pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE KERKENRAAD

Intern vertrouwenspersoon
De kerkenraad heeft drie gemeenteleden gevraagd om als intern vertrouwenspersoon binnen de gemeente te functioneren. We zijn dankbaar dat mevr. Greet Jongman, mevr. Jacobien van Willigen en dhr. Johan Lammers positief hebben gereageerd. Tijdens de kerkenraadsvergadering van 10 september zijn zij officieel aangesteld en hebben zij de belofte van geheimhouding afgelegd. De inzet is naast beschikbaarheid bij crises vooral ook preventief om de gemeente te ondersteunen in het bieden van veilig jeugdwerk en gemeentewerk. Bij het begrip veiligheid gaat het hier dan primair om veiligheid in de sfeer van de relaties. Denk als aandachtsvelden aan de indeling van de ruimtes, antipestbeleid, bewust omgaan met 1-op-1-situaties en natuurlijk de waakzaamheid op grensoverschrijdend gedrag. In een volgende uitgave van Hervormd Accent zal één en ander nadere toelichting krijgen.

Kerkproeverij
Zondag 16 september is het Kerkproeverij. Graag nodigen we IEDER EEN uit om een gast mee te nemen naar de dienst die om 10.00 uur begint en/of de laagdrempelige rondleiding die om 12.30 begint en eindigt in de kelder waarbij we het evangelie hopen te bespreken. We zien uit naar een fijne ontmoeting. Buurtbewoners worden ook uitgenodigd dus mocht u gasten zien die zelfstandig zijn gekomen, heet ze dan hartelijk welkom.