pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Door en vanuit de kerkenraad wordt een compact moderamen gekozen. Het moderamen bestaat uit: Predikant(en), scriba, pastoraal ouderling, diaken en ouderling-kerkrentmeester.
De voorzitter is bij voorkeur een van de ouderlingen.

Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en voorts, onder verantwoording aan de kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen (kerkorde ordinantie 4 artikel 7)

Het moderamen bestaat uit:

Vacant
Br. J. van der Wilt
Br. L. Smit
Br. R. Quint
Br. C.. van de Wetering