pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Behalve beide wijkpredikanten dragen ook de ouderlingen zorg voor de pastorale bediening van gemeenteleden. Tijdens de huisbezoeken worden de meeste ouderlingen vergezeld van een bezoekbroeder. Deze bezoekbroeders zijn geen ambtsdragers, maar gemeenteleden, die met de ouderlingen mee op huisbezoek gaan. Net als voor de ouderlingen geldt ook voor de bezoekbroeders dat ze met de zaken, die hen op huisbezoek ter ore komen, vertrouwelijk moeten omgaan.

Het huisbezoek is een belangrijke vorm van pastoraat. Hier kan gesproken worden over het persoonlijk geestelijk leven. De onderlinge band behoort tot de wezenskenmerken van de gemeente. Bij het huisbezoek wordt extra gestalte gegeven aan de zorg voor de persoonlijke omstandigheden van de ander. De ouderling en de bezoekbroeder komen niet om er zelf beter van te worden, maar komen in de naam en de dienst van hun Zender. De wijkouderlingen streven ernaar om ten minste eens in de anderhalf jaar bij een gemeentelid op bezoek te gaan.

Wat betreft de pastorale zorg door de ouderlingen is de gemeente in meerdere wijken verdeeld. Elke wijk heeft zijn eigen wijkouderling. De indeling is zoveel mogelijk gekoppeld aan postcodes.
Uw wijkouderling is uw eerste aanspreekpunt voor pastorale vragen en zaken in de wijk.​

Postcodes 7313- 7314

H. Averesch wijk 3

Postcode  7325 alles ten noorden van de Woudhuizerallee, behalve Het Kasteel Postcode  7326 onder de ring en postcode 7329

G. Nap wijk 9 en 12

Postcodes  7327, 7328, 7331 en 7332

H. Bronsveld wijk 13 en 14

Postcodes 7333, 7334, 7335 en 7339

J. Grootenhuis wijk 15 en 16

Wilp, Twello, Deventer, Beekbergen, Lieren, Klarenbeek, Doesburg, Loenen, Dieren en Spankeren

C.M. Vernooij wijk 18 en 19

Postcode 7325 Woudhuizerallee en alles ten zuiden hiervan inclusief Het Kasteel Postcode  7326 boven de ring en Groot Zonnehoeve

E. de Bruin wijk 10 en 11

Postcodes 7311, 7316 en 7317

H. Vermaas wijk 1 en 5

Postcodes 7321 en 7322

B. Cornelisse wijk 6 en 7

Postcodes 7312, 7315, 7341, 7345 en 7346

A. Wielink wijk 2 en 4

Postcodes 7323 en 7324 en Teuge en Terwolde

W. Gijsbertsen wijk 8

Wijkouderling voor de oudere gemeenteleden in de wijken

H. de Koning

De Pastoraal ouderling belast met de Evangelisatie

M.J. Zuidijk

Postcodes

J. van Dijk