pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

De Pastoraal ouderling belast met de Evangelisatie is:

M.J. Zuidijk

Evangelisatie
Elke gelovige is geroepen om een getuige te zijn in deze wereld. De belangrijkste bijdrage aan evangelisatie is dat u of jij deze roeping serieus neemt in het dagelijks leven.
zoutendzoutklein
Uw/jouw lichtkring
Wie bevindt zich allemaal in uw/jouw lichtkring? Download het lichtkringblad en ga er vandaag nog mee aan de slag. Praktisch, biddend, dienend.

Hebt u iemand in uw buurt, uw familie of kennissenkring die best eens wat meer zou willen weten over de kerk, of nog veel mooier: over de Koning van de Kerk? Fijn als u daar met hem of haar over kunt praten. Als u de vrijmoedigheid hebt om te zelf te getuigen van de hoop die in u is. Als gemeente willen we er ook zijn voor deze mensen. Misschien is de stap om iemand mee te nemen naar de kerkdienst erg groot, maar er zijn meer mogelijkheden:

Cursussen
Alpha cursus (zie Alpha )

Inloophuis
Elke dinsdagmorgen van 10.30-12.00 uur is er inloophuis in een van de zalen van de kerk. Deze ochtend is bedoeld voor iedereen uit de buurt van de Eben-Haëzerkerk en gemeenteleden die een praatje willen maken of gewoon wat gezelschap zoeken. Er is geen vast programma. Mensen kunnen binnenlopen wanneer ze willen. De ochtenden zijn gratis. Koffie of thee staan klaar. Slecht ter been? Bezoekers kunnen opgehaald en thuisgebracht worden.
Meer info: Marlies van der Wilt, 055-5427354.

Kinderclubs aan huis
Elke zomer wordt er door gemeenteleden in de Maten een vakantiebijbelclub gehouden. Rond kerst dit jaar hopen diverse gemeenteleden een kerstclub te organiseren en hun huis open te stellen voor kinderen uit de eigen straat en buurt. Een mooie manier om kinderen die we in de buurt vaak tegenkomen ook eens wat te mogen meegeven vanuit het Evangelie. Bij de clubs wordt gebruik gemaakt van materialen van IKEG. Draaiboeken en instructies zijn beschikbaar. Ook u/jij kunt zo beginnen met een club aan huis. Neem voor meer informatie contact op met Hilde Guis.

Neem iemand mee naar Natanja
Buitenkerkelijke kinderen zijn natuurlijk van harte welkom bij Natanja. Laat uw kind gerust iemand meenemen. Meld het als het even kan even bij de leiding, dan kan zij er rekening mee houden dat er kinderen zijn die minder bekend zijn met de Bijbel.

Neem iemand mee naar een jeugdavond
Jongeren, neem gerust je vrienden en vriendinnen mee op een gezellige vrijdagavond in de kelder van de kerk. Laat hen kennismaken met je kerkelijke vrienden en maak er een goede avond van. Juist ook buitenstaanders mogen zich welkom voelen in de gemeente! Zit je buitenkerkelijke vriend met moeilijke vragen? Met anderen weet je altijd meer dan alleen.

Neem iemand mee naar de kerkdienst
Misschien ziet u er tegenop om iemand mee te nemen naar een kerkdienst. Is het niet veel te moeilijk? En al die vormen, schrikt dat niet af? Vergeet niet dat de kerkdienst bij uitstek de plaats is waar de Heilige Geest wil werken. Bereid degene die u mee wil nemen naar de kerk voor op het verloop van de dienst. Praat met elkaar na over de kernboodschap van de dienst. Praten over de vorm is natuurlijk makkelijker, maar waar ging het nou over? Wat sprak aan? Welke vragen heeft de dienst opgeroepen?

Contact met iemand uit de gemeente
Misschien heeft uw kennis behoefte aan een gesprek met iemand van dezelfde leeftijd, dezelfde achtergrond, een vergelijkbare privésituatie, etc. Als u zelf niet zo iemand kent, kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met de evangelisatieouderling. Er is altijd wel iemand in de gemeente om mee in gesprek te gaan.
Hulp nodig om een contactpersoon te vinden? Mail naar

Materialen om uit te delen
In de kerk is altijd een voorraad evangelisatiemateriaal aanwezig: bijbels, flyers, brochures etc. U kunt hier vrij gebruik van maken. Materialen liggen in de bovenkastjes van de kastenwand bij groep 2 van de kinderoppas in de kelder. U kunt ook contact opnemen met de evangelisatiecommissie, die deze materialen beheert.
Contact:

Overige activiteiten
Buurtbijeenkomsten rond Kerst en Pasen
Uitnodigen van buurtgenoten voor kerst- en paasdiensten
Bijbelkraam op het raadhuisplein
Evangeliseren bij de jaarlijkse houseparty op Bussloo
Welkomstpakketten bezorgen bij nieuwe bewoners in Zuidbroek
Verspreiden van lectuur in ziekenhuizen e.d.
Begeleiding van mensen die nog maar kort naar de kerk gaan (buddy)
Campingevangelisatie via Dabar