pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Jeugddiaconaat is nog een relatief nieuw begrip binnen de wijkdiaconie van de Eben-Haëzerkerk. Sinds 2008 is er een diaken aangesteld met als bijzondere opdracht het jeugddiaconaat. Het jeugddiaconaat is met name gericht op het ontwikkelen van een diaconale, dienende houding van de jongeren van de gemeente. Navolgen van Christus, discipelschap komt met name tot uiting in het liefhebben en dus het dienen van onze naaste. Deze ontwikkelingen vinden plaats in nauwe samenwerking met de jeugdouderlingen.

Jeugddiaconaat is zowel intern als extern gericht. Vanuit het jeugddiaconaat wordt er o.a. jaarlijks een jeugddiaconaal project georganiseerd. Het ene jaar wordt dit project georganiseerd rondom Make a Difference: Jongeren dienen de ‘dichtbije’ naasten door middel van praktische hulp. Het andere jaar wordt er projectmatig geld ingezameld voor de ‘verre’ naasten.

E.Wiltink

Jeugd