pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE DIACONIE

ICF Apeldoorn
Ochtendcollecte 3 december
De collecte in de ochtenddienst is bestemd voor ICF, wat staat voor  International Christian Fellowship (Internationale Christelijke Gemeenschap). Doel van ICF is het bouwen van een gemeenschap die openstaat voor mensen uit allerlei culturen. ICF Apeldoorn is allereerst actief binnen de wijk Zevenhuizen, maar mensen uit heel Apeldoorn draaien bij ons mee. Mensen van iedere achtergrond en geloofsovertuiging zijn welkom om met hen mee te doen.

Centrale Diaconie (Citypastoraat)
Avondcollecte 3 december
In de avonddienst wordt er gecollecteerd voor de Centrale Diaconie waarvan de opbrengst bestemd is voor het Citypastoraat Apeldoorn. Het doel van deze Stichting is om op een praktische wijze present te zijn in de binnenstad van Apeldoorn. Kernbegrippen als barmhartigheid en solidariteit staan hierin centraal. Dit present zijn openbaart zich door middel van het inloophuis ‘De Herberg’ waar iedereen, die daaraan behoefte heeft, welkom is.

De Wittenberg
Ochtendcollecte 10 december
In de morgendienst is de diaconale collecte bestemd voor De Wittenberg. Zij biedt een leefgemeenschap en diverse onderwijsprogramma’s. De leefgemeenschap is voor jongeren van 18 tot 28 jaar en wordt geleid door kernbewoners. Het onderwijs kent: Een jaar Wittenberg, de Jongerenwerkersopleiding, Discipelschap in 80 dagen en diverse korte programma’s. In het onderwijs op de Wittenberg staan Bijbelse verdieping, persoonlijke vorming en professionele toerusting centraal. Jaarlijks kiezen zo’n 40 jongeren voor een studie op de Wittenberg. Ruim 1.500 jongeren hebben inmiddels de Wittenberg gevolgd. Velen van hen zijn actief in hun kerkelijke gemeente of bij een christelijke organisatie in binnen- of buitenland.

Bijbelhuis Antwerpen
Avondcollecte 10 december
’s Avonds is de diaconale collecte bestemd voor het Bijbelhuis Antwerpen. Het Bijbelhuis staat al bijna 40 jaar in Antwerpen-Noord. Het is een ontmoetingsplek voor mensen van alle leeftijden uit de buurt. Zoals de naam al doet vermoeden speelt de Bijbel in deze ontmoetingen een belangrijke rol. De werkers van het Bijbelhuis willen hun liefde voor God en de Bijbel graag delen met de mensen uit de buurt. Dat doen zij op verschillende manieren: er worden Bijbelverhalen verteld, liedjes gezongen, lessen gegeven en gesprekken gevoerd. Dit alles in een sfeer van vriendschap, ontspanning en gezelligheid. In het Bijbelhuis is iedereen welkom, welke nationaliteit of religie hij of zij ook heeft.

Kerstsamenkomst 2e kerstdag 2017
Nu de dagen weer korter worden, merken we duidelijk dat we weer richting het einde van het jaar gaan. Als commissie zijn we daarom al bezig met de voorbereidingen voor de kerstsamenkomst op dinsdag 26 december.

Kerst, voor velen van ons is het een feest om naar uit te zien.
Wel eens bij stil gestaan dat er mensen zijn die tegen deze dagen opzien? Die de kerstdagen ervaren als een periode waarbij iedereen toch vooral druk is met zijn of haar eigen omgeving.

Dit zijn natuurlijk niet alleen de mensen die oud, ziek en eenzaam in een verzorgingstehuis wonen; het kan ook jouw buurman om de hoek zijn of het gemeentelid dat elke zondag naast je in de kerkbank zit! Misschien kunt u ze uitnodigen voor onze kerstbijeenkomst. Deze uitnodiging gaat uit naar alle mensen jong of oud; u hoeft niet persé betrokken te zijn bij onze gemeente.

Wij willen deze bijeenkomst houden op de 2e kerstdag van 16.00 t/m 19.30, in de Eben-Haëzerkerk. Deze uitnodiging is bedoeld voor alle leeftijden. Het programma proberen we zo op te zetten dat iedereen zich er vast thuis zal voelen! Naast de onderlinge ontmoeting zal er onder andere ook een kerstverhaal verteld worden. Tenslotte zal deze bijeenkomst worden afgesloten met een feestelijke warme maaltijd.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze middag!

Om als organisatie een idee te hebben hoeveel mensen er willen komen, verzoeken wij u en jou zich op te geven. Graag vóór dinsdag 19 december aanmelden per e-mail, maar bellen kan natuurlijk ook.

Hebt u nog vragen; we horen het graag! Als het vervoer een probleem is wilt u dat dan even melden? We halen u graag op! Wij gaan alvast aan de slag om er een mooi -en lekker- programma van te maken en wij zien uit naar uw en jouw komst!

Hartelijke groet namens de diaconie Eben-Haëzerkerk
Wim Groothedde
Tel: zie Hervormd Accent
E-mail: groothedde13@gmail.com

Oproep voor vrijwilligers voor de 2e kerstdagsamenkomst.
Zoals in deze uitgave van Hervormd Accent staat, is er weer een kerstsamenkomst in de EHK met warme maaltijd op dinsdag 26 december van 16.00 t/m 19.30. Om dit goed te kunnen gaan organiseren is er extra hulp nodig.
Wij zoeken enthousiaste en betrokken vrijwilligers om te helpen deze middag goed te laten verlopen. Maar ook in de voorbereiding van bijvoorbeeld de gezamenlijke maaltijd, vlees braden, groenten schoonmaken  Sommige taken kunnen ook van  tevoren thuis gebeuren.
Er zijn ook chauffeurs nodig om de gasten te halen en ook weer thuis te brengen.

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden het liefst  z.s.m. maar uiterlijk vóór dinsdag 19 december. Er zijn zeker jongeren  en/of ouderen die graag mee willen helpen!

Laat het even weten dat we op je kunnen rekenen.
Wim en Alie Groothedde, tel: zie Hervormd Accent
Email: Eric en Hanny Ebbers, tel: zie Hervormd Accent
Email: