pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Actie kerkbalans 2019
We willen u graag nu al informeren over de actie Kerkbalans 2019. De actie wordt gehouden van 19 januari tot en met 2 februari. Het thema is evenals vorig jaar: ‘Geef voor je kerk’. In de volgende kerkbode zullen wij u meer informatie geven over onder andere de doelstelling.

Voor de vrijwilligers, die nog persoonlijk zullen worden benaderd, geven wij hierbij alvast de data van de start- en slotbijeenkomst.
Startbijeenkomst: maandag 21 januari 2019 om 19:00 uur.
Slotbijeenkomst: maandag 4 februari 2019 om 19:00 uur.

We kunnen nog wel een aantal vrijwilligers gebruiken die ons helpen bij het brengen en halen van de formulieren. Als u nog wat tijd over heeft: geef u op bij kerkrentmeester Adriaan Bik, . Vele handen maken licht werk.

De kerkrentmeesters