pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Dabarwerk campingevangelisatie
Van 29 juli t/m 26 augustus verrichten een aantal jongeren uit de gemeente op verschillende campings in Nederland Dabarwerk. Dit zijn de volgende jongeren: van 29 juli t/m 12 augustus op camping De Scheepsbel te Doornspijk: Carolien van Maanen, e-mail: carovanmaanen@gmail.com; van 29 juli t/m 5 augustus op camping De Scheepsbel te Doornspijk: Fianne de With, e-mail: fiannedewith@live.nl; van 5 augustus t/m 19 augustus op camping De Rietschoof te Aalst: Wilco Brand, e-mail: wilcobrand96@gmail.com; van 5 augustus t/m 19 augustus op camping De Grimberghoeve te Wierden: Antoon Dommerholt, e-mail: antoondommerholt@gmail.com; ‎van 12 augustus t/m 19 augustus op camping De Scheepsbel te Doornspijk, Anneke Grootenhuis, e-mail: anneke.grootenhuis@gmail.com, Tim Grootenhuis, e-mail: timg1995@gmail.com en Pieter van Duijvenboden, e-mail: pieterduijvenboden@hotmail.com. Het echtpaar Marije en Dirk-Jan Wolvers-Hollebrandse, e-mailadressen: dirkjanwolvers@gmail.com / marijehollebrandse@live.nl maken deel uit van de Dabarcommissie en verrichten in de periode van 29 juli t/m 25 augustus ondersteunende activiteiten. Wij bidden deze jongeren Gods zegen toe in dit mooie maar soms ook heel intensieve en moeilijke werk. Een bemoedigend kaartje of e-mailtje zullen zij vast en zeker op prijs stellen. Van harte aanbevolen!

Op 13 augustus zal het dabarteam dat op de camping De Scheepsbel evangeliseert bij ons de morgendienst bijwonen. Na die dienst is er dan in de gemeentezaal gelegenheid om de teamleden te ontmoeten en hun Gods zegen toe te wensen.

 

Bijeenkomst studenten
Zoals ook vorige keer is gemeld, nodigen we (aankomende) studenten uit voor een ontmoeting. Steeds weer blijkt dat er bij deze groep best de nodige vragen leven. Over geloof/wetenschap. Studieplek/kerk/gemeente. Studentenverenigingen. Ethiek. Enkele jaren geleden hebben we een avond belegd. Dat willen we eind augustus weer een keer doen, met het oog op de start van het academisch jaar. Deze bijeenkomst zal gehouden worden op DV vrijdagavond 1 september. Alle (aanstaande) studenten van harte welkom om 20:00 uur in de gemeentezaal.

Zutphen
In verband met de krappe bezetting van de kerkenraad van onze zustergemeente Irene te Zutphen, zal een vijftal zondagen een ambtsdrager van onze kerkenraad in de middagdienst aldaar mee verantwoordelijkheid dragen in de presentie in de consistorie. Het is mooi om zo de zusterband ook inhoud te kunnen geven.

Reformatieherdenking
Zoals vast al wel is gemerkt, is het dit jaar 500 jaar geleden dat de Reformatie werd ingezet met Luthers protest tegen de misstanden in de Rooms-Katholieke Kerk. Ieder jaar staan we daar rond 31 oktober bij stil in een reformatieherdenkingsdienst in de Eben-Haëzerkerk. Dit jaar zal deze dienst op DV zaterdagavond 21 oktober worden gehouden. Tijdens die avond zal Calvijn-kenner dr. M.A. van den Berg uit Zoetermeer een inleiding verzorgen. De muzikale omlijsting zal dan verzorgd worden door het jong gemengd koor Laudate Deum uit Apeldoorn olv dirigent Arie Kortleven.
De zaterdag erna zal er voor Apeldoorn-breed een moment van aandacht zijn voor deze herdenking. Vanuit de Protestantse gemeente Apeldoorn wordt er op zaterdagmiddag een bijeenkomst belegd, waar we als Eben-Haëzerkerk ook in meewerken, met twee pijlers: Disputeren én Danken.
Het is de bedoeling om in de voormalige Rooms-Katholieke Victorkerk, de huidige kerk van de HHG, rond 15:30 uur een debat te houden in de klassieke vorm van een theologische disputatie. O.a. Prof. Dr. Den Hertog (TUA) en Prof. Dr. Van Vlastuin (VU) hopen hier aan mee te werken. Aansluitend zal er om 17:00 uur een dankmoment van ongeveer een uur zijn, in de vorm van een Luthers Vesper, waaraan o.a. de lutherse predikant ds. P. Oussoren en ook ds. W. Smouter (NGK) hopen bij te dragen.
Als insteek voor de disputatie geldt een actualisering van Luthers slogan ‘simul iustus et peccator’ (‘tegelijk gerechtvaardigd én zondaar’). Hoe gaan we om met menselijk falen? Waarom is genade nooit goedkoop maar wel onmisbaar? Hebben we in onze tijd (ook buiten de kerk) moderne vormen van biechtcultuur nodig waarbij ‘aflaten’ aangeboden worden?
Nadere informatie volgt nog, maar houd de data alvast vrij!

Bijeenkomsten verenigingen, clubs, ect
In verband met een goede onderlinge afstemming en een correcte vermelding in de gemeenteagenda en in het Hervormd Accent, worden alle verenigingen, bijbelskringen, clubs, etc, vriendelijk verzocht voor het verenigingsjaar 2017-2018 de vergaderdata vóór 1 september 2017 per mail of per brief door te geven aan de scriba. email: scriba@ehkerk.nl Postadres: De Steeneik 10, 7325 HE Apeldoorn. Indien bijeenkomsten plaatsvinden in de Eben-Haëzerkerk, dient vooraf overleg plaats te vinden met koster Hein Hop.