pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

De zendingscommissie

De zendingscommissie heeft als visie en als taak de gemeente bewust te maken van de missionaire opdracht van Christus, zoals het wordt verwoord in Mattheüs 28: 19: “Ga dan heen onderwijs al de volken, doop hen in de Naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest; en leer hen onderhouden alles wat Ik u geboden

Hoe geeft zij dit vorm?

  • door ledenwerving voor de GZB,
  • de verkoop van het dagboekje “Een handvol koren”,
  • de verzorging van de zendingscollecten,
  • het inzamelen van kaarten en postzegels (deze zijn in te leveren in de daarvoor bestemde bussen in de hallen van de kerk)
  • het uitgeven van een nieuwsbrief

 

Wilt u meer informatie? Stel u vraag of opmerking:

 

gzb

 

 

 

 

 

logo

 

 

 


Vanuit de zendingscommissie

Op afstand getuigen
Deze dagen is bijna alles anders. Getuigen kan voor ons als gelovigen lastiger zijn, omdat we getuigen van ‘een God die dit allemaal maar laat gebeuren.’ Aan de andere kant zijn mensen op zoek naar echte zekerheid. Een paar suggesties vanuit de zendingscommissie om missionaire kansen te benutten:

1. Houd bestaand contact warm. Iedereen kent wel ongelovigen. Het wordt over het algemeen heel erg gewaardeerd als u hen opbelt. Laten we eerlijk durven zeggen dat we aan hem of haar moesten denken in deze onzekere tijd.
2. Als iemand u al heeft laten weten dat hij of zij op zoek is naar God, zoek dan zeker contact en schroom niet met hem of haar op afstand een stuk uit de Bijbel te lezen of samen te bidden. Probeer niet té vrijblijvend te zijn. Het evangelie is namelijk niet vrijblijvend.
3. Als u op stap voor boodschappen, een tankbeurt of iets anders, vraag de Heere dan concreet of Hij iemand met u in gesprek wil brengen. Dit kan ook als u al in de winkel bent. Laten we alle gewone dagelijkse activiteiten in gebed doen. En bid dan ook specifiek of de Heilige Geest u heldere woorden geeft en dat de ogen van de ander mogen opengaan. Hier kunnen en mogen we heel specifiek om bidden.
4. Verder vragen we veiligheid hoog te houden. We willen bekendstaan als gelovigen die het evangelie verspreiden, en niet het virus.