pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Gemeenteavond
Volgende week verschijnt de tweede druk van het boekje ‘Hij is niet ver. Op zoek naar Gods aanwezigheid’. De auteur is onze predikant ds. Den Admirant. Ruim twee jaar na de verschijning was dit boekje niet meer verkrijgbaar. Ds. Den Admirant schreef voor de tweede druk een nieuw hoofdstuk, getiteld ‘Leven in Gods aanwezigheid’. Hierin gaat hij in op de concrete ervaring van Gods aanwezigheid en het gevoel van Zijn afwezigheid. Deze vragen komen aan de orde: ‘Waar kunnen we in ons dagelijkse leven sporen ontdekken van Gods nabijheid? Hoe spreekt de Heere tot ons door Zijn Woord? Hoe gaan we om met de aanvechting dat Hij Zich voor Zijn kinderen verbergt?’

Op woensdagavond 7 juni hopen we als gemeente één uur rond dit boekje samen te komen, van 20.00 tot 21.00 uur. Na de opening door onze ouderling Vorming & toerusting vertelt ds. Den Admirant waarom hij dit boekje schreef, wat zijn verlangen is, hoe hij hoopt de gemeente ermee te dienen. Aansluitend zullen twee gemeenteleden in een paar minuten vertellen op welke wijze zij de aanwezigheid van de Heere in hun leven ervaren hebben. Daarnaast zingen we met elkaar enkele liederen én is er gelegenheid vragen te stellen aan de auteur. Om 21.00 uur sluiten we af. Daarna is de uitgave voor slechts 10 euro aan te schaffen. Ook biedt ds. Den Admirant gelegenheid om na afloop persoonlijk met hem door te spreken voor wie dat wil.

Alle gemeenteleden nodigen we uit aanwezig te zijn. Van harte welkom!