pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Door en vanuit de kerkenraad wordt jaarlijks een moderamen gekozen en heeft tot taak het voorbereiden en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en voorts, onder verantwoording aan de kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen.

Het moderamen bestaat (in 2020) uit de volgende kerkenraadsleden:

Ds. H.I. Methorst
Br. B. van Dam (diaken)
Br. R. Quint (ouderling-kerkrentmeester)
Br. L. Smit (pastoraal ouderling en voorzitter kerkenraad)
Br. M. van Poelje (ouderling-scriba)
Br.  (jeugdouderling)