pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Zoals u inmiddels weet, neemt Hein Hop per 1 december 2021 afscheid als koster en daarom zijn wij op zoek naar een opvolger. Achter in deze kerkbode treft u de vacaturetekst aan. Deze is ook te vinden op het besloten gedeelte van de website van de kerk. Als u binnen het profiel past en de functie u aanspreekt, roepen wij u van harte op om te solliciteren. De vacature wordt in eerste instantie alleen gepubliceerd binnen onze gemeente. Pas als blijkt dat zich geen (geschikte) kandidaat heeft gemeld, zal de vacature extern worden gepubliceerd.

Begroting 2022
De begroting 2022 is door de kerkenraad goedgekeurd en per 19 november op de website gepubliceerd. Hij is te vinden in het menu onder Informatie -> Algemeen -> Financiën.

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u t/m 27 november terecht bij de penningmeester van het CvK, broeder Ronald Zevenbergen.

Berichtje van de penningmeester:

Collecten
Beste gemeenteleden, even een kort berichtje over de collecten. Door Corona vielen in maart vorig jaar plotseling de collectes in de kerkdiensten weg en zijn we overgegaan op volledig digitale inzameling van de gaven. Sinds kort kunnen we eindelijk na zo’n anderhalf jaar weer beginnen met de “fysieke” collectes in de kerk. Door alle maatregelen rondom Corona was het geruime tijd niet mogelijk/verantwoord om deze collectes te houden en ook nu nog kan dit niet tijdens de dienst zoals we gewend waren maar pas na de dienst in de hal.
Om eerlijk te zijn hadden we best onze zorgen of de digitale collecteopbrengsten niet lager zouden uitvallen dan “normaal”. We werden echter aangenaam verrast vorig jaar door te zien dat de totale collecteopbrengst zelfs hoger uitviel dan voorgaande jaren. Reden tot dankbaarheid.
Tot en met de zomer van dit jaar zien we echter wat teruglopende collecteopbrengsten, niet alleen ten opzichte van vorig jaar, maar ook ten opzichte van voorgaande jaren. Om deze reden willen we als CvK graag de collecten onder uw aandacht brengen. Juist in een tijd van, ook voor de kerk oplopende kosten (denk aan energielasten etc.) is het belangrijk dat er voldoende geld is om alle kosten te kunnen dragen. We hopen dat de komende maanden de opbrengsten weer in lijn mogen komen met voorgaande jaren.

Muntgeld
Nu onlangs de collecten in de kerk weer begonnen zijn worden we geconfronteerd met het feit dat het steeds lastiger wordt om muntgeld af te storten. Daarnaast lopen ook de kosten van het storten op. Daarom willen we een beroep op u doen om in plaats van muntgeld zoveel mogelijk gebruik te maken van collectebonnen of te geven via de scipio app. Voordeel hiervan is voor u dat u deze giften in aftrek kunt nemen voor de inkomstenbelasting. De collectebonnen kunt u bestellen via onze webshop (https://site.skgcollect.nl/191), voor de digitale collectegiften kunt u uw tegoed opwaarderen via de scipio app.

Alvast hartelijk dank voor uw begrip en medewerking!