pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE DIACONIE

Schreeuw om leven
Ochtendcollecte 11 juli

Stichting Schreeuw om leven is een christelijke prolifeorganisatie die zich bezighoudt met het levensbegin en levenseinde. Gods Woord, de Bijbel, is de basis waaruit ze werkt. ‘Er is Hulp’ is de hulpverleningsafdeling die vrouwen en meisjes helpt bij een ongewenste zwangerschap en na een abortus.

Palestijnse christenen
Avondcollecte 11 juli

De collecte in de morgendienst is bestemd voor Palestijnse christenen. Via de Stichting Steun Werk George Khalil steunt u financieel de Emmaus Bible Ministry te Nazareth. Deze stichting heeft als doel het verspreiden van Gods Woord en het stimuleren van nadere bestudering van de Bijbel in de gehele Arabische wereld. Meer informatie over Emmaus Bible Ministry: http://m.stichtingemmausnazareth.nl/over-emmaus-bible-ministry.

De Wittenberg
Ochtendcollecte 18 juli 

De Wittenberg in Zeist biedt een leefgemeenschap en diverse onderwijsprogramma’s. De leefgemeenschap is voor jongeren van 17 tot 25 jaar en wordt geleid door kernbewoners. Het onderwijs kent Een jaar Wittenberg, de Jongerenwerkersopleiding, Discipelschap in 80 dagen en diverse korte programma’s. In het onderwijs op de Wittenberg staan Bijbelse verdieping, persoonlijke vorming en professionele toerusting centraal. Jaarlijks kiezen zo’n 40 jongeren voor een studie op de Wittenberg. Ruim 1.500 jongeren hebben inmiddels de Wittenberg gevolgd. Velen van hen zijn actief in hun kerkelijke gemeente of bij een christelijke organisatie in binnen- of buitenland.
Al verschillende jongeren uit onze gemeente zijn bij de Wittenberg geweest.

ICF Apeldoorn
Avondcollecte 18 juli


ICF staat voor International Christian Fellowship (Internationale Christelijke Gemeenschap). ICF is een levendige gemeenschap die openstaat voor mensen uit allerlei culturen. ICF Apeldoorn richt zich allereerst op de wijk Zevenhuizen, maar mensen uit heel Apeldoorn draaien bij ons mee.
Mensen van iedere achtergrond en geloofsovertuiging zijn welkom!
Kijk ook op www.icfapeldoorn.nl om meer te weten te komen over het werk van de ICF.

Eigen wijk diaconie
Ochtendcollecte 25 juli


Collecteopbrengsten voor de eigen wijk diaconie besteden we aan hulp voor mensen die het financieel moeilijk hebben, maar ook voor andere doelen zoals hulpaanvragen van stichtingen of andere praktische zaken.

Centrale diaconie
Avondcollecte 25 juli

De slogan van Kerk in Actie is ‘Geloven in delen’. Ook wij mogen delen van wat ons gegeven is. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor het binnenlands diaconaal werk van Kerk in Actie. Met onze bijdragen worden tal van diaconale projecten in Nederland op het gebied van armoedebestrijding, vluchtelingenwerk en ouderen en jongeren in knelsituaties ondersteund.

Licht op Zuid
Ochtendcollecte 1 augustus

In 2010 is Licht op Zuid gestart als initiatief vanuit de Maranathakerk. Mensen uit de Maranathakerk willen graag de liefde van God delen met de wijkbewoners rond de kerk. Een missionair werker (vacature) en maatschappelijk werker zijn werkzaam bij Licht op Zuid. Dit is mede mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van bij de IZB betrokken kerken en particulieren, fondsen, particulieren, de Maranathakerk en de Protestantse gemeente Rotterdam-Zuid.
Licht op Zuid wil de liefde van God delen met de bewoners uit de wijken Bloemhof en Hillesluis (Rotterdam). Licht op Zuid vormt een geloofsgemeenschap waar mensen leren met elkaar Jezus te volgen.
Daarnaast biedt Licht op Zuid maatschappelijke ondersteuning die aansluit bij de behoeften van de bewoners van Bloemhof en Hillesluis. Licht op Zuid vormt een gemeenschap waar mensen met elkaar meeleven, tot bloei komen en zich inzetten voor de wijk.

ZOA
Avondcollecte 1 augustus


ZOA is er voor mensen die alles kwijt zijn geraakt door een oorlog of een ramp. Samen met jou kunnen we in noodsituaties snel te hulp schieten. En hen ook daarna trouw blijven, door te helpen bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Net zo lang totdat ze zichzelf weer kunnen redden.

Kijk voor meer informatie en actuele hulpacties op www.zoa.nl