pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE DIACONIE

Met spoed tijdelijke woonruimte gezocht!
Met spoed (vóór half maart) zijn wij op zoek naar tijdelijke woonruimte voor een moeder met 3 kinderen ter overbrugging naar een definitieve woonruimte. Gedacht wordt aan een periode van een maand of drie. Heeft u zelf woonruimte beschikbaar of weet u iemand die dat heeft, zou u dan zo vriendelijk willen zijn om contact op te nemen met Kees van de Wetering

Vakantie voor “minder bedeelden”
“U ZOU GRAAG DIT JAAR EEN WEEKJE (of misschien wel 2) MET VAKANTIE WILLEN, MAAR…….”

 • U weet niet waar naartoe, of
 • Een geestelijke of lichamelijke handicap beperkt u, of
 • Uw financiële situatie laat het niet of niet geheel toe.

De diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn heeft voor dit doel een budget beschikbaar en heeft contacten met meerdere vakantiebestemmingen. U kunt onder voorwaarden ook een bijdrage vragen voor een door u gekozen bestemming.

Ook dit jaar kunnen inwoners uit Apeldoorn, kerkelijk of niet kerkelijk, die verkeren in bijzondere situaties verkeren en minder draagkrachtigen zich aanmelden via de Protestante Gemeente in Apeldoorn voor een vakantie in Nederland of daarbuiten.

Hieronder vermelding van enkele mogelijkheden voor hen die speciale aandacht nodig hebben.

Vakantiecentra, geschikt voor (zie hieronder)

 • Vakantiehotel “Nieuw Hydepark” te Doorn 1,2,3,5,6.
 • Vakantiehotel “Dennenheul” te Ermelo             1,3,4.
 • Vakantiehotel “De Heerenhof” te Mechelen, Limburg 1,2,3.
 • Vakantieschip “de Prins Willem Alexander” 1,2.
 • Vakantiehotel “IJsselvliedt” te Wezep 1,2.
 • Vakantiehotel “De Imminkhoeve” te Lemele 1,2.
 • Vakantiehotel “De Vrije Vogel” te Elsloo 1,3.
 • Vakantiehotel “De Rijper Eilanden” te De Rijp
 • Diverse adressen in binnen- en buitenland 1,2,6

Voor wie geschikt?

 1. Senioren en senioren met lichte zorg
 2. Senioren met zorg
 3. Mantelzorgers en thuiswonende partners met dementie
 4. Mensen met visuele beperking
 5. Mensen met een licht verstandelijke beperking
 6. Mensen tot 65 jaar met zorg

Deze vakantieweken zijn bedoeld voor mensen die gezelligheid zoeken, voor mensen die willen genieten van een inspirerende week in een schitterende omgeving en voor mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen of willen gaan. Er zijn altijd begeleiders aanwezig die zorgen voor een goed verloop van de vakantieweek.

Prijzen:
Variërend van € 395 per persoon tot € 1750 per echtpaar, afhankelijk van gekozen accommodatie en tijdstip.

Informatie of een brochure kunt u rechtstreeks aanvragen bij Hetvakantiebureau.nl Mocht de prijs bezwaarlijk zijn dan kunt u altijd hierover overleg plegen met uw diaconie omtrent een financiële tegemoetkoming.

Contactadres:
Hetvakantiebureau.nl
Postbus 264,  3940 AG Doorn
tel. 0343 – 745890
Site: www.hetvakantiebureau.nl
Emailadres:

Vakanties éénoudergezinnen
Deze vakanties zijn bedoeld voor gezinnen, waarin één ouder aanwezig is. Doel is vooral deze ouder een week vakantie te laten vieren zonder “zorgen van alledag’’.

Een week uit met de kinderen, maar zonder de volledige zorg voor de kinderen.

De volgende vakantiecentra zijn hiervoor beschikbaar:

 •  YMCA Centrum “De Glind”  in de buurt van Amersfoort.
 •  Boerderij “Ruimzicht” in het buurtschap Halle-Heide, Achterhoek.
 •  Groepsaccommodatie “De Kern”, natuurgebied “De Alde Feanen”,  Friesland.

