pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Pastorie Soerenseweg
Begin juni informeerden wij u over de door de kerkenraad genomen beslissing om de pastorie aan de Soerenseweg te verkopen. Inmiddels is makelaardij Rodenburg gekozen om het verkoopproces te begeleiden en wordt de woning te koop gezet.