pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE DIACONIE

Verantwoording collecten tweede kwartaal

DatumDoelOpbrengst
7-4Woord en Daad660,58
7-4Udfarfalva717,15
14-4H.G.J.B.636,26
14-4Tot Heil des Volks417,86
jan-aprilCollectebusjes catechisatie ds. en mevrouw Visser367,50
 GZB uitgang ds. en mevrouw Visser672,42
19-4ONO ( Omzien Naar een Ander)466,65
21-4Op weg met de ander743,37
21-4De Herberg337,50
22-4CD Binnenland- de Glind274,25
28-4Udfarfalva609,62
28-4CD- Citypastoraat341,65
5-5Scharlaken Koord686,89
5-5Bijbelhuis Antwerpen327,97
12-5MAF fam. De Zwart669,86
12-5IZB351,60
 Gift huisbezoek ouderling K. Vernooij100,00
19-5Eigen wijk diaconie568,75
19-5Voedselbank Apeldoorn377,70
19-5Tafelcollecte H.A. S.D.O.K.1822,60
26-5ZOA660,10
26-5CD- vakanties minderdraagkrachtigen313,82
26-5GZB uitgang ds. en mevrouw Visser704,85
 Gift huisbezoek diaken J. van den Bosch155,00
30-5GZB Morgensterziekenhuis593,44
2-6Open Doors654,54
2-6IZB294,45

9 & 10-6

GZB Pinkstercollecte1658,94
9-6De Herberg350,00
 Voor de arme kinderen16,60
16-6Eigen wijk diaconie649,46
16-6MAF fam. de Zwart337,69
23-6St. Gave599,55
23-6De Gideons357,50
30-6Trans World Radio619,65
30-6CD-vakanties minderdraagkrachtigen437,47

 

Namens alle stichtingen en de diaconie hartelijk dank voor uw gaven. 

Zondag 21 juli 2019
Ochtenddienst: Eigen wijkdiaconie


Collecteopbrengsten voor de eigen wijkdiaconie besteden we aan hulp voor mensen die het financieel moeilijk hebben, maar ook voor andere doelen zoals hulpaanvragen van stichtingen of andere praktische zaken. Geeft u van uw overvloed aan deze mensen?

Zondag 21 juli 2019
Avonddienst: Woord en Daad


Samen met onze partnerorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika pakken we armoede aan. Wie kent deze stichting niet? Denk aan de sponsorprojecten voor kinderen en de hulp aan de armsten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Woord en Daad heeft ook kringloopwinkels, de dichtstbijzijnde is in Vaassen. Kijk op www.woordendaad.nl voor meer informatie.

GZB Project 10 27
Ochtendcollecte 28 juli

Project 10 27, het diaconale programma van de GZB, ondersteunt hervormd-gereformeerde gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland om de liefde van Christus praktisch zichtbaar te maken. Hiervoor zijn tientallen diaconale projecten wereldwijd en in Nederland beschikbaar.

Project 10 27 werkt wereldwijd via lokale kerken of kerkelijke organisaties. Dit zijn onze partners, waarmee de GZB soms al vele jaren contact  heeft. Zij staan midden in de samenleving. Dit geeft ons het vertrouwen dat we precies die mensen bereiken die onze steun nodig hebben. Door met deze partners te werken, weten we bovendien dat de geboden hulp een waardevol extra biedt: perspectief op een daadwerkelijke verandering in het leven van mensen. Verder zijn er met hen duidelijke afspraken gemaakt over de besteding van uw giften waardoor dit op een verantwoorde manier gebeurt. Zie: www.project1027.nl

Centrale diaconie: Citypastoraat
Avondcollecte 28 juli

Een plek voor bezinning, voor contact, voor praktische hulp. Dat is wat het Citypastoraat de bezoekers van het Inloophuis wil bieden. De vrijwilligers luisteren naar hun verhalen, zorgen voor gezelligheid, een kopje koffie en een maaltijd. Zo dragen zij bij aan een beter leven van kwetsbare medemensen. De kerken van Apeldoorn ondersteunen het Citypastoraat financieel. Met uw bijdrage versterkt u dit werk van het Citypastoraat.

