pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

C. van de Wetering

Voorzitter

Penningmeester
Bart van Dam
Bank: NL91 RABO 0393 3713 44
t.n.v. Diaconie Eben-Haëzerkerk

G.J. van den Bosch
Secretariaat

B. van Santen
Adjunct

W.R. Boonstra
Jeugd