In deze vakantiecentra worden diverse activiteiten  georganiseerd voor ouders en kinderen. Een vakantie waarbij de ouders een zorgeloze tijd kunnen hebben.

Prijzen:
Variërend van € 359 tot € 419 per ouder; € 179 per kind.

Informatie en/of brochure te verkrijgen via Y Camps. Aanmelding: zo spoedig mogelijk. Mocht de prijs bezwaarlijk zijn dan kunt u nader overleg hierover plegen met uw diaconie omtrent een financiële tegemoetkoming.

Contactadres:
Y Camps
Soestdijkerweg 10B
3734 MH Den Dolder
tel. 035-6668777

Gezinsvakanties voor gezinnen met minimuminkomen.
I.s.m. Hetvakantiebureau.nl stelt de RCN bungalowvakanties beschikbaar tegen een gereduceerd tarief. Voor voorwaarden zie website:  Hetvakantiebureau.nl.

Vakantie voor personen/gezinnen met een minimum inkomen.
Dit is een mogelijkheid voor mensen met een uitkering (bijstand, WAO, AOW, nabestaanden) en die misschien weinig financiële armslag hebben om een vakantie te houden in een vakantiehuisje of (sta-)caravan in Nederland.

Hierbij kan men een keuze maken uit het vakantieaanbod van bijvoorbeeld

 • VCR (Chr. Vakantiesite)
 • SRV (kamperen bij de boer)
 • RCN Vakantieparken
 • Bungalow Specials.nl

Bovenstaande aanbieders bieden een groot palet van mogelijkheden, voor ieder wat wils.

De diaconie schept per jaar de financiële mogelijkheid aan een aantal gezinnen/echtparen om zich hiervoor aan te melden. In principe komt men om het jaar voor deze vakantie in aanmerking. De aanmelding (bij voorkeur vóór 1 april 2019) kunt u doen via:

Contactadres:
Coördinator voor PGA
Geri Woudstra
Tel. 055-312 1305;
E-mail:

Schoolreisjes of kampweken voor kinderen.
Voor gezinnen met een minimum inkomen kunnen deze uitgaven een aanslag op het gezinsbudget veroorzaken. Via de diaconie kan hiervoor een oplossing gezocht worden. Er zijn hiervoor fondsen beschikbaar.

Contactadres:
Geri Woudstra:
Tel. 055-3121305;
E-mail:

Indien u belangstelling hebt en een brochure wilt ontvangen of vragen heeft, kunt u contact opnemen met diaken Bart van Dam

Zondag 17 maart 2019
Ochtenddienst: Eigenwijkdiaconie

Collecteopbrengsten voor de eigenwijkdiaconie besteden we aan hulp voor mensen die het financieel moeilijk hebben, maar ook voor andere doelen zoals hulpaanvragen van stichtingen of andere praktische zaken. Geeft u van uw overvloed aan deze mensen?

Zondag 17 maart 2019
Avonddienst: IZB

De IZB is de vereniging voor zending in Nederland, een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Ze staat kerkenraden en gemeenten met raad en daad bij in het vervullen van hun missionaire roeping.

Zondag 17 maart 2019
Tafelcollecte: Udvarfalva

Op deze zondag zijn de kerkenraadsleden van onze zustergemeente Udvarfalva bij ons op bezoek. Ook vieren zij vandaag het Heilig Avondmaal met ons. Bijzonder is dat de tafelcollecte dan voor Udfarvalva is bestemd.
Sinds het voorjaar van 1996 onderhoudt onze gemeente contacten met de gemeente van Udvarfalva (Roemenië). Udvarfalva is een dorpje midden in Roemenië, ongeveer 2000 kilometer van Apeldoorn. Onze zustergemeente behoort tot de Hongaars Hervormde Kerk en telt ongeveer 800 leden. Het hoofddoel van de contacten tussen beide gemeenten is het onderhouden en verder uitbouwen van geestelijke en persoonlijke contacten op alle niveaus: tussen predikanten onderling, kerkenraden, gemeenteleden en jongeren. Ook wordt informatie uitgewisseld en ondersteuning geboden.
Als u een gift wilt overmaken t.b.v. de gemeente in Udvarfalva, dan volgen hier de gegevens: NL98INGB0007550191 t.n.v. Commissie Gemeente Contacten Udvarfalva.

