pkn-logo

Hervormde wijkgemeente binnen de protestantse kerk in Nederland

Ook voor het aanvragen van een sleutel van de kerk kunt u terecht bij het college van kerkrentmeesters.

Voorzitter
P.M.J. Giesberts

De inhoud van deze pagina is uitsluitend voor leden die zijn ingelogd. Je kunt hier inloggen om de inhoud van deze pagina te bekijken.
Tel. 055-5789243
De inhoud van deze pagina is uitsluitend voor leden die zijn ingelogd. Je kunt hier inloggen om de inhoud van deze pagina te bekijken.

Penningmeester
J.R.G. Zevenbergen

Bank: NL94 RABO 0373 7153 07
t.n.v. Herv. BA Eben-Haëzerkerk

(Leden)administratie
Dhr. A. Bik


Wilt u zich aansluiten bij onze gemeente of wilt u een wijziging in uw contactgegevens doorgeven, neem dan contact op met de ledenadministratie.