pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Begroting 2023
Door het College van Kerkrentmeesters is de begroting 2023 vastgesteld. Vooral vanwege hogere energielasten en toenemende kosten voor onderhoud is het totaal aan verwachte uitgaven hoger dan de te verwachten inkomsten. De begroting sluit met een tekort van € 11.083,-. In de vergadering van 17 oktober is de begroting door de kerkenraad goedgekeurd. De begroting ligt van 4 november t/m 12 november ter inzage in het kantoortje naast de consistorie en wordt per 4 november op de website gepubliceerd. De begroting is hier te vinden.
Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u t/m 12 november terecht bij de penningmeester van het CvK, broeder Ronald Zevenbergen.