pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Voorzitter
P.M.J. Giesberts

Tel. 055-5789243
pgiesberts@xebic.com

De inhoud van deze pagina is uitsluitend voor gebruikers die zijn ingelogd. Je kunt hier inloggen om de inhoud van deze pagina te bekijken.

Penningmeester
J.R.G. Zevenbergen

Bank: NL77 FVLB 0699 7686 59
t.n.v. Herv. BA Eben-Haëzerkerk

Secretariaat
R. Quint

secretariscvk@ehkerk.nl
Postadres: Postbus 2444
7302 EP Apeldoorn