pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Binnen het kerkelijk leven vervult de scriba een belangrijke rol. Hij is voor veel zaken het eerste aanspreekpunt voor gemeenteleden, predikanten en (kerkelijke) organisaties buiten de gemeente. Het takenpakket van de scriba is veelomvattend en divers. Het bevat onder meer: het wekelijks opstellen van de afkondigingen, het agenderen en voorbereiden van vergaderingen, uitvoerende werkzaamheden naar aanleiding van vergaderingen, het organiseren van verkiezingen, het verwerken van in- en uitgaande correspondentie en het plannen van preekbeurten.

De rol van scriba is ook de predikanten te ontlasten van uitvoerende zaken. Neem dus met de scriba contact op wanneer u zaken hebt aangaande: afkondigingen voor de dienst, het aanvragen van voorbede (denk aan: geboorte, ziekte, huwelijk en overlijden), het lidmaatschap van de gemeente en adreswijzigingen. De scriba zorgt er dan voor dat de juiste acties in gang worden gezet en de juiste personen worden geïnformeerd.

Dhr. M.H. van Poelje