pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Algemene informatie

Op 21 februari 1997 werd in de kerk het Steendam-orgel in gebruik genomen door door Marcel van de Ketterij en Peter Eilander in een dienst voor gemeenteleden en andere belangstellenden. Het was toen nog een instrument met 19 sprekende stemmen en een behoorlijk aantal reserveringen. Inmiddels zijn er 4 stemmen bijgekomen te weten de Open fluit 4′ en de Sesquialter II st. op het Hoofdwerk en de Salicet 4′ en de Dulciaan 8′ op het Zwelwerk. Het is naar de wens van de gemeente een romantisch orgel geworden waarbij het zeer prettig zingen is. Ook valt een zeer groot deel van de orgelliteratuur er stijlgetrouw op te vertolken in het bijzonder de romantische werken, niet in de laatste plaats door de goed werkende zwelkast.

De orgelkas is evenals het kerkmeubilair van essenhout gemaakt. Omdat de orgelbouwer en de architect van de kerk al in een vroeg stadium konden samenwerken vormt het orgel één geheel met het gebouw. Het front wordt gedomineerd door een statige middentoren met daarin de grootste pijpen van het Hoofdwerk. De bovenvelden geven aan dat het orgel ook een Bovenwerk bezit. In de Apeldoornse situatie is het pijpwerk van het Bovenwerk in een zwelkast geplaatst die zowel met de hand als met de voet bediend kan worden.

Vaste organisten van de Eben-Haezer kerk

Peter Eilander
www.petereilander.nl,

Marcel van de Ketterij
www.salvatori.nl

Arie Kortleven

Downloads & Links

De meest actuele informatie over orgelconcerten vindt u op onze Facebook pagina

Download hier de flyer voor de orgelconcerten
http://www.hauptwerk.nl/mp3steendamapeldnl.php
http://www.contrebombarde.com/concerthall/home/browse
http://www.pcorgan.com/SampleSets1997Apeldoorn.html

 

Dispositie

ehk-dispositite

demo 1 begeleiding huidig 1


demo 1 begeleiding uitbreiding 1


demo 2 begeleiding huidig ingetogen


demo 2 begeleiding uitbreiding ingetogen


demo 3 huidig trompet


demo 3 uitbreiding trombone


demo 4 pedaal huidig


demo 4 pedaal uitbreiding


HW cornet HW high


HW mixtuur HWHW octaaf 2 HW


HW octaaf 4 HW


HW octaaf 8 HW


HW open fluit 4 HW


HW prestant 16 HW


HW roerfluit 8 HW

HW sesquialter HW

HW trompet 8 HW


HWx fagot 16 HW


HWx roerquint 3 HW


HWx+optie quint 6 HW


P bazuin 16 P


 P octaafbas 8 P


P subbas 16 P


P violon 16 P


Px gedekt 8 P


Px octaaf 4 P


Px quint 6 P


Px+optie trombone 8 P


ZW celeste 8 ZW


ZW dulciaan 8 ZW


ZW gamba 8 ZW


ZW gemshoorn 2 ZW


ZW holpijp 8 ZW


ZW nasart 3 ZW


ZW prestant 8 ZW


ZW roerfluit 4 ZW


ZW salicet 4 ZW


ZWx schalmey 8 ZW


Uit het RD | Publicatiedatum: 24 februari 1997

Steendam-orgel in Apeldoorn

Redactie: G. de Looze ; Bijdragen: A. M. Alblas

Een oerdegelijk orgel met een romantisch klankbeeld, een goed begeleidingsinstrument. Dat waren de eisen die men in Apeldoorn stelde aan een nieuw te bouwen orgel voor de nieuwe Eben-Haëzerkerk van de hervormde buitengewone wijkgemeente. Sicco Steendam heeft ruimschoots aan dat verlangen voldaan. Sinds vrijdag kunnen de Apeldoorners, met hun organisten Peter Eilander en Marcel van de Ketterij, zich verlustigen in het resultaat. Ze hebben het Steendam best lastig gemaakt. Dat leggen ze nogal openhartig bloot in de fraaie brochure ter gelegenheid van de ingebruikneming. Doch de waardering voor de orgelmaker uit het hoge noorden overheerst. Namens de Orgelcommissie van de Nederlandse Hervormde Kerk versterkte dr. Hans van Nieuwkoop de adviesgelederen. Er kwam een voor alle partijen acceptabele oplossing: 31 stemmen, waarvan twaalf gereserveerd voor later. De negentien vormen als het ware de noodzakelijke kern voor het begeleiden van de gemeentezang, met een aantal kleurtjes voor de voorspelen.

Sicco Steendam bouwde een fors klinkend instrument op 16-voetsbasis. Voor het concept koos hij als vertrekpunt de tweede generatie Witte, zonder daarin dogmatisch te werk te gaan of slaafs te kopiëren. De prestanten gaf hij een grote ronde toon, waarin de 16-voet in het front een belangrijke rol speelt. Het plenum is mooi gesloten en vol van opbouw. De fluiten, in het zwelwerk uiteraard in de befaamde 8-4-3-combinatie, voldoen aan het romantische idioom van de bespelers. De hoofdwerktrompet is groot van toon, doch allerminst brutaal. In het pedaal geeft de Bazuin met de Subbas en de Violon een diepe sonore bas. De strijkers (Gamba en Celeste) fluisteren in de zwelkast. Een draagkrachtig en fors klinkend instrument, dit Steendam-orgel. Als begeleidingsinstrument is het weldadig. Jammer dat het volle werk in een volle kerk, in de huidige samenstelling, enige glans verliest. Daarom mag de nog komende Sesquialter best wat hebben. Het orgel zit flexibel in zijn wind. Dat vereist er behoedzaam mee om te gaan. Vrijdag liep dat niet altijd even gladjes. Steendam en Apeldoorn zijn te feliciteren met dit instrument. (A. M. Alblas)

apeldoornspeeltafels apeldoornwinds apeldoornspeeltafels apeldoornorgels apeldoornschakelaarss apeldoornfronts apeldoornmains