pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE KERKENRAAD

Uit de kerkenraadsvergadering van 8 mei is het volgende aan de gemeente mee te delen:

  • in verband met zijn aankomend emeritaat hoopt ds. Arpad Szabo rondom de gemeentedag op 17 en 18 juni een afscheidsbezoek aan onze gemeente te brengen. Hij zal onder andere op de gemeentedag een stand van Udvarfalva bemannen. Ook zal hij tijdens de morgendiensten op 18 juni de gemeente toespreken;
  • er is uitvoerig gesproken over het veilig en vertrouwelijk omgaan met gemeente-gerelateerde informatie op digitale wijze;
  • besloten is om de nieuwe HGJB-methode tienercatechese Leer & Leef met ingang van het nieuwe seizoen voor de jongste groepen te gebruiken;
  • wij spraken af dat in de kerkenraadsvergadering van 12 juni het onderwerp ‘bezinning eredienst’ nader zal worden besproken;
  • wij namen kennis van de jaarrekening 2016 van de wijkdiaconie. Aangezien de wijkdiaconie valt onder de centrale diaconie van de Protestantse Kerk Apeldoorn, vindt aldaar goedkeuring van de jaarrekening plaats. De kerkenraad heeft wel zijn instemming en waardering over de jaarrekening uitgesproken;
  • we namen afscheid van dhr. F. Pierik die in het kader van zijn stageperiode in de gemeente als predikant in opleiding met grote regelmaat de vergaderingen van het moderamen en de kerkenraad heeft bijgewoond. Zijn stageperiode eindigt op 5 juni 2017.

Gemeenteavond: ‘Gods aanwezigheid en mijn leven’
Volgende week verschijnt de tweede druk van het boekje ‘Hij is niet ver. Op zoek naar Gods aanwezigheid’. De auteur is onze predikant ds. Den Admirant. Ruim twee jaar na de verschijning was dit boekje niet meer verkrijgbaar. Ds. Den Admirant schreef voor de tweede druk een nieuw hoofdstuk, getiteld ‘Leven in Gods aanwezigheid’. Hierin gaat hij in op de concrete ervaring van Gods aanwezigheid en het gevoel van Zijn afwezigheid. Deze vragen komen aan de orde: ‘Waar kunnen we in ons dagelijkse leven sporen ontdekken van Gods nabijheid? Hoe spreekt de Heere tot ons door Zijn Woord? Hoe gaan we om met de aanvechting dat Hij Zich voor Zijn kinderen verbergt?’

Op woensdagavond 7 juni hopen we als gemeente één uur rond dit boekje samen te komen, van 20 tot 21 uur. Na de opening door onze ouderling Vorming & Toerusting vertelt ds. Den Admirant waarom hij dit boekje schreef, wat zijn verlangen is, hoe hij hoopt de gemeente ermee te dienen. Aansluitend zullen twee gemeenteleden in een paar minuten vertellen op welke wijze zij de aanwezigheid van de Heere in hun leven ervaren hebben. Daarnaast zingen we met elkaar enkele liederen én is er gelegenheid vragen te stellen aan de auteur. Om 21 uur sluiten we én is de uitgave voor slechts € 10 aan te schaffen. Ook biedt ds. Den Admirant gelegenheid om na afloop persoonlijk met hem door te spreken voor wie dat wil.

Alle gemeenteleden nodigen we uit aanwezig te zijn. Van harte welkom!

Commissie Vorming & Toerusting