pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Wijkdiaconie Hervormde Wijkgemeente b.a. Eben-Haëzerkerk

De diaconie van de Eben-Haëzerkerk is een wijkdiaconie, die, evenals de overige wijkdiaconieën van de Protestantse Gemeente in Apeldoorn, geïntegreerd is in het College van Diakenen (CvD). Vanwege de Hervormd-gereformeerde identiteit neemt zij daar echter wel een speciale plaats in en wordt een eigen collecterooster gevolgd. Afspraak is dat wel deelgenomen wordt aan de collecten voor het werelddiaconaat en op jaarbasis worden een aantal collecten houden met de algemene bestemming ‘Centrale Diaconie’.

Wijkdiakenen

Om te voorkomen dat gemeenteleden ‘voorbij worden gegaan’ en mogelijk langer van diaconale hulp verstoken blijven dan nodig is, wordt tijdens een huisbezoek geïnformeerd naar de ‘welstand’. Juist als er aan deze ‘welstand’ zorgen kleven, kan dat een goede aanleiding zijn om daar dieper en op een geestelijke manier met elkaar over door te spreken. Tevens kan men overleggen of een diaconaal bezoek of hulp nodig of wenselijk is.