pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Jaarrekening 2016
De jaarrekening 2016 is afgerond door de accountant en goedgekeurd in de kerkenraad. De complete jaarrekening ligt ter inzage gereed voor gemeenteleden. U kunt hiervoor contact opnemen met de penningmeester, Ronald Zevenbergen.
Op de website van de kerk is een verkorte resultatenrekening geplaatst. Zie onder Informatie/algemeen/ANBI de link onder punt H. In dit overzicht vindt u de baten en lasten over 2016 in vergelijk met 2015. Ook wordt een vergelijk getoond met de begrotingen 2017 en 2016.
In oktober wordt de begroting 2018 opgesteld door het college van kerkrentmeesters. In januari 2018 ontvangt u deze in de informatiebrochure van Actie Kerkbalans 2018.
Voor vragen over de financiën van de gemeente kunt u bij de kerkrentmeesters terecht.

Herhaalde oproep: tuinman/-vrouw
Er zijn tal van vrijwilligers die tijd geven aan de kerk. Voor het team dat het tuinonderhoud doet, zoeken we versterking. Wie kan helpen om de tuin om de kerk goed te houden? Tijdstippen en hoeveelheid beschikbare tijd zijn uiteraard vrij te kiezen. Uiteraard kunt u het ook samen met iemand anders doen. We zijn blij met elke bijdrage die u wilt geven aan onze gemeente, ook de bijdrage in tijd via vrijwilligerswerk. Hiervoor bij voorbaat hartelijk dank!

De kerkrentmeesters