pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Diaconaal Kerkrentmeester (penningmeester)
C. van de Wetering

Bank: NL91 RABO 0393 3713 44
t.n.v. Diaconie Eben-Haëzerkerk

Voorzitter
Bart van Dam

G.J. van den Bosch
Secretariaat

B. van Santen
Adjunct

W.R. Boonstra
Jeugd