pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE DIACONIE

Stichting Friedensstimme
Ochtendcollecte 24 januari

Stichting Friedensstimme staat al meer dan 35 jaar voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Zij stelt honderd evangelisten in staat om zich volledig aan evangelieverkondiging te wijden en voorziet hen van lectuur en middelen voor vervoer.

Daarnaast heeft Friedensstimme als doel christenen in Nederland te betrekken bij broeders en zusters in Rusland en omliggende landen. Voor meer informatie: www.friedensstimme.nl.

Centrale diaconie
Avondcollecte 24 januari

Helaas moet een behoorlijk aantal Apeldoornse huishoudens leven van een beperkt budget waarin vaak geen ruimte is voor een korte vakantie. Daarom kunnen ook dit jaar kerkelijke en niet-kerkelijke inwoners uit Apeldoorn, die verkeren in bijzondere situaties én een minimuminkomen hebben, zich aanmelden via de wijkdiakenen of de protestantse diaconie voor een vakantie in Nederland. Helpt u mee dit mogelijk te maken?

Leprazending
Ochtendcollecte 31 januari

Leprazending is een internationale christelijke organisatie die lepra bestrijdt. In onze strijd vergeten we de individuele patiënt niet, en behandelen hem of haar met aandacht en liefde. Leprapatiënten worden vaak gediscrimineerd en buitengesloten. Wij willen juist deze mensen medisch, sociaal en geestelijk bijstaan. Op die manier dragen we Gods liefde uit.

Zie ook www.leprazending.nl.

St. Schreeuw om leven
Avondcollecte 31 januari

Stichting Schreeuw om Leven is een christelijke pro-life organisatie, die zich bezig houdt met het levensbegin en levenseinde. Gods Woord, de Bijbel, is de basis waaruit wij werken. “Er is Hulp” is de hulpverleningsafdeling die vrouwen en meisjes helpt bij een ongewenste zwangerschap en na een abortus.

Project 10 27 – Evangelie & Moslims
Ochtendcollecte 7 februari

Project 10 27, het diaconale programma van de GZB, bevat tientallen projecten wereldwijd waaronder Nederland. Als diaconie van de EHK ondersteunen we met de opbrengst van deze collecte het Project Evangelie & Moslims. Deze organisatie helpt vrouwen met een moslimachtergrond die traumatische ervaringen hebben gehad. Sommige vluchtelingen hebben traumatische dingen meegemaakt. De verwerking daarvan begint meestal pas als ze hier tot rust komen. Veel vrouwen zijn misbruikt en soms ook in hun eigen familie of woonomgeving bijzonder slecht behandeld. Wanneer ze liefdevol worden opgevangen in een christelijke gemeenschap en tot geloof in Christus komen, beseffen ze nog beter dat het niet normaal was wat ze hebben meegemaakt en hebben ze behoefte aan hulp. De medewerksters van Evangelie & Moslims begeleiden deze vrouwen bij de verwerking van hun traumatische ervaringen. De medewerksters spreken hun taal en kennen hun cultuur. Sommige medewerksters zijn zelf migrant of vluchteling geweest en kunnen daardoor dicht bij hen staan. Met behulp van een counselingsprogramma dat speciaal voor deze groep is ontwikkeld, worden de vrouwen verder geholpen. Tevens ondersteunt Evangelie & Moslims plaatselijke kerken en gemeenten om een nieuw thuis te zijn voor deze vrouwen (en hun eventuele gezinnen) omdat ze na hun bekering niet meer in de moslimgemeenschap welkom zijn.

ICF Apeldoorn
Avondcollecte 7 februari

ICF staat voor International Christian Fellowship (Internationale Christelijke Gemeenschap). ICF is een levendige gemeenschap die openstaat voor mensen uit allerlei culturen. ICF Apeldoorn richt zich allereerst op de wijk Zevenhuizen, maar mensen uit heel Apeldoorn draaien bij ons mee. Mensen van iedere achtergrond en geloofsovertuiging zijn welkom! Kijk ook op www.icfapeldoorn.nl om meer te weten te komen over het werk van de ICF.