pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Jaarrekening 2021
In de kerkenraadsvergadering van april is de jaarrekening 2021 besproken en vastgesteld. In financieel opzicht kon het jaar 2021 met een mooi positief resultaat worden afgesloten. De jaarrekening ligt van 14-21 mei ter inzage in het kantoortje naast de consistorie. Ook is de jaarrekening in te zien via de website. Menu: Informatie->Kerkrentmeesters->Financiën (begroting en jaarrekening).
Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u tot uiterlijk 21 mei contact opnemen met de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters: Ronald Zevenbergen, .