pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Ook voor het aanvragen van een sleutel van de kerk kunt u terecht bij het college van kerkrentmeesters.


A. Schouten
Tel. 055-323 16 99

VoorzitterJ.R.G. Zevenbergen
Tel. 055-360 28 01

Bank: NL77 FVLB 0699 7686 59
t.n.v. Herv. BA Eben-Haëzerkerk
PenningmeesterJ. P. Hollebrandse
Tel. 055-522 46 86

Postadres: Postbus 2444
7302 EP Apeldoorn
SecretariaatDhr. A. Bik
Tel. 055-543 15 23

(Leden)administratie
Wilt u zich aansluiten bij onze gemeente of wilt u een wijziging in uw contactgegevens doorgeven, neem dan contact op met de ledenadministratie.G. Bos
Tel. 055-366 15 41

Adjunct


Ouderling kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters