulporganisaties. Zo helpen we miljoenen mensen in derdewereldlanden. Dagelijks kunnen duizenden hulpverleners, zendingswerkers en zieke mensen rekenen op veilig en snel luchttransport en radiocommunicatie van MAF. Waar hulp over de weg te lang duurt of onmogelijk is, biedt MAF hulp.
In mei 2017 is de familie De Zwart door MAF uitgezonden naar Arnhemland in Australië. Arnhemland is een gebied van 97.000 km², in het noordwesten van het Australische Noordelijk Territorium. Het gebied is sinds 1931 een reservaat voor de Aboriginals. In dit reservaat wonen de Yolgnu, een van de grootste inheemse stammen van Australië.
Kijk ook eens op: www.dezwart4maf.nl om een goede indruk te krijgen van het leven van familie De Zwart in Arnhemland

Stichting Friedensstimme
Ochtendcollecte 23 januari

Stichting FriedenstimmeStichting Friedensstimme staat al meer dan 35 jaar voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Zij stelt honderd evangelisten in staat om zich volledig aan evangelieverkondiging te wijden en voorziet hen van lectuur en middelen voor vervoer. Daarnaast heeft Friedensstimme als doel christenen in Nederland betrokken te laten zijn bij broeders en zusters in Rusland en omliggende landen.
Voor meer informatie: www.friedensstimme.nl.

Centrale diaconie
Avondcollecte 23 januari

Helaas moet een behoorlijk aantal Apeldoornse huishoudens leven van een beperkt budget waarin vaak geen ruimte is voor een korte vakantie. Daarom kunnen ook dit jaar kerkelijke en niet-kerkelijke inwoners uit Apeldoorn die verkeren in bijzondere situaties én een minimuminkomen hebben, zich aanmelden via de wijkdiakenen of de protestantse diaconie voor een vakantie in Nederland. Helpt u mee dit mogelijk te maken?