pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Oproep
In het magazijn van de kerk  liggen naar schatting ruim 2000 cassettebandjes met opnamen van erediensten uit de periode dat deze nog niet digitaal werden opgenomen. De kerkenraad zou graag zien dat deze cassettebandjes – voor zover deze kwalitatief nog in orde zijn – alsnog gedigitaliseerd worden. Graag roepen we gemeenteleden op die aan deze omvangrijke klus mee zouden willen werken. De meeste diensten vanaf 2006 zijn wel digitaal beschikbaar, maar van deze diensten is niet veel meer vastgelegd dan de datum. Graag zouden wij zien dat dit wordt gecatalogiseerd: welke voorganger leidde de dienst, wat was de Schriftlezing en wat was het thema van de verkondiging. Ook voor die werkzaamheden doen we een oproep voor vrijwilligers.

Uw reactie ontvangen we graag per email op