pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

De zendingscommissie

De zendingscommissie heeft als visie en als taak de gemeente bewust te maken van de missionaire opdracht van Christus, zoals het wordt verwoord in Mattheüs 28: 19: “Ga dan heen onderwijs al de volken, doop hen in de Naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest; en leer hen onderhouden alles wat Ik u geboden

Hoe geeft zij dit vorm?

  • door ledenwerving voor de GZB,
  • de verkoop van het dagboekje “Een handvol koren”,
  • de verzorging van de zendingscollecten,
  • het inzamelen van kaarten en postzegels (deze zijn in te leveren in de daarvoor bestemde bussen in de hallen van de kerk)
  • het uitgeven van een nieuwsbrief

 

Wilt u meer informatie? Stel u vraag of opmerking:

 

gzb

 

 

 

 

 

logo

 

 

 


Vanuit de zendingscommissie

GZB-dagboek

Het nieuwe GZB-dagboekje ‘Een handvol koren’ is verkrijgbaar. Met de aanschaf ervan krijgt u niet alleen een mooi dagboekje in handen, maar u steunt er ook nog eens het zendingswerk mee.

‘Een handvol koren’ is echt een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen, en één voor persoonlijke bezinning.

Heeft u interesse in het dagboek? U kunt het bestellen bij de zendingscommissie via of telefonisch bij Jan en Marian van Burg, 055-5426336.

Getuigen in de storm
Als commissie Zending & evangelisatie willen we gemeenteleden helpen om te getuigen van de hoop die in ons is, zeker in deze tijd. Daarom maakten we een korte video die u kunt delen met uw naasten, via bijvoorbeeld mail, whatsapp en social media. Ook mooi –misschien nog wel mooier- is het om niet de video te delen, maar om de boodschap ervan, persoonlijk, met uw naasten te delen. Deze keer gaat de video over de vraag: waar is God als het stormt in uw leven? Bekijk de video op www.youtube.com/watch?v=NRD7BXQyvDY.

Maurits Zuidijk