pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Ook voor het aanvragen van een sleutel van de kerk kunt u terecht bij het college van kerkrentmeesters.


A. Schouten
Tel. 055-323 16 99

VoorzitterJ.R.G. Zevenbergen
Tel. 055-360 28 01

Bank: NL94 RABO 0373 7153 07
t.n.v. Herv. BA Eben-Haëzerkerk
PenningmeesterR. Quint
Tel. 06-37352804

Postadres: Postbus 2444
7302 EP Apeldoorn
SecretariaatDhr. A. Bik
Tel. 055-543 15 23

Postadres: Stichtingsweg 8, 7361
CB  Beekbergen
(Leden)administratie
Wilt u zich aansluiten bij onze gemeente of wilt u een wijziging in uw contactgegevens doorgeven, neem dan contact op met de ledenadministratie.H.F. Kamphuis
Tel. 06 514 878 05

Adjunct (verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de kerk, inclusief het sleutelbeheer)


Ouderling kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters