pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE KERKENRAAD

Ambtsdragerverkiezing
Op maandag 4 maart is tijdens de verkiezingsbijeenkomst in de vacature van ouderling-kerkrentmeester br. P.M.J. Giesberts, Jhr. Mr. G.W. gekozen. Bij het verschijnen van dit blad is de periode van beraad verstreken. Wij bidden hem vrede en rust toe op zijn genomen besluit.