pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Actie Kerkbalans 2020
Eerder berichtten wij al over het mooie bedrag van ruim 282 duizend euro dat de Actie Kerkbalans 2020 heeft opgebracht. Dat was een voorlopig bedrag en er zijn nog een aantal toezeggingen nagekomen. De kerkrentmeesters kunnen nu melden dat het definitieve bedrag aan toezeggingen € 285.992,- bedraagt.