pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE KERKENRAAD

Ambtsdragersverkiezingen
In Hervormd Accent nr. 18 d.d. 22 september bent u geïnformeerd over de komende ambtsdragersverkiezingen. In dit bericht wordt gemeld dat de verkiezing door de gemeente op 29 november zal plaatsvinden. Deze datum is gewijzigd naar donderdag 23 november. De aanvangstijd van 19.30 uur is ongewijzigd. Op 13 november zullen met inachtneming van de ingebrachte aanbevelingen door de kerkenraad dubbeltallen worden samengesteld voor de verkiezingsbijeenkomst op 23 november. Indien voor de herkiesbare broeders R.A.J. van de Kamp en K.J. Riezebos elk afzonderlijk minder dan vijf namen van dezelfde persoon worden ingediend, worden deze beide broeders door de kerkenraad herkozen.

(Her)benoeming ambtsdragers door de Algemene Kerkenraad
Br. J. van de Haar is vanaf 2010 als diaken met bijzondere opdracht belast met de functie van 1e voorzitter van het College van Diakenen (CvD) (dit is het college van de centrale diaconie, dus niet het college van de diaconie van de Eben-Haëzergemeente). Zijn ambtstermijn eindigt op 1 januari 2018 en daarmee ook zijn bijzondere opdracht zoals hiervoor genoemd. In verband met de aankomende vacature van scriba van de Algemene Kerkenraad, is br. van de Haar door de Algemene Kerkenraad met ingang van 1 januari 2018 voor een termijn van 4 jaar herbenoemd als diaken met als bijzondere opdracht scriba van de Algemene Kerkenraad. Zijn herbevestiging als diaken zal in de maand januari 2018 in de Eben-Haëzergemeente plaatsvinden. In verband met het vacant komen van de functie van 2e voorzitter van het College van Diakenen, is ons gemeentelid, br. S. van Eenennaam door de Algemene Kerkenraad (AK) met ingang van 1 januari 2018 benoemd tot diaken met bijzondere opdracht. Deze bijzondere opdracht betreft het vervullen van de functie van  2e voorzitter van het College van Diakenen per 1 januari 2018. Br. van Eenennaam zal in de maand januari 2018 eveneens in de Eben-Haëzergemeente in het ambt van diaken worden bevestigd. Zowel br. van de Haar als br. van Eenennaam zijn benoemd door de Algemene Kerkenraad en maken derhalve beiden deel uit van de Algemene Kerkenraad en zijn evenals ouderling met bijzondere opdracht br. G. Bok geen lid van de kerkenraad van de Eben-Haëzergemeente.