pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE DIACONIE

Morgensterziekenhuis Zimbabwe
Ochtendcollecte 27 mei

Het weinig vermogende missieziekenhuis Morgenster in Zimbabwe is niet in staat om de artsen een goed salaris te betalen. Om hen te behouden en ervoor te zorgen dat het ziekenhuis goede zorg blijft bieden, zorgen we voor een aanvulling op hun basissalaris. Lees meer over dit project op www.gzb.nl. Een gift voor dit project is welkom op rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project ZW.2.011.

Zustergemeente Udvarfalva
Avondcollecte 27 mei

Sinds het voorjaar van 1996 onderhoudt onze gemeente contacten met de gemeente van Udvarfalva (Roemenië). Udvarfalva is een dorpje middenin Roemenië, onder de rook van de stad Tirgu Mures, ongeveer 2000 km van Apeldoorn. Onze zustergemeente behoort tot de Hongaars Hervormde Kerk en telt ongeveer 800 leden. De predikant is sinds 2017 ds. Jakab István.  Het hoofddoel van de contacten tussen beide gemeenten is het onderhouden en verder uitbouwen van geestelijke en persoonlijke contacten op alle niveaus: tussen predikanten onderling, kerkenraden, gemeenteleden en jongeren. Ook wordt informatie uitgewisseld en ondersteuning geboden. Ten dienste van deze contacten is er een aparte commissie werkzaam. Om het werk van deze commissie mogelijk te maken wordt er regelmatig gecollecteerd voor het onderhouden van de contacten en om zo nodig (diaconale)hulp te geven.

Giften: NL98 INGB 0007550191 t.n.v. Commissie Contacten Udvarfalva.

Stichting De Ondergrondse Kerk
Ochtendcollecte 3 juni

SDOK (Stichting de Ondergrondse Kerk) is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. Men werkt vanuit het geloof in Jezus Christus en laat zich daarbij leiden door Gods Woord, de Bijbel.

‘Waarom God toelaat dat wij hier zo worden vervolgd? Om jullie in de vrije wereld te leren wat radicaal geloof is’ (uitspraak van een vervolgde christen). Lees meer op: www.sdok.nl

Diaconale collecte SchuldHulpMaatjes
Avondcollecte 3 juni

Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Kerk in Actie heeft samen met andere kerken en christelijke organisaties het project SchuldHulpMaatjes opgericht om vrijwilligers op te leiden tot “maatjes” die mensen met (beginnende) schulden kunnen coachen en begeleiden. Bijv. voor alleenstaande moeders, mensen met psychische klachten of mensen die te maken krijgen met verlies van werk, echtscheiding of verhuizing, kan het beheer van hun financiën een probleem vormen. Dan kan een maatje een klankbord zijn en praktische ondersteuning bieden. Er zijn inmiddels zo’n 1500 maatjes. Kijk ook eens op schuldhulpmaatjeapeldoorn.nl