pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Actie Kerkbalans 2018

Met een aantal nagekomen toezeggingen is er € 267.892 toegezegd voor de Actie Kerkbalans. In de begroting 2018 is rekening gehouden met € 265.000. We zijn blij met de toezeggingen vanuit de gemeente. Wilt u met ons de Heere danken en tevens bidden dat de middelen zegenrijk in de gemeente mogen worden ingezet.

De kerkrentmeesters