pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

De zendingscommissie

De zendingscommissie heeft als visie en als taak de gemeente bewust te maken van de missionaire opdracht van Christus, zoals het wordt verwoord in Mattheüs 28: 19: “Ga dan heen onderwijs al de volken, doop hen in de Naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest; en leer hen onderhouden alles wat Ik u geboden

Hoe geeft zij dit vorm?

  • door ledenwerving voor de GZB,
  • de verkoop van het dagboekje “Een handvol koren”,
  • de verzorging van de zendingscollecten,
  • het inzamelen van kaarten en postzegels (deze zijn in te leveren in de daarvoor bestemde bussen in de hallen van de kerk)
  • het uitgeven van een nieuwsbrief

Wilt u meer informatie? Stel uw vraag of opmerking:


Vanuit de zendingscommissie

GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ 2022 Een dagboek voor jong en oud!


Misschien bestelt u het boekje elk jaar, maar is dat niet het geval?
Vier goede redenen om het boekje nu wél te kopen:
• Het dagboek van de GZB is al generaties lang veel mensen tot zegen geweest.
• De winst (ruim € 8) wordt besteed aan de wereldwijde verspreiding van het Evangelie.
• Elke dag biedt maar liefst twee overdenkingen: één voor volwassenen en één voor jongeren.
• Met een oplage van 39.500 is ‘Een handvol koren’ het best verkochte dagboek van Nederland.
Bestellen kan bij de zendings- en evangelisatiecommissie.
Naam contactpersoon: Jan en Marian van Burg
e-mailadres: of bellen: 055-5426336.

Getuigen in de storm
Als commissie Zending & evangelisatie willen we gemeenteleden helpen om te getuigen van de hoop die in ons is, zeker in deze tijd. Daarom maakten we een korte video die u kunt delen met uw naasten, via bijvoorbeeld mail, whatsapp en social media. Ook mooi –misschien nog wel mooier- is het om niet de video te delen, maar om de boodschap ervan, persoonlijk, met uw naasten te delen. Deze keer gaat de video over de vraag: waar is God als het stormt in uw leven? Bekijk de video op www.youtube.com/watch?v=NRD7BXQyvDY.

Maurits Zuidijk