pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Pastorie Soerenseweg
Eerder hebben we u bericht over de verkoop van de pastorie aan de Soerenseweg. Zie hiervoor de berichtgeving in Hervormd Accent van 7 juni en 19 juli. Medio augustus is de woning in de verkoop gekomen en zijn er enkele bezichtigingen en onderhandelingen met serieus geïnteresseerden geweest. Mede op advies van de makelaar is vervolgens een goed bod geaccepteerd en is begin september het voorlopig koopcontract (met een enkel voorbehoud) getekend. Ds. en mevrouw Den Admirant zullen in de maand oktober verhuizen en de overdracht van de woning is gepland per begin januari. Het College van Kerkrentmeesters is dankbaar dat e.e.a. zo spoedig en met een mooi resultaat mocht verlopen.