pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Diaconaal Kerkrentmeester (penningmeester)
C. van de Wetering

Bank: NL91 RABO 0393 3713 44
t.n.v. Diaconie Eben-Haëzerkerk

Voorzitter
Bart van Dam

E. Ebbers
Secretariaat

A.G. v.d. Berg
Adjunct

E. Wiltink
Jeugd