pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Penningmeester
J.R.G. Zevenbergen

Bank: NL77 FVLB 0699 7686 59
t.n.v. Herv. BA Eben-Haëzerkerk