pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Kerkgebouw zustergemeente Irene te Zutphen Ten behoeve van het kerkgebouw van onze zustergemeente Irene te Zutphen is vanuit de Eben-Haëzergemeente een hypothecaire lening van € 42.500 tegen een gunstige rente verstrekt. Daardoor hoeft onze zustergemeente niet bij de bank te lenen en kan op rentekosten worden bespaard. Wij zijn blij dat we met de beschikbaar gestelde middelen de verbondenheid concreet kunnen maken en tot steun kunnen zijn.

Nieuwe website per 27 maart
Het staat in de planning om per 27 maart de nieuwe website van de Eben-Haëzerkerk te introduceren. Er is hard aan een mooie en gebruiksvriendelijke site gewerkt door een aantal leden van de gemeente. Natuurlijk is geprobeerd om zo compleet en correct mogelijk te zijn. Maar uiteraard kunnen er toch teksten onjuist of incompleet zijn. Wanneer u een mogelijke verbetering ziet, geef die dan door aan webmaster Sam van Eenennaam.

Huisstijl en logo
Voor de nieuwe website is een nieuwe huisstijl en logo voor de Eben-Haëzerkerk ontworpen door Bert van Santen. Daarbij is aangesloten bij de stijl die de landelijke PKN gebruikt. De kleuren van het logo komen in de website terug. De nieuwe huisstijl kan ook gebruikt worden in andere uitingen van onze gemeente.

Nieuwe mailadressen @ehkerk.nl
De mailadressen die eindigen op @ebenhaezerkerk.nl zijn aangepast in @ehkerk.nl. Wilt u wanneer u mailt naar een mailadres van de Eben-Haëzerkerk hiermee rekening houden? De nieuwe mailadressen vindt u in de colofon van Hervormd Accent en op de website van de kerk.

Collectebonnenverkoop en boekhandel
De collectebonnenverkoop via de webshop is een groot succes. Veel gemeenteleden hebben voor het gemak gekozen om op eigen tijd de bestelling te doen en later de envelop met collectebonnen in de kerk op te halen. Dat betekent wel dat de collectebonnenverkoop in de kerk op de 2e maandag van de maand sterk is verminderd. Voorlopig houden we de collectebonnenverkoop in de kerk echter intact.

Omdat veel minder mensen op maandagavond de collectebonnenverkoop bezoeken is de gelijktijdige verkoop van boeken, Bijbels en kaarten ook sterk teruggelopen. Zoals eerder vermeld heeft Aty Roest besloten om de verkoop op die avond te stoppen. Het blijft echter mogelijk om bij Aty boeken, enz. te kopen waarbij de winst ten goede komt van de IZB.