De Herberg
Ochtendcollecte 4 augustus

Het kan jaren voorspoedig gaan in je leven. En dan opeens word je geconfronteerd met verdriet en tegenslag. Overleden dierbaren, problemen op het werk, problemen in je huwelijk en gezin, gezondheidsproblemen en/of mantelzorg. Of gevoelens van eenzaamheid, angst of minderwaardigheid die niet langer te hanteren zijn.

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als aanvulling op de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen. De Herberg is een organisatie waar meer dan 200 vrijwilligers bij betrokken zijn.

Udvarfalva
Avondcollecte 4 augustus

Sinds het voorjaar van 1996 onderhoudt onze gemeente contacten met de gemeente van Udvarfalva (Roemenië). Udvarfalva is een dorpje middenin Roemenië, onder de rook van de stad Tirgu Mures, ongeveer 2000 kilometer van Apeldoorn. Onze zustergemeente behoort tot de Hongaars Hervormde Kerk en telt ongeveer 800 leden. Het hoofddoel van de contacten tussen beide gemeenten is het onderhouden en verder uitbouwen van geestelijke en persoonlijke contacten op alle niveaus: tussen predikanten onderling, kerkenraden, gemeenteleden en jongeren. Ook wordt informatie uitgewisseld en ondersteuning geboden. Ten dienste van deze contacten is er een aparte commissie werkzaam. Om het werk van deze commissie mogelijk te maken, wordt er regelmatig gecollecteerd.

Als u een gift wilt overmaken t.b.v. de gemeente in Udvarfalva, gebruik dan deze gegevens: NL98INGB0007550191 t.n.v. Commissie Gemeente Contacten Udvarfalva.

Centrale diaconie
Ochtendcollecte 11 augustus

Vandaag is de diaconale collecte bestemd voor Het Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn. In dit fonds werken vertegenwoordigers uit verschillende Apeldoornse kerken samen. Het doel is om mensen financieel te ondersteunen voor wie geen andere voorzieningen beschikbaar zijn. Dat geldt voor zowel mensen binnen als ook buiten de kerk. Met uw bijdrage kan dit interkerkelijk fonds mensen in geldnood beter helpen.

Stichting HOE
Avondcollecte 11 augustus

Stichting Hulp Oost-Europa ondersteunt christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa bij het vervullen van hun Bijbelse roeping op het gebied van gemeenteopbouw, diaconaat en onderwijs. Ze doet dit vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid.

Kijk ook eens op: www.hulpoosteuropa.nl.

Eigenwijkdiaconie
Ochtendcollecte 18 augustus

Collecteopbrengsten voor de eigen wijk diaconie besteden we aan hulp voor mensen die het financieel moeilijk hebben, maar ook voor andere doelen zoals hulpaanvragen van stichtingen of andere praktische zaken. Geeft u van uw overvloed aan deze mensen?

ZOA
Avondcollecte 18 augustus

In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen draagt ZOA bij aan hoop en herstel.
Dat doen we door ons in te zetten voor hulp, hoop en herstel voor mensen die slachtoffer worden van een natuurramp of gewapend conflict. We bieden noodhulp en werken daarnaast met de lokale gemeenschap aan wederopbouw. Zo zetten we er ons samen voor in dat mensen weer zelfstandig kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Het christelijk geloof is daarbij onze motivatie. Kijk ook eens op www.zoa.nl.

GZB Zomercollecte
Ochtend- en avondcollecte 25 augustus

Tempels, godenbeelden en mystieke symbolen – ze maken in Nepal een vast onderdeel uit van het straatbeeld. Niet zo gek, want de meeste mensen zijn hindoe of boeddhist. Maar wie goed kijkt, ziet tussen de duizenden tempels een jonge, groeiende kerk. Ook in de afgelegen dorpen in het  Himalayagebergte, waar dankzij het evangelisatiewerk van Himalaya Outreach Mission (HOM) nieuwe gemeenten ontstaan. Tegelijk heeft de kerk in Nepal te maken met groeiende weerstand tegen het christelijk geloof, ook vanuit de overheid. Nu is er nog vrijheid en is er ruimte voor ons om hen te steunen. Doet u mee?