pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE DIACONIE

Overzicht ontvangen gelden via collecten en giften tweede kwartaal 2020:

Collecten & giftenOpbrengst
Bijbelhuis Antwerpen€ 418,20
CD-Binnenland – de Glind€ 157,78
CD-Citypastoraat Apeldoorn€ 461,83
CD-individuele hulpverlening€ 547,11
CD-vakanties minderdraagkrachtige€ 878,54
Collectebusjes GZB – Ds. en mevr Visser€ 216,75
De Gideons€ 431,39
De Herberg€ 962,37
Eigen wijk diaconie€ 1.886,79
GZB de Morgenster€ 439,14
GZB Pinkstercollecte€ 1.637,54
GZB-uitgangscollecte *€ 3.072,95
Herv.vrouwenbond Voor elkaar vakantieweken€ 476,40
HGJB€ 271,44
IZB€ 659,82
MAF fam. De Zwart€ 1.002,40
ONO (Omzien naar Oekraine)€ 503,59
Op weg met de ander€ 615,03
Open Doors€ 558,74
S.D.O.K.€ 870,00
Scharlaken Koord€ 491,96
Stichting Koningskind€ 30,00
Studiefonds Gereformeerde Bond€ 666,67
Tot Heil Des Volks€ 246,38
Udvarfalva€ 946,82
Voedselbank Apeldoorn€ 908,02
Woord en daad€ 404,33

* Van opbrengst GZB-uitgangscollecte is 50% voor preekschetsen ds. Den Admirant en 50% voor deelgenootschap GZB ds. en mevr. Lustig

Hartelijk dank voor uw gaven!
College van diakenen

Project 10 27 van GZB
Ochtendcollecte 2 augustus

Project 10 27, het diaconale programma van de GZB, ondersteunt hervormd-gereformeerde gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland om de liefde van Christus praktisch zichtbaar te maken. Hiervoor zijn tientallen diaconale projecten wereldwijd en in Nederland beschikbaar.
Van opbrengst naar impact
Project 10 27 werkt wereldwijd via lokale kerken of kerkelijke organisaties. Dit zijn onze partners, waar de GZB soms al vele jaren contact mee heeft. Zij staan midden in de samenleving. Dit geeft ons het vertrouwen dat we precies die mensen bereiken die onze steun nodig hebben. Door met deze partners te werken, weten we bovendien dat de geboden hulp een waardevol extra biedt: perspectief op een daadwerkelijke verandering in het leven van mensen. Verder zijn er met hen duidelijke afspraken gemaakt over de besteding van uw giften waardoor dit op een verantwoorde manier gebeurt.
Kijk ook eens op www.project1027.nl

CD-Citypastoraat Apeldoorn
Avondcollecte 2 augustus

Een plek voor bezinning, voor contact, voor praktische hulp. Dat is wat het Citypastoraat de bezoekers van het Inloophuis wil bieden. De vrijwilligers luisteren naar hun verhalen, zorgen voor gezelligheid, een kopje koffie en een maaltijd. Zo dragen zij bij aan een beter leven van kwetsbare medemensen. De kerken van Apeldoorn ondersteunen het Citypastoraat financieel. Met uw bijdrage versterkt u dit werk van het Citypastoraat.

De Herberg
Ochtendcollecte 9 augustus

Het kan jaren voorspoedig gaan in je leven. En dan opeens word je geconfronteerd met verdriet en tegenslag. Overleden dierbaren, problemen op het werk, problemen in je huwelijk en gezin, gezondheidsproblemen en/of mantelzorg. Of gevoelens van eenzaamheid, angst of minderwaardigheid die niet langer te hanteren zijn.
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als aanvulling op de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen. De Herberg is een organisatie waar meer dan 200 vrijwilligers bij betrokken zijn.

Udvarfalva
Avondcollecte 9 augustus

Sinds het voorjaar van 1996 onderhoudt onze gemeente contacten met de gemeente van Udvarfalva (Roemenië). Udvarfalva is een dorpje middenin Roemenië, onder de rook van de stad Tirgu Mures, ongeveer 2000 km van Apeldoorn. Onze zustergemeente behoort tot de Hongaars Hervormde Kerk en telt ongeveer 800 leden. Het hoofddoel van de contacten tussen beide gemeenten is het onderhouden en verder uitbouwen van geestelijke en persoonlijke contacten op alle niveaus: tussen predikanten onderling, kerkenraden, gemeenteleden en jongeren. Ook wordt informatie uitgewisseld en ondersteuning geboden. Ten dienste van deze contacten is er een aparte commissie werkzaam. Om het werk van deze commissie mogelijk te maken wordt er regelmatig gecollecteerd voor het onderhouden van de contacten en om zonodig (diaconale)hulp te geven.

Als u een gift wilt overmaken t.b.v. de gemeente in Udvarfalva, NL98INGB0007550191 t.n.v. Commissie Gemeente Contacten Udvarfalva.

GZB Zomercollecte
Ochtend- en avondcollecte 16 augustus

Perspectief voor de Roma in Slowakije
Roma, een bevolkingsgroep die vaak wordt achtergesteld en buitengesloten. Zo ook in Slowakije. De Roma hebben een eigen levensstijl en worden vaak gezien als buitenstaanders. Meestal leven ze in eigen dorpen en wijken waar grote armoede is. Soms zijn er zelfs muren rond Romawijken gebouwd. De Hongaarse Kerk in Slowakije wil deze muren doorbreken. Ze wil het Evangelie delen en hoop bieden! Met de opbrengst van de zomercollecte kan de kleine Hongaarse kerk verder om de Roma te bereiken en het Evangelie te delen.

Centrale diaconie – Het Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn
Ochtendcollecte 23 augustus

Vandaag is de diaconale collecte bestemd voor Het Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn. In dit fonds werken vertegenwoordigers uit verschillende Apeldoornse kerken samen. Het doel is om mensen financieel te ondersteunen voor wie geen andere voorzieningen beschikbaar zijn. Dat geldt voor zowel mensen binnen als ook buiten de kerk. Met uw bijdrage kan dit interkerkelijk fonds mensen in geldnood beter helpen.

Hulp Oost Europa
Avondcollecte 23 augustus

Stichting Hulp Oost-Europa ondersteunt christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa bij het vervullen van hun Bijbelse roeping op het gebied van gemeenteopbouw, diaconaat en onderwijs. Ze doet dit vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid

Kijk ook eens op: www. www.hulpoosteuropa.nl