pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland


A. Schouten
Tel. 055-323 16 99

Voorzitter


J.R.G. Zevenbergen
Tel. 055-360 28 01

Bank: NL77 FVLB 0699 7686 59
t.n.v. Herv. BA Eben-Haëzerkerk
Penningmeester


R. Quint
Tel. 06-37352804

Postadres: Postbus 2444
7302 EP Apeldoorn
Secretariaat