pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Verkoop collectebonnen

Webshop

De Eben Haëzerkerk heeft een webshop. Via deze webshop kunt u collectebonnen bestellen en een (evt. anonieme) gift geven. U kunt kiezen voor verzending van bonnen via de post of afhalen in de kerk.

Voor het verzenden van de collectebonnen worden verzendkosten in rekening gebracht.
Betaling van de bonnen gebeurt direct bij het bestellen via iDeal.

collectebonnen_x_acf_cropped-1

Indien u uiterlijk op woensdag 20:00 uur de bonnen bestelt, streven wij ernaar dat u ze zaterdag in huis heeft (wanneer u voor verzending kiest), of dat ze zondag voor u klaar liggen in de kerk (wanneer u voor afhalen kiest). Wanneer u wilt afhalen dan kunt u uw bonnen vinden op de EHBO-kast voor de balie van de keuken. Zondags, rondom de diensten, wordt op de kast een bak geplaatst met daarin de enveloppen met bonnen. U kunt zelf de envelop met uw naam opzoeken.

Er is een boekentafel aanwezig alleen op de tweede maandag van de maand waarvan de verkoopopbrengst bestemd is voor de IZB.

Collectedoelen

In het hieronder vermelde overzicht van collectedoelen is inzichtelijk gemaakt wat daarmee wordt bekostigd. We collecteren met de 2e en 3e collecte voor:

  1. Eredienst, hieronder vallen: predikanten, gastpredikanten, sacramenten
  2. Beheer van de Eben Haëzer kerk, hieronder vallen: vaste lasten (zoals energie, verzekering), leden- en financiële administratie, koster, onderhoud kerk en pastorieën;
  3. Activiteiten van de gemeente, hieronder vallen: verenigingen, onderlinge ontmoeting, gemeentedag, oppas, koffie;
  4. Pastoraat, hieronder vallen: pastoraal werk, vorming en toerusting ambten/kerkelijk werkers, catechese;
  5. Evangelisatie, hieronder vallen: activiteiten vanuit eigen gemeente, inloophuis;
  6. Jeugdwerk; hieronder vallen: jeugdraad, clubs, muziek, kelder, jongerenwerk

Financiën en ANBI

Giften zijn aftrekbaar van de belasting. De Eben-Haëzerkerk behoort voor de belastingdienst tot de zgn. Algemeen Nut beogende instellingen (ANBI). Zie: Financiën