pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Actie Kerkbalans.
De Actie Kerkbalans wordt jaarlijks in de tweede helft van januari gehouden. Tijdens deze actie worden de enveloppen bij u thuisbezorgd en een week later wordt uw toezegging weer opgehaald. Het thema voor de actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.

Mede in verband met onzekerheid over de situatie m.b.t. de coronacrisis in januari zal de actie voor 2021 voor een belangrijk deel digitaal zijn.

In de periode van 7 – 21 december zal de uitnodigingsbrief voor het meedoen aan de Actie Kerkbalans per e-mail aan de gemeenteleden worden verzonden. Bij deze brief zal ook de brochure m.b.t. de actie worden meegezonden en een korte instructie over de manier waarop de toezegging voor 2021 digitaal kan worden gedaan.

De gemeenteleden die niet in de gelegenheid zijn geweest om de toezegging op digitale wijze te doen of die niet de mogelijkheid daarvoor hebben, zullen in de tweede helft van januari alsnog worden benaderd. Of dit door één van de vrijwilligers zal zijn of wellicht via de post, is op dit moment nog niet duidelijk. Dit is afhankelijk van de situatie op dat moment.

We roepen de gemeente hartelijk op om mee te werken aan de digitale toezegging van de Actie Kerkbalans 2021 en we hopen op een ruimhartige financiële toezegging.

Begroting 2021
De begroting 2021 is door de kerkenraad goedgekeurd en per 27 november op de website gepubliceerd. Hij is te vinden in het menu onder Informatie > Algemeen > Financiën. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u t/m 5 december terecht bij de penningmeester van het CvK, broeder Ronald Zevenbergen.