pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE DIACONIE

Eigen wijkdiaconie
Ochtendcollecte 10 november

Collecteopbrengsten voor de eigen wijk diaconie besteden we aan hulp voor mensen die het financieel moeilijk hebben, maar ook voor andere doelen zoals hulpaanvragen van stichtingen of andere praktische zaken.
Geeft u van uw overvloed aan deze mensen?

Stichting ONO
Avondcollecte 10 november

Stichting Omzien Naar Oekraïne (ONO) bestaat uit enthousiaste en vooral bewogen vrijwilligers die wat willen doen voor arme mensen in Oekraïne. De contacten lopen via een plaatselijke kerk in Vinnitsa.Wat doet ONO?

• Het ter plaatse uitdelen van voedselpakketten aan de allerarmsten in de dorpen rond Vinnitsa, op aanwijzing van een maatschappelijk werkster,
• Het exploiteren van een gaarkeuken en het verstrekken van financiële middelen om dit mogelijk te maken.
• Het adviseren en ondersteunen van een boerderij voor zowel de landbouw als de varkensfokkerij en varkensmesterij. Via deze boerderij gaan er weer gratis producten naar de gaarkeuken om de maaltijden mee te bereiden.
• Het financieel en maatschappelijk ondersteunen van een weeshuis met kinderen met een verstandelijke en lichamelijke beperking in Plyskiv.
• Het helpen en ondersteunen van de bewoners met diverse hulpgoederen zoals kleding, bedden, dekens, rolstoelen en ziekenhuisbedden.

Stichting Hulp Oost-Europa
Ochtendcollecte 17 november

Stichting Hulp Oost-Europa ondersteunt christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa bij het vervullen van hun Bijbelse roeping op het gebied van gemeenteopbouw, diaconaat en onderwijs. Ze doet dit vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid
Kijk eens op: www.hulpoosteuropa.nl.

Stichting Timon
Avondcollecte 17 november

Timon richt zich op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief. Onze motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of oudere, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Hierbij hebben we aandacht voor diversiteit. Zie ook www.timon.nl.

Christenen voor Israël
Ochtendcollecte 24 november

Stichting Christenen voor Israël wil christenen bewust maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods plan met deze wereld. Wij hebben een boodschap voor de kerk: de gemeente van de Heere Jezus Christus is niet in de plaats van Israël gekomen. Er zijn nog verschillende belangrijke beloften voor Israël die in de nabije toekomst zullen worden vervuld. Zie ook christenenvoorisrael.nl.

Kerk in Actie
Avondcollecte 24 november

De slogan van Kerk in Actie is ‘Geloven in delen’. Ook wij mogen delen van wat ons gegeven is. Vandaag is de avondcollecte bestemd voor het binnenlands diaconaal werk van Kerk in Actie. Met onze bijdragen worden tal van diaconale projecten in Nederland op het gebied van armoedebestrijding, vluchtelingenwerk en ouderen en jongeren in knelsituaties ondersteund.