pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

IKEG
Zondag 23 september: morgendienst

Het Internationaal Kinder Evangelisatie Genootschap wil kinderen bereiken met het Evangelie, zodat ze tot bekering en geloof in de Heere Jezus kunnen komen. Verder wil de organisatie kinderen die tot geloof gekomen zijn, onderwijzen in het christelijk geloof door persoonlijk nazorgwerk en deze kinderen begeleiden naar een Bijbelgetrouwe gemeente.
Ons gemeentelid ds. Marius Storm is sinds 1992 directeur van de IKEG in Nederland.
Hij geeft o.a. de cursus Veritas. Wilt u meer informatie of een gift geven, kijk dan op www.ikeg.nl.

Studiefonds GB
Zondag 23 september: avonddienst

Deze diaconale collecte is bestemd voor het Studiefonds van de Gereformeerde Bond. Dat fonds heeft alles te maken met onze zorg voor de prediking. De opbrengst is met name bedoeld voor de studie van aanstaande predikanten die ons het Woord van God uitleggen! Uit dit Studiefonds worden namelijk jaarlijks studenten in de theologie gesteund. Dat blijkt hard nodig in een tijd van studiefinanciering, van ov-jaarkaart enzovoorts. Dat blijkt harder nodig gezien de financiële gevolgen van de overheidsbezuinigingen voor het op latere leeftijd volgen van een studie theologie. Het gaat in de eerste plaats om aanvullende bedragen op ontoereikende studietoelagen én om het helpen opbouwen van een goede boekenkast, zodat commentaren gekocht kunnen worden, die voor de preekvoorbereiding nodig zijn.
Meer info: www.gereformeerdebond.nl

Eigen wijkdiaconie
Zondag 30 september: morgendienst

Ook in onze eigen gemeente zijn er gemeenteleden die financiële hulp nodig hebben. Geeft u van uw overvloed? U kunt ook een gift overmaken op: NL91 RABO 0393 3713 44 t.n.v. diaconie Eben-Haëzerkerk.

Stichting Present
Zondag 30 september avonddienst:

Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen zijn. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid voor (groepen) vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid en/of een sociaal isolement. Voor één dagdeel of voor langere tijd. Zie ook www.stichtingpresent.nl/apeldoorn.