pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Thuisluisteraars

Sinds ongeveer twee jaar wordt de Weekbrief uitgegeven. Degenen die zich daarvoor opgegeven hebben bij kerkrentmeester A. Bik (kerkrentmeesterbik@ehkerk.nl) of de scriba (scriba@ehkerk.nl) krijgen elke week een Weekbrief via de mail. Mogelijk kunt u hier geen gebruik van maken en luistert u via Lucas of internet naar de kerkdiensten en ook naar het voorlezen van de Weekbrief zoals dat gedaan wordt door enkele jongeren uit onze gemeente. De techniek die daarvoor gebruikt wordt, laat het helaas weleens afweten. Graag zouden wij weten of u gebruikmaakt van deze mogelijkheid om de inhoud van de Weekbrief te horen. Wilt u, als u daarvan gebruikmaakt, contact opnemen met de scriba en dan meteen ook doorgeven of u het voorlezen wel eens mist of hierbij storingen ondervindt? Op deze wijze krijgen we inzicht in het aantal luisteraars en in de kwaliteit van de uitzendingen.