pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE DIACONIE

Zondag 11 november
Ochtenddienst: Palestijnse christenen

De collecte in de morgendienst is bestemd voor Palestijnse christenen. Via de “Stichting Steun Werk George Khalil” steunt u financieel de “ Emmaus Bible Ministry” te Nazareth. Daarnaast wordt ook in bescheiden mate financiële steun gegeven aan de directeur van Emmaus, George Khalil, aangezien hij en zijn vrouw voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van giften van vrienden.

Zondag 11 november
Avonddienst: Exodus Nederland

Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt in elf Exodushuizen een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven weer op te bouwen. Meer dan 1600 vrijwilligers – veelal afkomstig uit kerken – bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. Met uw bijdrage aan het binnenlands diaconaat van de Protestante Gemeente Apeldoorn wordt (ex-) gedetineerden perspectief geboden op een beter leven tijdens en na hun gevangenschap.

Zondag 18 november 2018
Ochtenddienst: TFC familie de Zwart / MAF

Mission Aviation Fellowship, kortweg MAF, is met 130 vliegtuigen ’s werelds grootste onafhankelijke non-profit vliegorganisatie. Gods Woord en Gods Liefde op de meest efficiënte en effectieve wijze tot aan de einden der aarde brengen, dat is al ruim 60 jaar de missie van MAF. Als interkerkelijke organisatie werken we samen met kerken en hulporganisaties. Zo helpen we miljoenen mensen in derde wereldlanden. Dagelijks kunnen duizenden hulpverleners, zendingswerkers en zieke mensen rekenen op veilig en snel luchttransport en radiocommunicatie van MAF. Waar hulp over de weg te lang duurt of onmogelijk is, biedt MAF hulp. In mei 2017 is de familie de Zwart  door MAF uitgezonden naar Arnhemland in Australië. Arnhemland is een gebied van 97.000 km², in het noordwesten van het Australische Noordelijk Territorium. Het gebied is sinds 1931 een reservaat voor de Aboriginals. In dit reservaat wonen de Yolgnu, een van de grootste inheemse stammen van Australië.

Kijk ook eens op: www.dezwart4maf.nl om een goede indruk te krijgen van wat de familie de Zwart meemaakt.

Zondag 18 november 2018
Avonddienst: IZB

IZB, vereniging voor zending in Nederland. Dit is een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De IZB staat kerkenraden en gemeenten met raad en daad bij, in het vervullen van hun missionaire roeping.

Zondag 25 november 2018
Ochtenddienst: Stichting Timon (voorheen S.G.J.)

Timon richt zich op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief.

Gedreven door overtuiging
Hun motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Hierbij hebben ze aandacht voor diversiteit. Zie ook www.timon.nl.

Zondag 25 november 2018
Avonddienst: Stichting ONO (Omzien Naar Oekraïne)

ONO is een stichting die bestaat uit enthousiaste en vooral ook bewogen vrijwilligers uit onze gemeente die wat willen doen voor de arme mensen in Oekraïne. Als ONO hebben wij contact via een kerk in Vinnitsa.

Wat doet de stichting ONO

  1. Wij delen daar ter plaatse op aanwijzing van een maatschappelijk werkster, voedselpakketten uit aan de allerarmsten.
  2. Wij hebben een gaarkeuken opgezet en geven financiële steun om dit mogelijk te maken.
  3. Ook hebben wij geholpen bij het opzetten van een boerderij en we geven nog steeds adviezen voor zowel de landbouw als de varkensfokkerij. Via deze boerderij gaan er weer producten naar dezelfde gaarkeuken waar de maaltijden bereid worden.
  4. Sinds twee jaar geven we ook een bijdrage aan een weeshuis met geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen in Plyskiv.

Onze Bijbelse opdracht:
Tegen de achtergrond van de grote nood niet meer dan ‘een beker koud water’. Maar elk kind, of elk mens dat op deze manier iets mag ervaren van de liefde van Christus, is er één!

Wilt u (één van) onze projecten helpen steunen? Uw gift is van harte welkom! U kunt ons onder andere steunen door een gift over te maken op bankrek. RABOBANK, IBAN nr. NL47 RABO 0143 7088 80 t.n.v. Stichting ONO.