pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

De zendingscommissie

De zendingscommissie heeft als visie en als taak de gemeente bewust te maken van de missionaire opdracht van Christus, zoals het wordt verwoord in Mattheüs 28: 19: “Ga dan heen onderwijs al de volken, doop hen in de Naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest; en leer hen onderhouden alles wat Ik u geboden

Hoe geeft zij dit vorm?

  • door ledenwerving voor de GZB,
  • de verkoop van het dagboekje “Een handvol koren”,
  • de verzorging van de zendingscollecten,
  • het inzamelen van kaarten en postzegels (deze zijn in te leveren in de daarvoor bestemde bussen in de hallen van de kerk)
  • het uitgeven van een nieuwsbrief

Daarnaast houdt de zendingscommissie, in samenwerking met de thuisfrontcommissie, zich bezig met het ondersteunen en begeleiden van gemeentelid Jetty. Zij is uitgezonden via de GZB naar een land in Zuidoost-Azië. Naar pagina van TFC

Wilt u meer informatie? Stel u vraag of opmerking:

Nieuwsbrief Zending 2016-2_2.indd          

gzb

 

 

 

 

 

logo