pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE DIACONIE

MAF/ familie De Zwart
Ochtendcollecte 12 mei

Mission Aviation Fellowship, kortweg MAF, is met 130 vliegtuigen ’s werelds grootste,  onafhankelijke, non-profit vliegorganisatie. Gods Woord en Gods Liefde op de meest efficiënte en effectieve wijze tot aan de einden der aarde brengen, dat is al ruim 60 jaar de missie van MAF. Als interkerkelijke organisatie werken we samen met kerken en hulporganisaties. Zo helpen we miljoenen mensen in derde wereldlanden. Dagelijks kunnen duizenden hulpverleners, zendingswerkers en zieke mensen rekenen op veilig en snel luchttransport en radiocommunicatie van MAF. Waar hulp over de weg te lang duurt of onmogelijk is, biedt MAF hulp.

In mei 2017 is de familie De Zwart door MAF uitgezonden naar Arnhemland in Australië.

Arnhemland is een gebied van 97.000 km², in het noordwesten van het Australische Noordelijk Territorium. Het gebied is sinds 1931 een reservaat voor de Aboriginals. In dit reservaat wonen de Yolgnu, een van de grootste inheemse stammen van Australië.

Kijk ook eens op www.dezwart4maf.nl om een goede indruk te krijgen van wat familie De Zwart doet.

IZB
Avondcollecte 12 mei

IZB is de vereniging voor zending in Nederland. Het is een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Ze staat kerkenraden en gemeenten met raad en daad bij, in het vervullen van hun missionaire roeping. Zie ook www.izb.nl 

Eigen Wijkdiaconie

Ochtendcollecte 19 mei

Collecteopbrengsten voor de eigen wijkdiaconie besteden we aan hulp voor mensen die het financieel moeilijk hebben, maar ook voor andere doelen zoals hulpaanvragen van stichtingen of andere praktische zaken. Geeft u van uw overvloed aan deze mensen?

Voedselbank Apeldoorn

Avondcollecte 19 mei

De Voedselbank Apeldoorn is in 2006 opgezet door een aantal vrijwilligers en maakt sinds 2011 officieel onderdeel uit van het netwerk van Voedselbanken Nederland.
De Voedselbank Apeldoorn werkt als organisatie nauw samen met zoveel mogelijk instanties en kerken in de regio. Met name de maatschappelijke instellingen zijn hierbij van belang door hun contacten met de doelgroep van de Voedselbank. Zij verwijzen mensen door die in aanmerking komen voor een pakket.
De Voedselbank ondersteunt elk lokaal initiatief dat de “minners” in onze samenleving wil ondersteunen met levensmiddelen en begeleiding in het oplossen van de probleemsituatie. Dit houdt concreet in, dat wij levensmiddelen die kwalitatief nog goed zijn, maar om één of andere reden niet verkocht kunnen worden, inzamelen en uitdelen aan particuliere huishoudens die onvoldoende geld overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien.
Ook kunt u elke zondag het product van de maand meenemen en in de bakken leggen.
Namens de deelnemers van de voedselbank HARTELIJK DANK!

Stichting SDOK

Tafelcollecte Heilig Avondmaal

SDOK (Stichting de Ondergrondse Kerk) is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. We werken vanuit ons geloof in Jezus Christus en laten ons daarbij leiden door Gods Woord, de Bijbel. “Waarom God toelaat dat wij hier zo worden vervolgd? Om jullie in de vrije wereld te leren wat radicaal geloof is”. Uitspraak van een vervolgde christen. Lees meer op: http://www.sdok.nl/

ZOA

Ochtendcollecte 26 mei

In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen draagt ZOA bij aan hoop en herstel.
Dat doen we door ons in te zetten voor hulp, hoop en herstel voor mensen die slachtoffer worden van een natuurramp of gewapend conflict. We bieden noodhulp en werken daarnaast met de lokale gemeenschap aan wederopbouw. Zo zetten we er ons samen voor in dat mensen weer zelfstandig kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Het christelijk geloof is daarbij onze motivatie. De ZOA heeft verschillende projecten. Kijk ook eens op www.zoa.nl

Omzien naar elkaar

Avondcollecte 26 mei

Vakantie is voor veel mensen de gewoonste zaak van de wereld. Maar voor een kwart van de Nederlanders is dat niet zo. Een deel daarvan zou graag weg willen, maar kan dat niet betalen. De diaconie stelt elk jaar een aantal minder draagkrachtige personen en gezinnen uit Apeldoorn in staat om toch van een korte vakantie te kunnen genieten. Met de bijdragen van vandaag wordt dat mogelijk gemaakt. Ook uit onze gemeente worden gemeenteleden vanuit deze collecte ondersteund.

Collecte verantwoording diaconie eerste kwartaal 2019

DatumDoelOpbrengst
1-1-2019CD-CNAP385,75
1-1-2019CD- Algemeen291,25
6-1-2019Steunfonds Gereformeerde Bond597,70
6-1-2019Bible League413,25
GZB uitgang ds. en mevrouw Visser681,12
13-1-2019Schuilplaats663,19
13-1-2019Operatie Mobilisatie414,93
20-1-2019Eigen wijk diaconie622,55
20-1-2019MAF fam. de Zwart432,45
27-1-2019Friedenstimme488,70
27-1-2019CD-Citypastoraat Apeldoorn353,60
3-2-2019Perzische kerk Kores605,21
3-2-2019CD- Buitenland kinderen in de knel404,65
GZB uitgang ds. en mevrouw Visser797,58
10-2-2019Project 10 27 GZB651,35
10-2-2019ICF Apeldoorn390,49
17-2-2019Eigen wijk diaconie585,61
17-2-2019IZB431,33
24-2-2019Siriz (VBOK)616,89
24-2-2019CD- Schuldhulpmaatje335,95
3-3-2019Lepra zending666,50
3-3-2019Ontmoeting402,95
GZB uitgang ds. en mevrouw Visser743,56
Huwelijkscollecte33,65
Gift huisbezoek ouderling B. Mulder50,00
10-3-2019GZB voorjaarszendingscollecte1326,14
10-3-2019GZB voorjaarszendingscollecte372,90
17-3-2019Tafelcollecte H.A. Udfarfalva1190,81
17-3-2019CD-kerk en vluchteling320,73
17-3-2019Eigen wijk diaconie628,29
24-3-2019MAF fam. De Zwart738,70
24-3-2019De Hoop330,80
31-3-2019Noodhulp collecte Zuidelijk Afrika1562,90
31-3-2019CD-individuele hulpverlening318,30
GZB uitgang ds. en mevrouw Visser257,29
31-3-2019GZB uitgang ds. en mevrouw Visser364,75

Namens alle stichtingen en de diaconie hartelijk dank voor uw gaven.