pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Waardering vrijwilligers
In onze gemeente mag dankbaar een beroep gedaan worden op vele vrijwilligers die op allerlei gebied hun tijd en talenten beschikbaar stellen voor het werk in de gemeente. We weten dat dit uit liefde voor Zijn gemeente wordt gedaan. Als blijk van waardering wil het college van kerkrentmeesters alle vrijwilligers een gezamenlijke maaltijd aanbieden in de namiddag / begin van de avond op zaterdag 15 februari 2020. Dus voor alle vrijwilligers (of u nu veel werk verzet of juist wat minder): reserveert u de datum alvast in uw agenda?

Legaat
Vanuit de nalatenschap van de heer S. Harkema uit Zutphen heeft het College van Kerkrentmeesters dankbaar een legaat ontvangen van € 5.000,-. De heer Harkema was geen lid van de EH-gemeente, maar was wel betrokken bij de gemeente. Hij overleed in september 2019.

Tijdelijke vervanging koster
Met dankbaarheid delen we u mee dat ons gemeentelid Henk Koning zich beschikbaar heeft gesteld om tijdens de ziekteperiode van Hein Hop de functie van koster-beheerder op zich te nemen. Henk zal zich voornamelijk gaan bezighouden met het beheer van de agenda van de kerk(zalen), het coördineren van de vrijwilligers die zich inzetten voor het inrichten en schoonhouden van het kerkgebouw en het onderhoud van het terrein. Henk is met ingang van 2 december a.s. beschikbaar op maandag, donderdag en vrijdag. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 06-21245250 en per e-mail op (reserveringen van zalen bij voorkeur per mail).
De kosterswerkzaamheden rondom en tijdens de zondagse erediensten worden uitgevoerd door de hulpkosters Ruben Zevenbergen, Jan Langbroek en Dirk-Jan Dalhuisen. Hulpkoster Nico Bleij zal voornamelijk de doordeweekse diensten oppakken, waaronder rouw- en trouwdiensten.
Het gemis van Hein is hiermee voor een groot deel ondervangen. Wel zou het mooi zijn als we een paar extra vrijwilligers kunnen vinden die met enige regelmaat willen meehelpen bij het inrichten van de zalen en/of het schoonhouden van het terrein. Vele handen maken immers licht werk. Wanneer u kunt en wilt helpen, meldt u zich dan even bij Henk Koning.