pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE KERKENRAAD

Doopzitting
In verband met de bediening van de Heilige Doop op zondag 17 juni kan er doopaangifte gedaan worden bij de scriba, tot zaterdag 2 juni. De doopzitting wordt gehouden op dinsdag 5 juni, om 20.00 uur, in de consistoriekamer. We verwachten beide ouders. Nemen jullie het trouwboekje mee?

Bezoek Udvarfalva Commissie
Tijdens de kerkenraadsvergadering van 14 mei j.l. is een afvaardiging van de Udvarfalvacommissie op bezoek geweest: Jan Haasjes, Marja van Maanen en Bram Reinders. Aan de hand van een presentatie namen ze ons mee in een stukje ontstaansgeschiedenis, blikten ze terug op het bezoek aan onze zustergemeente in april j.l. en keken ze vooruit naar de uitdagingen van de toekomst. De commissie benadrukt dat het haar missie is om namens de kerkenraad van de EH-gemeente contacten te onderhouden tussen de gemeente in Udvarfalva en de EH-gemeente in Apeldoorn. Het elkaar onderling versterken in het geloof staat daarbij centraal. Daarnaast vindt er financiële ondersteuning plaats aan noodlijdende gemeenteleden ter plaatse. Tijdens het bezoek van de commissie in april j.l. is er kennisgemaakt met de nieuwe predikant, Jakab István. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met de kerkenraad van Udvarfalva en de sponsorgezinnen zijn bezocht. De commissie kijkt terug op fijne ontmoetingen in een open en gastvrije sfeer. De commissie en de kerkenraad hebben afgesproken om gezamenlijk na te denken over de wijze waarop we in de toekomst de onderlinge contacten en betrokkenheid met onze zustergemeente kunnen consolideren en zo mogelijk versterken. De commissie heeft een uitgebreide presentatie gemaakt over onze zustergemeente Udvarfalva die binnenkort op de website van onze kerk wordt geplaatst. Daar kunt u alles nog eens rustig nalezen.