Zondag 24 maart 2019
Ochtenddienst: MAF familie de Zwart

Mission Aviation Fellowship, kortweg MAF, is met 130 vliegtuigen ’s werelds grootste onafhankelijke non-profit vliegorganisatie. Gods Woord en Gods Liefde op de meest efficiënte en effectieve wijze tot aan de einden der aarde brengen, dat is al ruim 60 jaar de missie van MAF. Als interkerkelijke organisatie werken we samen met kerken en hulporganisaties. Zo helpen we miljoenen mensen in derde wereldlanden. Dagelijks kunnen duizenden hulpverleners, zendingswerkers en zieke mensen rekenen op veilig en snel luchttransport en radiocommunicatie van MAF. Waar hulp over de weg te lang duurt of onmogelijk is, biedt MAF hulp. In mei 2017 is de familie de Zwart door MAF uitgezonden naar Arnhemland in Australië. Arnhemland is een gebied van 97.000 km², in het noordwesten van het Australische Noordelijk Territorium. Het gebied is sinds 1931 een reservaat voor de Aboriginals. In dit reservaat wonen de Yolgnu, een van de grootste inheemse stammen van Australië.

Kijk ook eens op: www.dezwart4maf.nl om een goede indruk te krijgen van wat de familie de Zwart meemaakt.

Zondag 24 maart 2019
Avonddienst: De Hoop 

De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. Betrokken, deskundige zorg mét een hoopvol toekomstperspectief.

Iedereen kan in het leven tegen problemen aanlopen waar je zelf niet zomaar uitkomt. Soms kan een specifieke gebeurtenis alles op zijn kop zetten. Soms loop je op tegen jezelf of je onvermogen om dingen te veranderen. Je merkt misschien dat je jezelf niet meer in de hand hebt, of dat je maar niet verder komt. Je voelt je belemmerd door angst, boosheid of je voelt je somber. Misschien weet je al wat er met je aan de hand is, misschien nog niet. Wanneer er problemen zijn ontstaan en je hulp wilt, zoeken we met jou op welke gebieden herstel nodig is. We zoeken passende hulp voor jouw situatie en willen je gedurende de behandeling hoop en perspectief bieden en daarmee uitzicht op een nieuw leven. De weg ernaar toe gaan we samen. We respecteren wie je bent, of je ons geloof nu deelt of niet. Ieder mens is bij ons welkom. We geloven dat je waardevol bent en dat er hoop is om verder te komen.

Zondag 31 maart 2019
Ochtenddienst: Op weg met de ander

Koester het kwetsbare
Mensen met een beperking zijn meestal afhankelijk van zorg en zijn afhankelijk van financiële tegemoetkomingen. Hierdoor zijn ze kwetsbaar. In deze maatschappij, waar het individualisme hoogtij viert, is er minder oog voor de naaste met een beperking. Jezus zei tegen Zijn volgelingen: “En wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem” (Mattheüs 5:41). Jezus vraagt ons meer te doen dan wat anderen van ons vragen. Andersom kunnen gezonde mensen niet zonder kwetsbare mensen. Het geeft hen een andere kijk op de prestatiedrang en op het streven naar volmaaktheid. Wie het kwetsbare koestert, leert zijn eigen kwetsbaarheid te omarmen – in plaats van er bang van te worden. Vandaar ons motto: ”Koester het kwetsbare”.

Missie:

 • De christelijke gemeente bewust maken van de plaats, die mensen met een handicap innemen in de gemeente en in de maatschappij.
 • Het nastreven van optimale integratie en participatie van gemeenteleden met een handicap.
 • Het bieden van hulp aan mensen met een beperking en/of hun ouders en verzorgers bij werk, inkomen, wonen en welzijn.

Zondag 31 maart 2019
Avonddienst: Centrale diaconie – Individuele hulpverlening

We geven vanavond voor de mensen die het binnen PKN Apeldoorn moeilijk hebben en wel wat financiële ondersteuning kunnen gebruiken.