pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Een christen kan niet zonder geestelijke groei. Door geestelijk te groeien sta je steviger, krijg je kleur en draag je vrucht. Om God lief te hebben, Zijn liefde uit te stralen, en Zijn wil te doen in de tijd waarin wij leven.

Daarom hebben we in de Eben-Haëzerkerk diverse kringen en activiteiten die willen bijdragen aan geestelijke groei en verdieping. De Commissie Vorming en Toerusting (V&T) coördineert deze kringen en activiteiten.

Als gemeente mogen we sámen geestelijk groeien. In het gemeentewerk deel je je geloof en je vragen met elkaar. De Heilige Geest wil door het gemeentewerk waaien. We leren van elkaar en kunnen zo ook samen groeien tot een sterk lichaam van Christus.

Aan de volgende kringen en toerustingsactiviteiten kun je deelnemen:

De Commissie V&T bestaat uit de ouderling Vorming & Toerusting, drie gemeenteleden en de twee predikanten. Voor info en vragen kun je contact opnemen met Geert Hilberink (ouderling V&T): 06 13 79 46 29 of .