pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Ouderenpastoraat:

Wijkouderling voor de oudere gemeenteleden in de wijken.

H. Koning wijk ouderen

We leven in een samenleving waarin de gemiddelde leeftijd steeds hoger wordt. Dat brengt specifieke vragen met zich mee. Met het oog hierop is binnen het pastoraat van de gemeente een ouderling aangesteld met als speciale taak aandacht te geven aan de ouderen van de gemeente. Naast de predikant, die aandacht geeft aan ouderen in crisissituaties zoals ziekenhuisopname, rouw en ernstige ziekte en bezoek bij huwelijks jubilea en verjaardagen van 80 jaar en ouder, zorgt de daartoe gekozen ouderling voor pastorale zorg. Hij brengt periodiek bezoek aan de ouderen, afhankelijk van hun persoonlijke omstandigheden en situatie. Hij wordt hierin bij gestaan door een bezoekbroeder. Tevens is het ouderenpastoraat betrokken bij het Ouderencontact, dat maandelijkse bijeenkomsten organiseert voor ouderen en alleenstaanden van de gemeente. Ook begeleidt het ouderenpastoraat het Ouderen bezoekwerk en het Geheugencontact, dat maandelijkse bijeenkomsten belegt voor mensen met dementie en andere vormen van geheugenverlies.