pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Jubileumuitgave
In het najaar willen we een jubileumuitgave uitreiken aan onze gemeenteleden. Dit ter gelegenheid van het tachtigjarig bestaan van de gemeente, waarvan 40 jaar als officieel geïnstitueerde gemeente. Een jubileumcommissie is bezig met het samenstellen van een uitgave in tijdschriftformaat. Er is eerder een boek uitgebracht met de historie van de gemeente. Een jubileumuitgave met interviews en foto’s kan hierop een mooie aanvulling worden.
In het nummer willen we aandacht geven aan de historie van de gemeente, een aantal gemeenteleden, de predikanten die in de gemeente hebben gewerkt of nog werken, alsook aan allerlei activiteiten in de gemeente. Er werken veel gemeenteleden mee aan het nummer via interviews, foto’s, redactie, enz. Gezien het enthousiasme en de deskundigheid van een aantal betrokken redacteuren verwachten we een mooie full colour glossy uit te kunnen brengen.

Oproep foto’s
We stellen het op prijs om veel (historische) foto’s te ontvangen vanuit de gemeente van de periode 1938-2018 en bij elke foto een klein feitelijk bijschrift over de foto. Mocht u andere bijdragen hebben die ter gelegenheid van het jubileum gebruikt kunnen worden dan zien we die graag tegemoet. Voor het jubileumnummer zullen we uiteraard een selectie moeten maken, maar overig materiaal kan mogelijk op de website een plek krijgen.
U kunt foto’s toesturen via het mailadres:
Mede namens het college van kerkrentmeesters en de communicatiecommissie, hartelijk dank voor uw bijdrage!

Bart van Dam, Mariska en Maarten Dijkstra, Johan Hollebrandse, Bert van Santen, Gerard ten Voorde.
De jubileumcommissie