pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Privacy Statement
Met ingang van 25 mei 2018 is aangepaste wetgeving van toepassing met betrekking tot bescherming van persoonlijke gegevens. Deze regels zijn ook voor de Eben-Haëzerkerk van toepassing, maar uiteraard willen we ook zelfbewust en zorgvuldig omgaan met de gegevens van gemeenteleden en allen die de gemeente bezoeken of kennismaken via de website, Hervormd Accent en de Weekbrief.
Op de website is een zogenoemd privacy-statement vermeld. Een document waarin de rechten van de gemeenteleden (met betrekking tot gegevens) zijn vermeld, welke gegevens worden verzameld en waarvoor de gegevens gebruikt worden. EHK – Privacystatement versie v20180611
U wordt uitgenodigd kennis te nemen van dit document. U kunt het op de website vinden onder het menu Informatie → Algemeen → Privacy Statement.
Het zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met persoonlijke gegevens geldt voor alle gemeenteleden. Dus niet alleen voor ambtsdragers of leidinggevenden bij gemeentelijke activiteiten. Gegevens mogen gebruikt worden voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Zo zijn de gegevens in de gemeentegids alleen bedoeld voor onderling contact binnen de eigen gemeente. Voor ander gebruik dient uitdrukkelijk en bij voorkeur schriftelijk toestemming verkregen te worden van alle personen waarvan u gegevens voor andere doeleinden wilt gebruiken.

De secretaris van het College van Kerkrentmeesters, broeder R. Quint, is contactpersoon en coördinator gegevensbescherming

Hulpkosters
Na vele jaren van trouwe inzet heeft Harry Schouten aangegeven om zijn taak als hulpkoster over te willen dragen. Wij zijn dankbaar dat we Jan Langbroek bereid hebben gevonden om de taken van Harry over te nemen. Voortaan zult u Jan dus meestal aantreffen als koster tijdens de 2e ochtenddienst en als hulp en inval voor koster Hein. We heten Jan van harte welkom als hulpkoster en wensen hem Gods zegen toe bij dit werk in onze gemeente.

Wij danken Harry (en zijn vrouw Nel) voor zijn jarenlange bijdrage aan onze gemeente. Harry blijft zich actief inzetten voor Hervormd Accent. Op gepaste wijze zal het College van Kerkrentmeesters Harry en Nel in het zonnetje zetten.

Tuinmannen
Voor velen is de tuinman niet altijd zichtbaar, maar toch zal het u wel opvallen dat de tuin rondom de kerk er altijd keurig verzorgd uitziet. Daarvoor zijn Bas van der Stelt, Erik Ten Katen en Marcel ten Berge, samen met onze koster, actief. Bas van der Stelt heeft echter aangegeven dat hij wil stoppen met het tuinwerk. Wij bedanken Bas voor zijn vele uren werken in de tuin.

Vrijwilligers gezocht
Het komt regelmatig voor dat de koster “extra handjes” nodig heeft. Soms bij het gereed maken van de ruimtes, een andere keer bij een doordeweekse dienst of andere bijeenkomst.
Verder zou het fijn zijn als er iemand met een beetje “groene vingers” af en toe eens een “bijhoudrondje” kan maken door de tuin.
We roepen vrijwilligers op zich te melden bij één van de leden van het College van Kerkrentmeesters.